Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği

....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Zina Nedeniyle Boşanma İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilim … A.Ş.’de mimar olarak çalışmaktadır. Müvekkilim Kazakistan’da yapılacak köprü inşaatı için 2 ay boyunca orada çalışacaktır. Müvekkilim Kazakistan’da 2 hafta çalışmış ve eşini ve çocuğunu özlemesi nedeniyle hafta sonu Türkiye’ye gelmek istemiştir. Ancak sürpriz yapmak istediği için gelişini haber vermemiştir.

3-) Müvekkilim …/…/… tarihi saat …’da evine gelip kapıyı açmış ve salonda eşi ile birinin zina yaptığına tanık olmuş ve hemen evden ayrılmıştır. Bu nedenlerden ötürü ‘Boşanma Davası’ açıyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 161 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, pasaport, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıdan zina nedeniyle boşanmasına, … adlı çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av
 
Üst Alt