Zilyetliğe karşı tecavüzün önlenmesi davası dilekçesi

....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Arsaya Yapılan Tecavüzün Önlenmesi ve … TL. Zararın Tazmini İstemi..

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim … Market’in sahibidir. Marketin bulunduğu taşınmazda kiracıdır. Müvekkilim taşınmazın bulunduğu arsanın bahçesini de depo olarak kullanmaktadır.

2-) Davalı arsaya bitişik olan arsada inşaat yapmaya başlamış ve inşaatın temel kazısı sırasında arsaya ait olan bahçe duvarı yıkılmıştır. Duvar müvekkilimin arsaya depoladığı gıda maddelerinin üzerine yıkılmış ve bu maddeler kullanılmaz hale gelmiştir. Müvekkilimin zararı toplam olarak … TL.’dir.

3-) Müvekkilim davalıya başvurmasına rağmen karşı taraftan olumlu bir sonuç alamamıştır. Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 983 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, keşif, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının arsaya yapmış olduğu tecavüzün, masrafları davalıya ait olmak üzere kaldırılmasına, …/…/… tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiz ile birlikte … TL. tazminatın ödetilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt