Zeburdan....

Merhaba

Süleyman'ın Özdeyişleri

BÖLÜM 13

Bilge kişi terbiye edilmeyi sever,
Alaycı kişi azarlansa da aldırmaz.

İyi insan ağzından çıkan sözler için ödüllendirilir,
Ama hainlerin soluduğu zorbalıktır.

Dilini tutan canını korur,
Ama boşboğazın sonu yıkımdır.

Tembel canının çektiğini elde edemez,
Çalışkanın istekleriyse tümüyle yerine gelir.

Doğru kişi yalandan nefret eder,
Kötünün sözleriyse iğrençtir, yüzkarasıdır.

Doğruluk dürüst yaşayanı korur,
Kötülük günahkârı yıkar.

Kimi hiçbir şeyi yokken kendini zengin gösterir,
Kimi serveti çokken kendini yoksul gösterir.

Kişinin serveti gün gelir canına fidye olur,
Oysa yoksul kişi tehdide aldırmaz.

Doğruların ışığı parlak yanar,
Kötülerin çırası söner.

Kibirden ancak kavga çıkar,
Öğüt dinleyense bilgedir.

Havadan kazanılan para yok olur,
Azar azar biriktirenin serveti çok olur.

Ertelenen umut hayal kırıklığına uğratır,
Yerine gelen dilekse yaşam verir.

Uyarılara kulak asmayan bedelini öder,
Buyruklara saygılı olansa ödülünü alır.

Bilgelerin öğrettikleri yaşam kaynağıdır,
İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır.

Sağduyulu davranış saygınlık kazandırır,
Hainlerin yoluysa yıkıma götürür.
 
Merhaba

İhtiyatlı kişi işini bilerek yapar,
Akılsız kişiyse ahmaklığını sergiler.

Kötü ulak belaya düşer,
Güvenilir elçiyse şifa getirir.

Terbiye edilmeye yanaşmayanı
Yokluk ve utanç bekliyor,
Ama azara kulak veren onurlandırılır.

Yerine getirilen dilek mutluluk verir.
Akılsız kötülükten uzak kalamaz.

Bilgelerle oturup kalkan bilge olur,
Akılsızlarla dost olansa zarar görür.

Günahkârın peşini felaket bırakmaz,
Doğruların ödülüyse gönençtir.

İyi kişi torunlarına miras bırakır,
Günahkârın servetiyse doğru kişiye kalır.

Yoksulun tarlası bol ürün verebilir,
Ama haksızlık bunu alıp götürür.

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir.
Seven baba Zamanında terbiye eder.

Doğru kişinin yeterince yiyeceği vardır,
Kötünün karnıysa aç kalır.
 
Zebur diye bir kitap yoktur...yazdıklarınız Tevrat'ın mezmurlar bölümüdür...Bu bölümde Yahudi kralı davud halkına ait bazı atasözlerini şiirsel dille yeniden yazmıştır.
 
Zebur diye bir kitap yoktur...yazdıklarınız Tevrat'ın mezmurlar bölümüdür...Bu bölümde Yahudi kralı davud halkına ait bazı atasözlerini şiirsel dille yeniden yazmıştır.
Merhaba

Zannederim:Davud as'dan Yahudi krali diye bahsettiginiza gore musluman guruptan degilsiniz.

Once:
Zebur vardir.

17.55. Rabbin, göklerdeki ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun, biz, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kılmışızdır. Davûd'a da zebur'u verdik.
... Davûd'a da zebur'u verdik.

22.105. Yemin olsun, zikirden/Tevrattan sonra Zebur'da şunu yazmıştık: Yeryüzüne benim iyilik ve barış seven kullarım vâris olacaktır.
... zikirden/Tevrattan SONRA Zebur...

Yani:
Tevrat/Tora:5 Bolum dur!

  • Tekvin/Yaratilis
  • Misir'dan cikis
  • Levilliler
  • Sayilar/Colde sayim
  • Tesniye/Yasa'nin tekrari
...dan SONRA Zebur.
basligi bir fikir verebilir.
 
Merhaba

Özd.16: 10
Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar,
Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir.

Vaiz.10:20
İçinden bile krala sövme,
Yatak odanda zengine lanet etme,
Çünkü gökte uçan kuşlar haber taşır,
Kanatlı varlıklar söylediğini aktarır.

Vaiz.8: 2
Kralın buyruğuna uy, diyorum.
Çünkü Tanrı`nın önünde ant içtin.

Özd.20: 1
Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar,
Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir.

Özd.29: 19
Köle salt sözle terbiye edilemez,
Çünkü anlasa da kulak asmaz.

Özd.29: 21
Çocukluğundan beri kölesini şımartan,
Sonunda cezasını çeker.
 
Üst Alt