Yüz kızartıcı suç işleyen ekrana çıkamayacak

RTÜK yasa tasarısı, "telekulak"ı, fon müziğini abartmayı ve daha pek çok şeyi yasaklıyor

Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen yasa tasarısı, sektörün taşlarını yerinden oynatacak düzenlemeler içeriyor. Tasarıda getirilen en önemli değişiklerden biri, yüz kızartıcı suç işleyenlere getirilen yasak. Haber birimlerinde çalışanlar başlıklı düzenlemede, "Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyen kişiler, haber bülteni, haber programı ve güncel programları sunamazlar" ifadesi yer alıyor. Bu yasak, yıllardır televizyon ekranlarında olan bazı isimlerin de program yapmasını engelleyecek. Tasarının "yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı bölümünde yasadışı dinleme kayıtlarının televizyonlarda yayınlanması yasaklanıyor. "Yayınlarda gizli kamera, gizli mikrofon vb. teknik araçlarla hukuka aykırı elde edilen görüntü ve kayıtlar kullanılamaz" denilen tasarıdaki düzenlemeyle, Ergenekon davası sürecinde ortaya çıkan dinleme kayıtlarının da televizyonlarda yayınlanması yasaklanıyor. Kişi ve kurumlar kişilik haklarını ihlal edildiğini düşündüğü yayınlarla ilgili düzeltme ve cevap hakkını mahkemeye gitmeden önce yayın kuruluşundan talep edebilecek. 7 gün içinde bu gerçekleşmezse, mahkemeye gidecek. Halen cevap ve düzeltme hakkı mahkeme kararı ile kullanılabiliyordu.

ULUSA SESLENİŞ
Haber bültenlerinde, haberin etkisinin artırılması için kullanılan fon müzikleri yeni düzenlemede yasaklanıyor. Türkiye'de haber bültenlerinde yaygın olarak kullanılan haberde fon müziği, tasarının yasalaşmasının ardından yerini, doğal seslere bırakacak. Yeni düzenleme özel televizyonların programın niteliğine göre kullandıkları şiddet, cinsellik gibi koruyucu sembollerin TRT tarafından da kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca başbakan ve Cumhurbaşkanının halka seslenişi ve hükümet bildirileri gece 24.00'ten önce yayınlanacak. Bazı televizyon kanalları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişlerini gece yarısından sonra veriyordu. Dizi ve filmlerin ortasında aniden yüksek sesle ortaya çıkan reklamlar da düzenleniyor. Dikkat çekmek için dizi ve filmlerin arasına yüksek sesle konulan reklamlar tasarının yasalaşmasının ardından kalkacak. Düzenlemede reklamların ses seviyesinin programın ses seviyesinin üzerinde olamayacağı yer aldı. Film ve haber bültenlerinde ilk reklam 30 dakikanın ardından ve her 30 dakikada bir gerçekleştirilebilecek ve 1 saatlik yayında reklam süresi 12 dakikayı aşamayacak. Haber bültenleri ve dini yayınlara ise sponsor alınamayacak.

SABAH


Yeni RTÜK yasa tasarısı hakkında düşünceleriniz nelerdir?
 
RTÜK yasa tasarısı, "telekulak"ı, fon müziğini abartmayı ve daha pek çok şeyi yasaklıyor

Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen yasa tasarısı, sektörün taşlarını yerinden oynatacak düzenlemeler içeriyor. Tasarıda getirilen en önemli değişiklerden biri, yüz kızartıcı suç işleyenlere getirilen yasak. Haber birimlerinde çalışanlar başlıklı düzenlemede, "Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyen kişiler, haber bülteni, haber programı ve güncel programları sunamazlar" ifadesi yer alıyor. Bu yasak, yıllardır televizyon ekranlarında olan bazı isimlerin de program yapmasını engelleyecek. Tasarının "yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı bölümünde yasadışı dinleme kayıtlarının televizyonlarda yayınlanması yasaklanıyor. "Yayınlarda gizli kamera, gizli mikrofon vb. teknik araçlarla hukuka aykırı elde edilen görüntü ve kayıtlar kullanılamaz" denilen tasarıdaki düzenlemeyle, Ergenekon davası sürecinde ortaya çıkan dinleme kayıtlarının da televizyonlarda yayınlanması yasaklanıyor. Kişi ve kurumlar kişilik haklarını ihlal edildiğini düşündüğü yayınlarla ilgili düzeltme ve cevap hakkını mahkemeye gitmeden önce yayın kuruluşundan talep edebilecek. 7 gün içinde bu gerçekleşmezse, mahkemeye gidecek. Halen cevap ve düzeltme hakkı mahkeme kararı ile kullanılabiliyordu.

ULUSA SESLENİŞ
Haber bültenlerinde, haberin etkisinin artırılması için kullanılan fon müzikleri yeni düzenlemede yasaklanıyor. Türkiye'de haber bültenlerinde yaygın olarak kullanılan haberde fon müziği, tasarının yasalaşmasının ardından yerini, doğal seslere bırakacak. Yeni düzenleme özel televizyonların programın niteliğine göre kullandıkları şiddet, cinsellik gibi koruyucu sembollerin TRT tarafından da kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca başbakan ve Cumhurbaşkanının halka seslenişi ve hükümet bildirileri gece 24.00'ten önce yayınlanacak. Bazı televizyon kanalları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişlerini gece yarısından sonra veriyordu. Dizi ve filmlerin ortasında aniden yüksek sesle ortaya çıkan reklamlar da düzenleniyor. Dikkat çekmek için dizi ve filmlerin arasına yüksek sesle konulan reklamlar tasarının yasalaşmasının ardından kalkacak. Düzenlemede reklamların ses seviyesinin programın ses seviyesinin üzerinde olamayacağı yer aldı. Film ve haber bültenlerinde ilk reklam 30 dakikanın ardından ve her 30 dakikada bir gerçekleştirilebilecek ve 1 saatlik yayında reklam süresi 12 dakikayı aşamayacak. Haber bültenleri ve dini yayınlara ise sponsor alınamayacak.

SABAH


Yeni RTÜK yasa tasarısı hakkında düşünceleriniz nelerdir?


bu dünzennemeyi candan alkisliyoru.
 
SUÇ: Hususi evrakta sahtecilik. Görevi suistimal
SUÇ TARIHI: 1985-1990 yılları.
KARAR TARIHI: 4.10.1994

Yukarıda açık kimlikleri ve üzerlerine atılı suçun niteliği yazılı sanıklar hakkında mahkemesine açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda.

17. Asliye Ceza Mahkemesi
Esas No: 1991/1186
Karar No: 1994/1315
Geregi Düşünüldü:

Sanık M.Ali Birand’ın özel belgede sahtecilik yapmak suçu sabit görüldüğünden eylemine uyan TCK'nun 345'inci maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi ve kişiliği nazara alınarak taktiren 1 sene HAPSİNE

Aynı kasıt altında yasanın aynı hükmünün bir çok kez ihlal edilmesi halinde TCK'nun 80'inci maddesi uyarınca cezanın takdiren 1/6 oranında artırılarak 1 sene 2 ay HAPSİNE-

Tahkikatın başlamadan evvel kurumun zararının ödenmesi ve sanığın hal ve tutumu lehine takdiri indirim olarak değerlendirilmiş olmakla TCK'nun 59/2 maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 11 ay 20 gün HAPSİNE-

Suçun niteliği ve sanığın kişiliği nazara alınarak verilen cezanın 647 S.Y'nin 4 maddesi uyarınca beher günü takdiren ve teşdiden 10.000 TL üzerinden 3.500.000 TL ağır para cezasına ÇEVRİLMESİNE-

Sanıkların kişilikleri, geçmiş halleri ve ahlaki teasüllerine nazaran ileride suç işlemekten çekinecekleri yolunda mahkemeye kanisi gelmiş olmakla 647 S.Y'nin 6. maddesi uyarınca cezalarının ERTELENMESİNE-

Sanıklar Yılmaz Güngör ve Şaban Adıgüzel'in TCK'NUN 94.maddesi uyarınca sanıklara ayrı ayrı ihtarat yapılmasına (yapıldı)

250.000 TL maktu ücret vekaletinin sanıklardan alınarak katılan idareye verilmesine.

Aşağıda müfredatı yazılı 15.166.000 TL yargılama giderlerinin sanıklardan müteasisilen tahsiline.

sanırım eeeeeeee, ıııııııııııııııııı, üüüüüüüüüüüüüüü lerden kurtuluyoruz.
 
Üst Alt