Yüz Hatları ve anlamları

Yüzün Yapısı [/U]

1. Uzun yüz (dikdörtgen şekilli): Alnın genişliği yaklaşık çenenin genişliği kadardır.

Bu yüz tipi asil tip adlandırılmaktadır. Böyle bir yüz yapısına sahip olan kişiler yüksek entelektli, duyarlı ve dengelidirler. Bu tip kişiler tedbirli ve sağduyuludurlar. Bazen de bu tip kişiler yöneticilik, organize etme yeteneğine sahip olup, amaca doğru ilerlemede kararlılık gösterebilmektedirler.

2. Üçgen şekilli yüz: Yüksek ve geniş alın, elmacık kemikleri kabarık, küçük ve kemikli burun, çökük gözlü, küçük ve azıcık öne çıkmış çene. Elmacık kemikleri ve çene arasındaki bölge kemiklidir.

Bu tür yüz yapısına sahip olan kişiler az duyarlıdır. Bu ayrıca yüksek zeka belirtisidir. Böyle kişiler, ayrıca, hilekâr ve aksi bir karaktere sahiptir. Bazen bu tip insanlar ihanet etmeğe de yatkındırlar. Ajanların ve ihanet eden kişilerin büyük bir kısmının yüz yapısının üçgen şekilli olduğu söylenilmektedir. Bu insanlarda sadakat ve bağlılık duygusu yoktur.

3. Yamuk şekilli yüz: Üçgen şekilli yüz yapısıyla birçok ortak özellikleri vardır. Bu tipin alnı geniştir. Sivri olmayan ve biraz ensiz çeneye sahiptir.

Bu tür yüz yapısına sahip kişiler ukala, duyarlı, artist tiplidirler. Bu tiplerde savaşçı ruhu yoktur. Bu tür kadınlar iyimserdirler. Onlar çevresindekiler için iyi bir ortam oluşturarak mutlu bir yaşam sürdürebilirler.

4. Kare şekilli yüz: Genelde sert, eğilmez, bazen de acımasız bir karaktere sahiptirler.

Bu tip insanlar konuşkan olmayıp, kaba, algılama gücü zayıf, fakat iradeli bir yapıya sahiptirler, insanlarla ilişkilerinde şeffaf ve doğrudan bir tutum sergilerler. En belirgin özellikleri kararlı olmalarıdır. Bu tip İnsanlar da başarıya ulaşmak için yorulmadan çabalarlar. Liderlik etme isteklerinin güçlü olmasına rağmen, bu tip insanlar arasından iyi yöneticiler çıkmaktadır. Bu tip yüz yapısına sahip olan kadınlarda da egemen olma isteği yüksektir.

5. Yuvarlak yüz yapısı: Bu yüz yapısına sahip olan kişiler iyi kalpli, yumuşak karakterli ve barışçıldırlar. Çok ender hallerde böyle kişiler nefsine düşkündürler. Onlar konfor ve eğlenceyi severler. Şöhret tutkuları yoktur. Fakat, belli ölçüde kibirlidirler.

Yuvarlak yüzlü birisinin burun köprüsü yüksek, elmacık kemikleri kabarık, gözleri parıltılı iseler, kararlı ve gayretli bir şekilde amacına doğru ilerleyebilme özelliğine sahiptir. Bu kişiler arasından ünlü liderler ve komutanlar çıkıyor.

Yüz, üç eşit kısma ayrılmaktadır. Birincisi alın kısmı olup saçlardan kaşlara kadar olan alanı, ikinci kısım kaşlardan buruna kadar olan alanı, üçüncü kısım ise burundan çeneye kadar olan alam kapsamaktadır.

Bu tarzdaki eşit bölünmeden sapmaları çok ender hallerde görebiliriz. Çoğu zaman ise yanlış algılama sonucunda orta alanın alın ve çene kısmına oranla daha uzun veya kısa olduğunu görebiliriz. Bunun nedeni, burun ucunun daha fazla aşağıya doğru eğilmesi veya yukarıya doğru çekilmesidir. Şekildeki üç ayrı kişinin resimlerini incelersek, yüzün her üç alanının eşit olduğu konusundaki fikrimizin ne kadar doğru olduğunu görebiliriz.

Kulaklar yüzün orta kısmına denk gelmektedir. Başın, alın kısmından sonra gelen üst kısmı, Avrupa ırkında yüzün yüksekliğinin yarısından fazladır. Bazen de bu yüksekliğe eşittir.

Gözler birbirinden bir göz ölçüsü uzaklıktadır. Burun, burun kanatlan ile birlikte gözler arasındaki uzaklığa uygun gelen bir alanı kapsamaktadır. Erkeklerde bazen burun kanatları bu alan dışına çıkmaktadır.

Ağız, insan yüzünün en belirgin ve en hareketli kısmıdır. Biz gülerken, ağlarken veya sinirlenirken ağzımızın şekil değiştirmesi aynı zamanda gözlerimizin şeklinin değişmesine neden oluyor. Böylece yüzde, bu hallere uygun gelen devamlı mimikler oluşuyor.

Başın yukarı kısmının, alının ve burnun gelişmesi insanın güçlü ruh yapısına sahip olduğunu simgeler. Eski dönemlerden beridir her zaman iri burunun yüksek idrak simgesi sayıldığı bir gerçekliktir. Gerçekten, bu karakterli insanların iri burunlu oldukları gözlemlenmiştir.

Bunun dışında, eğer burun düz ve dengeli bir biçimdeyse, bu burun sahibinin necip, dürüst ve iyi ahlaklı birisi olduğunu söyleyebiliriz. Tarihte ünlülerden ikisi bu konuda istisna oluşturmaktadır. Bunlardan birisi Sokrates, diğeri de Michelangelo olmuştur. Sokrates'in çocukluktan böyle bir burun yapısına sahip olup olmadığı belli değil. Fakat, Michelangelo'nun bir tesadüf eseri burnunun kırıldığı ve böylece, "küçük burunlular" kategorisine ait olduğu bilinen bir gerçekliktir.

Belirgin çizgilerle ayrılmış ve gelişmiş çene yapısı kişinin irade gücünün, enerjik olmasının bir simgesidir. Dar ve zayıf gelişmiş çene yapısına sahip kişilerin iş alanında verimsiz olduğuna ve karar verme gücünün zayıf olduğuna işarettir.

Kalın, etli ve belirgin dudaklar zevkli, eğlenceyi seven ve ayrıca güvenilir kişilerin bir özelliğidir. Dar, çok ince dudaklı kişilerin ise kapalı, bazen da güvenilemez bir karaktere sahip olduğuna işarettir.

Kişinin karakter özelliklerinin belirlenmesinde kulaklar yüz yapısında diğer organlara oranla daha büyük önem taşımaktadır. Kulaklar, kişinin beden organlarında doğuştan ölümüne dek şekil değiştirmeyen tek beden uzvu sayılabilir. Yeni doğmuş bebeklerde artık kulağın şekli tam ve belirgin bir nitelik taşıyor.

Oysa, burun, ağız, gözler ve ayakların yapısında zaman geçtikçe şekil değişikliği olabiliyor. Bir Fransız antropologu, kişinin kulak yapısının diğer organlara oranla daha büyük önem taşıdığına işaretle, "kulaklar, kişiye yolcuğu için yaratılıştan verilmiş bir pasaport ve mühürdür" demektedir. Bayanlara oranla erkeklerin fizyognomik incelenmesi daha kolaydır.

(Solda) Aşırı uzun yüz - Kibirli, kendini beğenmiş
(Ortada) Çökük yüz - Kötü ahlaklı
(Sağda) Şişman yüz - Maddiyatçı, eğlenceyi seven ve rahatına düşkün

(Solda) Uzun ve oval yüz - Aptal, kendini beğenmiş
(Ortada) Minyon tip - Hayvani içgüdüleri kuvvetli
(Sağda) Aşırı büyük yüz - Hayvani içgüdüleri kuvvetli

(Solda) Keskin hatlı yüz - Alçak hislere yatkın
(Ortada) Aşırı kısa yüz, alın üstü çökük ve çökük gözlü - Yalancı, kindar ve cimri
(Sağda) Çene kısmı aşırı küçük ve gelişmemiş - Tutarsız, aptal

(Solda) Balon şekilli yüz - İyi kalpli, alçak gönüllü
(Ortada) Uzun, sivri çene ve sivri kafa (Yumurta kafa) - Yalancı, yaltaklık etmeye yatkın
(Sağda) Aşırı büyük alınlı yüz - Tembelliğe yatkın

(Solda) Aşırı küçük alınlı yüz - cimri, çabuk sinirlenen
(Ortada) Kemikli yüz - çalışmayı seven, ürkek
(Sağda) Düz şekilli yüz - Ters, başına buyruk ve bazen zalim

Zayıf yüz - İhtiyatlı, derin düşünceli
 
Alın « Yüz Hatları

*Alın (Şekil l, No. 1) - enerjik, gaddar, suç işlemeye yatkın, aşağılık içgüdüleri güçlü.
*Geniş ve köşeleri kabarık alın (Şekil l, No. 2) - hayal gücü kuvvetli.
*Hilal şekilli alın (Şekil l, No. 3) - dar kafalı, burnunun ucundan ötesini göremeyen, rutin, yetenekleri az, gizli yetersizliklere sahip.
*Enli ve yüksek alın (Şekil l, No. 4) - çok akıllı.
*Devrik piramit şekilli alın (Şekil 2, No. 1) -melankolik - kurnaz, yalancı, aptal, bencil ve serseriliğe yatkın.
*Dörtgen şekilli alın (Şekil 2, No. 2) - alçak gönüllülük.
*Aşırı kabarık alın (Şekil 2, No. 3) - öfkeli, dar kafalı, günlük yaşamında pratik.
*"Müzik bölgesi" kabarık olan alın (Şekil 2, No. 4) - doğuştan müzik yeteneğine ve zengin iç dünyaya sahip.

*Dar, ensiz ve geriye doğru basık alın - muhakeme gücü zayıf.
*Sert ve ortası kabarık alın - soğukkanlı, ağırbaşlı, sağduyulu.
*Düz ve ensiz alın - açık kalpli, hayırsever, saf.
*Aşırı gelişmiş alın - ufku geniş, gözlemleme yeteneğine sahip.
*Aşırı büyük alın - tembellik ve hareketsizlik.
*Aşırı düz alın - yumuşak karakter, bazen dar düşünceli
*Aşırı enli alın - hırçın, çabuk sinirlenen, kibirli.
*Aşırı küçük alın - hareketli, çevik (genelde manevi değerleri çok da yüksek olmayan).
*Küçük ve dar alın - işine özen göstermeyen.

(Solda) Alın üç kısma ayrılır. Orta şerit en büyüğü olup şekilde III. bölge olarak gösterilmiştir. I. bölge hafıza gücü, II. bölge düşünme gücü, III. bölge de kâşiflik yeteneğini gösterir. Bu kısımlardan daha kabarık olanı sözkonusu karakterin kuvvetli olduğuna işaret eder.
(Ortada) Aşırı kabarık alın - Kolayca sinirlenebilen tip
(Sağda) Çökük alın - Zorluklara karşı direnci olmayan, ürkek, korkak

(Solda) Ensiz alın - Aptal
(Ortada) Dörtgen alın - İyi kalpli, alçak gönüllü, asil
(Sağda) Normal alın - Dengeli, yetenekli

(Solda) Aşırı enli alın - Kibirli, övünmeyi seven
(Ortada) Gözlerin üzerine doğru çökük alın - Cesur, enerji dolu
(Sağda) Küçük ve yuvarlak alın - Yalancı, kibirli ve yüzeysel düşünen

(Solda) Yuvarlak alın - Hınçlı, çabuk sinirlenen
(Sağda) Kırışıksız düz alın - Kibarlığa yatkın, dış görünüşüne önem veren, süslü
 
Gözler « Yüz Hatları
No.1. Büyük, yuvarlak ve geniş kapakları olan ve hafiften kan damlamış gibi gözüken göz. Göz elmasında küçük kan damarları gözükmektedir. Göz elması ise hastalık çağrıştıran, bazen sarımsı bir sıvı katmanla kaplıdır. Bir tek kelimeyle ifade etmek gerekirse - "fal taşı gibi açılmış". Kısa kirpikler, dik kılları olan yüksek kaşlara sahip tipler çabuk sinirlenen ve hırçın olup, fakat insan ve çocuk sevgisinden, içten neşelilikten (ama esprili değil) yoksun değiller.

No.2. Ensiz ve uzun kapakları olan, dış köşesi ve kaşları şakaklara doğru kalkmış göz. Kısa, fakat sık kirpikler arasından keskin bir bakışla bakan gözbebeklerine sahiptir. Göz kapakları sık sık daralıyor (miyopluğu çağrıştırıyor). Bu tip insanlar gözlemci, içine kapanık, gizemli, kurnaz, ikiyüzlü, akıllı, cinsel konularda ihtiraslı, dayanıklı ve aşırı bencildirler.

No.3. yan inik üst göz kapağı altından gözbebeği sanki ışığa duyarsız gibi duruyor ve "bulanık göz" çağrışımı yapıyor. Kaşlar düzgün kavislidir. Göz kapaklarının rengi kaçmış. Kirpikler uzun ve seyrektir. Bunlar; korkusuz, gözüpek, başkalarının tutkularına derinden nüfuz edebilen, basiretli, parayla satın alınamayan ve ciddi, gaddarlığa varacak kadar adaletli tiplerdir.

No.4. Kapakları şişmiş gibi, gözbebeği büyük ve ifadesiz gözler. Kirpikleri ve kaşları sık ve uzundur. Tek bir kelime ile ifade etmek gerekirse - "uyuşuk" gözler. Bunlar; uyuşuk, kayıtsız, dar kafalı, enerjik olmayan, fakat bu pasiflik içinde gözlemleme yeteneğinden de yoksun olmayan tiplerdir. Bununla birlikte, bu tipler muhtemelen yumuşak karakterli oluyorlar.

No.5. Geniş açılmış, ruh halinin değişmesine bağlı olarak ifadesi de değişen gözler. Konuşma zamanı genelde doğrudan muhatabının gözünün içine bakar. Kaşlar ortadan yukarıya doğru kalkıyor ve şakaklara doğru aşağı iniyor. Kirpikler keskin bir şekilde yukarıya doğru katlanmıştır. Bunlar; enerjik, aktif, başına buyruk veya ters, rica ve emirlerin yavaş yerine getirilmesine tahammül edemeyen, cesur, kararlı, cesurluğu sayesinde aşırı açık sözlüdür.

No.6. Ağır göz kapakları arasından küçük görünen gözler. Gözbebeğinin hareketli olmasına rağmen rengi kaçmış bir görünüm oluşturuyor. Kirpikleri seyrek, kaşları küçük ve seyrektir. Bunlar; yüksek manevi değerlere sahip olmayan, cimri, kurnaz, pratik ve uyanık tiplerdir. Yaptıkları iyilikler samimiyetten değil, çıkarcılıktan kaynaklanıyor. Bencil ve riyakardırlar.

(Solda) Temiz ve açık göz küresi - Sağlıklı olma belirtisi
(Sağda) Üzerinde çok belirgin kan damarları olan göz küresi - Kötü içgüdüleri kuvvetli

*Çok hafif kan damarları olan bembeyaz göz küresi - Hassas
*İnce kan damarları olan kırmızımsı göz küresi - Sinirli
*İnce kan damarları olan ve irisi koyu renkte göz küresi - Ezilmiş
*Koyu kahverengi ve koyu mavi - güvenilir, ciddi
*Açık gri ve açık mavi - enerji dolu
*Siyah - çok çabuk heyecanlanan
*koyu gri - cimri
*aşırı küçük iris - kötü niyetli, hınçlı

Göz kalbin aynasıdır

Güzel ve hoş gözlere sahip birisi sağlıklı, iradesi güçlü, akıllı ve enerjik bir karakter yapısına sahiptir. Bu tip gözler ışık ve olumlu enerji yayarlar. Göz kapaklan sağlamdır. Etkileyici bir ifadeye sahiptirler.

Büyük gözler, duyarlı bir kalbe sahip olmanın, bazen de lider olma isteğinin bir belirtisidir. Çok ender hallerde böyle insanlarda inanılmaz bir kararlılık vardır. Küçük gözler, sahibinin somurtkan ve içine kapanık birisi olmasının bir belirtisidir. Göz irisinin büyük olması kişinin iç dünyasının dengeli ve sakin, küçük olması ise dengesizliğinin belirtisidir. Bu durum çevredeki insanlarla olan ilişkilere de yansır.

Göz irisinin rengi:

*Siyah, kahverengi, yeşil - enerjik,
*Mavi - hassas
*Açık kahverengi - içine kapanık
*Gri - sadakatli

Gözlerin yerleşimi:

Her iki gözün aynı yatay hatta olması cömertlik belirtisidir. Erkeklerde hafifçe aşağıya sarkmış üst göz kapağı olgunluk, aşırı aşağı sarkmış üst göz kapağı ise enerjinin tükenmesinin belirtisidir. Büyük alt göz kapağı keşmekeşi! yaşamın belirtisidir. Aşırı sarkık alt göz kapağı tutkuların kontrol edilemediğinin göstergesidir. Şişkin kapaklar yaşamdan bıkkınlığın belirtisidir. Gözlerin dış kenarı kırışıklar arasında kayboluyorsa bu, etkileme gücünün belirtisidir.

Göz Türleri

1. "Ejderha gözü" - canlı parlaklığı olan büyük gözler. Bu gözler genelde, egemenlik gücüne sahip insanlarda bulunuyor.
2. Badem gözlü (bazen kirpikleri yukarıya katlanmış) -Bunlar, narin yapılı insanlardır.
3. "Aslan gözü" - kapakları kırışıklı büyük gözler. Liderlik vasfına sahip insanlarda bulunur.
4. "Fil gözü" - dar, çekik ve aşırı enli kapakları olan gözler. Genelde şişman insanlara özgüdür. Bu tip insanlar sakin bir karaktere sahiptirler.
5. "Kaplan gözü" - sarımsı parlaklığa sahip yuvarlak gözler. Cesur karakterli insanlara özgüdür.
6. "Koyun gözü" - sarımsı siyah irisli dar ve küçük gözler.
7. "At gözü" - üçgen köşeli ve sarkık kapaklı büyük gözler.
8. "Domuz gözü" - üst kapağı katlanmış ve irisi mat olan gözler.
9. "Kurt gözü" - îrisi aşırı büyük olan gözler.

Yaşı kırkın üzerinde olan kişilerin gözleri, karakter okumada en iyi bilgi kaynağıdır.
 
Göz Kapakları « Yüz Hatları

(Solda) Aşırı büyük kapaklar - Ciddiyetsiz, düşünmeden hareket eden
(Sağda) Aşırı etli kapaklar - Rahatına düşkün

(Solda) İnik (sarkık) üst kapak - Tembel, vurdumduymaz
(Sağda) Sarkık ait kapak - Alkole meyilli (ayyaş)

(Solda) Kırışık kapaklı büyük gözler - Kötü maddi zevklere yatkın
(Ortada) Kirpikleri arkaya katlanmış kapaklar - Sağduyulu hareket eden
(Sağda) Düz kirpikli kapaklar - Açık sözlü, içten, samimi
 
Kaşlar « Yüz Hatları
Uzun ve kalın kaşlar ideal kaş tipidir. Dengeli bir şekilde (yapısı, rengi, kalınlığı) gelişmiş kaşlar; duyguların, aklın ve karakterin de dengeli olduğunun belirtisidir. Sert kıllı kaşlar ise aksi karakterin belirtisidir.

Kaşlar, sahibinin çevredeki insanlarla ilişkilerini yansıtır. Düzgün kaşlar, sahibinin çevredeki insanlarla iyi ilişkiler kurabildiğinin göstergesidir. Dış uçlarındaki tüyler dik duran ve yukarıya doğru kalkan kalın kaşlar, sahibinin cömert ve cesur olduğunun göstergesidir. Bu tip kişilerin doğuştan başarılı doğdukları söylenmektedir. Dış uçların aşağıya doğru eğilmesi utangaçlık göstergesidir.

Bu tip kaşların yapısı ve rengi sönük etki uyandırırsa, bunun iç enerjinin tükenmesinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Zariften fonunda belirgin düzgün ve uzun kaşları olan erkekler, yüksek entelekte sahip olmaları ile bilinirler. Aynı tip kaşları olan kadınlar rüküş olarak bilinirler. Bu kadınlardan genel kabul görmüş davranış kurallarına aykırı her türlü hareket beklenir. Kısa kaşlar her zaman tam karşıt durumu gösterir. Kısa ve kalın kaşlar çabuk sinirlenen tiplere özgüdür.

Kalın ve dik kaşlara sahip olan insanlar "şeytani" bir karaktere sahiptirler. Dik kaşlar her zaman isyankâr, başına buyruk ve uzlaşmaz bir karakterin belirtisidir. Kalın ve birbiriyle birleşen kaşlara sahip kişiler egemen olmaya meyillidirler. Böyle kaşlara sahip olan kadınlar güçlü karakter yapısına sahiptirler. "Ev kadını" tiplemesi bu kadınlara uymaz. Yüksek kaşlar gayretlilik ve çalışkanlık belirtisidir. Çok aşağıda yerleşmiş kaşlar ise bunun tersinin göstergesidir. Ortadan bükük kaşlara sahip olan kadınlar bağımsız ve gizemli bir yapıya sahiptirler.

(Solda) Düz kaşlar - Rahatına düşkün
(Ortada) Aşağıya doğru inen kaşlar - Ters, hoşgörüsüz, kendi düşüncesinden başka hiçbir fikri kabullenmeyen
(Sağda) Göz kapaklarına doğru eğilmiş kaşlar - Yalancı, riyakar

(Solda) Göz kapakları üzerine kadar inen kaşlar - Hasetçi
(Ortada) Kısa kaşlar - Sakin karakterli
(Sağda) Kalın, siyah kaşlar - Dürüst, alçakgönüllü

(Solda) Gelişmemiş kaşlar - Hastalıklı
(Ortada) Burnun üzerinde birleşen kaşlar - Çabuk sinirlenen, cimri
(Sağda) Kalın, aşağıya doğru kavisli kaşlar - Hayal gücü kuvvetli

(Solda) Gözlere yakın, hilal şekilli kaşlar - Ters, başına buyruk
(Sağda) Kavisli (hilal), yüksek kaşlar - Hayat aşkıyla dolu, enerji dolu
 
Alın Kırışıklıkları « Yüz Hatları

*Düz, kırışıksız alın - kayıtsız, eğlenceye meyilli.
*Kaşlara yakın yatay kırışıkları olan alın - derin zeka.
*Saçlara yakın yatay kırışıkları olan alın - gaddarlık, kibirlilik
*Katman şekilli kalın kırışıkları olan alın - zekası orta düzeyde olan, tembellik, uyuşukluk.
*Her tarafa yayılan kırışıkları olan alın - garip, orijinal.
*Burun tabanına doğru dikey kırışıkları olan alın - derin zeka.
*Yatay, paralel ve az belirgin kırışıkları olan alın - sağduyulu, adil.
*Dikey kırışıkları olan alın - derin zeka, enerjik, kibirli, şöhret tutkunu.
*Derin ve zikzak şekilli kırışıkları olan alın - işte başarısızlık.
*Derin ve zikzak şekilli kırışıkları olan ensiz ve kemikli alın- arsızlık, yüzsüzlük ve her türlü kötü huylar.
*Tüm yönlere yayılmış eğri kırışıkları olan alın - geri zekalı, geçimsiz ve kaba.
 
Baş Şekli « Yüz Hatları

*Geriye doğru eğilimli baş - kibirli, fazla kuruntulu, kendini beğenmiş.
*Öne doğru eğilmiş baş - gelişmiş zeka
*Azıcık sağa veya sola eğilmiş baş - gözleme yeteneği güçlü, gözü açık, alaycı çoğu zaman sahtekâr.
 
Burun « Yüz Hatları
*Büyük burun (Şekil 3, No. 1) - kibirli, şöhret tutkunu, başına buyruk ve enerjik.
*Alnın uzantısı şeklindeki burun (Şekil 3 No. 2) -şöhret tutkunu.
*Uzun burun (Şekil 3, No. 3) - bencil, ********, rezil, hırsızlığa meyilli ve ahlaksız.
*Ağza doğru sarkmış burun (Şekil 3, No. 4) - hassaslık.
*Sivri uçlu kartal burun (Şekil 3, No. 5) - hırçın.
*Yuvarlak ve kalkık burun (Şekil 3, No. 6) - ahlaksızlık.
*Tabanı çökük, ucu ise sivri ve sarkık burun (Şekil 3, No. 7) -ters, kıskanç, meraklı, kurnaz ve ikiyüzlü.
*Gaga burun (Şekil 3, No. 8) - şair ruhlu.

*Düz burun - sakin.
*Öne doğru aşırı çıkmış, ortası oyuk burun - enerjik.
*Kemerli kartal burun - gönlü bol, cömert.
*Ensiz burun - düşüncesiz.
*Enli burun - uysal.
*Kalın ve kırmızı burun - yemeğe ve şaraba meyilli.
*Kalın, kısa, etli ve balon şekilli burun - tutarsız, zayıf irade.
*Geniş delikli burun - çevik, şıpsevdi.
*Sağa veya sola meyilli eğri burun - kurnaz, cimri.
*Küt ve yassı burun - aptal ve ahlaksız.

*Yuvarlak uca ve biçimli deliklere sahip olan burun, ideal burun olarak kabul edilir.
*Aşırı büyük burun delikleri kişilik eksikliğinin belirtisidir.
*İdeal buruna sahip insan güçlü bir kişiliğe sahip olur.
*Uzun burun, belirgin bireycilik belirtisidir.

Gözler, ağız ve çene ile orantılı olan uzun burun güçlü karakter yapısının; kısa burun samimiliğin ve nikbinliğin belirtisidir. Kemikli uzun burun kibirlilik, geçimsizlik, kendini beğenmişlik göstergesidir. Belirgin kamburlu, kemikli ve uzun burun genelde, somurtkan insanlara özgüdür. Yüksek ve düzgün burun köprüsü ideal burun köprüsü olarak kabul edilir.

Bu tip burun köprüsü genelde, sağlıklı insanlarda bulunur. "Asılı damlaya" benzeyen burun ucuna sahip insanlar genelde, yaşam aşkıyla doludurlar. Gaga burunlu kişiler etkileyici, kurnaz, çoğu zaman kincidirler. Etli, büyük ve "soğan şekilli" burun ucu samimilik ve sıcakkanlılık belirtisidir. Kabarık delikli kalkık burun başına buyrukluk, kendini kontrol edememe belirtisidir. "ikikat burun" korkaklık; aşırı küçük delikleri olan burun hoşgörü, enli burun kendini beğenmişlik, kırmızı burun ise ahlaksızlık belirtisidir.

Burun üzerinde siyah lekeler fiziksel yetersizlik belirtisidir. Kadınlarda aşırı belirgin burun gençlik yıllarındaki kötü yaşam şartlarının belirtisidir. Düz ve dar delikli burun üzerinde küçük kambur açgözlülük belirtisidir. Nefes alındığı zaman büyüyen burun delikleri kendini kontrol edememe göstergesidir.

(Solda) I. Burun kökü II. Ön burun III. Burun ucu IV. Burun kanatları V. Burun delikleri
(Ortada) Normal burun - Akıllı, açık sözlü, samimi
(Sağda) Sivri burun - Çabuk sinirlenen, meraklı

(Solda) Uzun, aşağıya doğru sarkmış burun - Akıllı, adil
(Sol ortada) Küçük, kısa burun - Kibirli, cimri, kötü kalpli
(Sağ ortada) Büyük, etli burun - Aptal
(Sağda)Büyük, düz burun - Dürüst

(Solda) Kavisli, eğri burun - Çabuk sinirlenen, sinirlerine hakim olamayan
(Sol ortada) Ortası kabarık, daha sonra basık burun - Açgözlü, aptal, sıradan kişilikli
(Sağ ortada) Kambur, şahin burun - Barışçı, cömert, eliaçık
(Sağda) Sivri uçlu, şahin burun - Sinirli, bazı durumlarda kötü kalpli davranan

(Solda) Az kavisli burun - Kibirli, kendini beğenmiş
(Sol ortada) Alın tarafa çökük burun - Dar düşünceli, cimri
(Sağ ortada) Küçük, alın tarafında aşırı derecede çökük burun - Yalancı, riyakar
(Sağda) Büyük delikli uzun burun - Eğlenmeyi seven

(Solda) Alın tarafında çıkıntılı burun - Hayırsever, cömert
(Sol ortada) Uzun, aynı zamanda yuvarlak burun - Hırsızlığa yatkın
(Sağ ortada) Ucu kırmızı, damarları açıkça belirgin burun - Aptal, aşırı içkiye düşkün (ayyaş)
(Sağda) Kambur burun - Cimri, yalancı

(Solda) Hiç gelişmemiş burun (bazen doğuştan) - Pireyi deve yapan, bazen alçak ve acımasız
(Sol ortada) Büyük delikler - Neşeli, enerji dolu
(Sağ ortada) Uzun, neredeyse ağıza kadar uzamış burun - Cesur, kahraman
(Sağda) Etli ve delikleri tüylü burun - Sahtekar

(Solda) Küçük ve çember şekilli delikleri olan burun - İnatçı
(Sol ortada) Kalkık uçlu burun - Saf, ayrıca kibirli
(Sağ ortada) Kısa burun - Hassas, çabuk sinirlenen, haddini bilmeyen
(Sağda) "İkikat burun" - Çalışkan, gayretli, hevesli
 
Ağız ve Dudaklar « Yüz Hatları
Kadınlar için küçük, erkekler için ise orantılı ağız ideal kabul edilir. Ağzı büyük olan kadınlar cesurdurlar. Bu da erkeklerin hoşuna gitmiyor. Ağzı küçük olan kişiler genelde, zayıf karakterli olup, geçim sıkıntısı yaşarlar.

Ağız kapalıyken dudakların temas hattının ince olması kişinin titiz ve kuralcı bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Büyük ve köşeleri aşağıya sarkmış ağza sahip insanlar güçlü iradeye sahiptirler. Onları etkilemek zordur. Devamlı titreyen dudaklar güvensizlik belirtisidir. Kavis şekilli küçük ağız (köşeleri hafiften aşağıya meyilli) genelde, hassas insanlara özgüdür.

Şişkin dudaklar başarı belirtisidir. Simetrik ve düzgün bir şekilde açılıp kapanan ağız duyguların dengeliliğinin belirtisidir. Ağzın köşeleri ile gözleri birleştiren kırışıkların olması zor yaşam şartlarından kaynaklanmaktadır. Burun deliklerinden ağız köşelerine doğru kırışıkların olması sinsilik belirtisidir. Üst dudağın alt dudağı örtmesi kararsızlık, alt dudağın öne çıkması ise bencillik belirtisidir.

Ağzının bir tarafı hafiften eğilmiş tipler başına buyrukturlar. Dudaklar üstünde kırışıklar ihtiyarlama belirtisidir. Dudaklardaki derin kırışıklar gençlik yıllarında refah, olgunluk yaşlarında ise yokluklardan haber verir.

*Hatları belirgin olan dudaklar (hafiften şişkin) (Şekil 5, No. 1) - iyi kalpli, samimi, içten, neşeli ve genelde kötü huylardan çok iyi huylara meyilli olan tipler.
*İnce dudaklar ( Şekil 5, No. 2) - kurnaz, bencil, gaddar, alaycı, gizemli, riyakar, sömürücü tipler.
*Kalın dudaklar (Şekil 5, No. 3) - duyarlılık ve çeşitli aşağılık içgüdüleri. Çok ender hallerde iyi kalplilik.
*Ayırıcı çizgileri olan çocuksu dudaklar (Şekil 5, No. 4) - saf ve içten.

(Solda ve Ortada) I. Üst dudak II. Alt dudak III. Ağız köşesi IV. Ağız yarığı
(Sağda) Kırmızı ve normal şekilli dudaklar sağlıklı olma belirtisidir. Kansız, mor ve koyu kırmızı dudaklar hastalık belirtisidir.

(Solda) İnce, ensiz dudaklar - Şan ve şöhret tutkunu
(Sol ortada) Küçük, yukarıya doğru kalkık üst dudak - Dedikoducu, boş konuşan
(Sağ ortada) Büyük ve etli dudaklar - Aptal
(Sağda) Aşırı büyük alt dudak - Tembel

(Solda) Açık ağız (üst dudak açık) - Aptallık
(Sol ortada) Birbirine sıkışmış dudaklar - İtici mizaçlı, geçimsiz
(Sağ ortada) Büyük ağız - cesur, savaşçı ruhlu
(Sağda) Kalın, sarkık dudaklar - Zevke ve eğlenceye düşkün

(Solda) Üst dudağı sarkık, büyük ağızlı - aptal, açgözlü, kaba
(Ortada) Ensiz, büyük dudaklar (bazen dişler dışarda) - Hilekâr, yalancı
(Sağda) Öne çıkmış alt dudak - Kendini beğenmiş, kibirli
 
Çene « Yüz Hatları
Kaş üzerindeki kavislerin yüksek ve kabarık olması iradeli ve güçlü olma, yüz hatlarının az belirgin olması iradesizlik ve güçsüzlük belirtisidir. Kemikli ve büyük çene güçlü karakter, sarkık alt çene ise psikolojik sorunların göstergesidir.

Çene hatlarının az belirgin olması yumuşak başlılık, bu tip bir çenenin hafiften ikiye ayrılması ihtiras gücü, aşırı ölçüde ikiye ayrılması ise yalnızlığa meyillilik; enli şakaklar kurnazlık; büyük çene ihtiraslara hakim olabilme, bazen ise aşırı kendini beğenmişlik göstergesidir.

Enli ve kabarık alın zekilik ve bilgelik; enli ve düz alın yetenekli olma; ensiz alın içine kapanıklık ve somurtkanlık, böyle bir alının düz olması ise aptallık göstergesidir.

*İleri çıkmış çene (Şekil 7, No.1) - enerjik ve irade gücü yüksek, serbest, asil, dürüst, inatçı, sert.
*Geriye sarkmış çene (Şekil 7, No.2) - yumuşak karakter, ürkek, çekingen, dar ufuklu
*Etli çene (Şekil 7, No.3) - akıllı, hassas, egolu.
*Uzun ve sivri çene (Şekil 7, No.4) - etkileyici zeka, alaycı.

(Solda) Aşırı enli, dörtgen şekilli çene - Enerji dolu, kaba, acımasız
(Sol ortada) Keskin uçlu çene - Çabuk sinirlenen (özellikle yan kemikleri geniş olan kişiler)
(Sağ ortada) İkiye ayrılmış çene - kararsız
(Sağda) Yukarı doğru eğik çene - Zevkine düşkün

(Solda) Küçük çene - Kararsız, tereddütlü
(Sol ortada) Aşırı yuvarlar çene - Enerji dolu
(Sağ ortada) İleriye doğru çıkmış çene - İnatçı, ters, hoşgörüsüz
(Sağda) Fazla belirgin, net çizgili çene - Cesaretli, hayal gücü kuvvetli

Aşırı derecede ileriye çıkmış çene - Acımasız
 
Üst Alt