Yuvarlanmada mesafe sorusu

0nkDG9.jpg

Şekile iç içe geçmiş iki daire ortadaki ufak etrafına yükün bağlı olduğu ipi sarmış. Bu daireler sağ tarafa x kadar giderse yük ne kadar yukarı çıkar?
 
İç içe iki kasnağın hareketinden dolayı yani dönme harici x kadar yer değiştirmeden dolayı ip x kadar yükselir.
 
Bir üstteki doğru Peki o kadar mı? Büyük kasnak o x yer değişimini dönerek yapacak. İçteki ufak kasnak da dönecek. Dönünce kendine ip saracak. Yani x yer değişiminden başka ip bir de sarıldığı kadar yükselecek.
DönmeMiktarı = DönmeTuru * KüçükKasnakÇevresi = (x/BüyükKasnakÇevresi) * KüçükKasnakÇevresi = (x/(pi*Dbüyük)) * (pi* Dküçük)

Dönme 1 turu tamamlamayabilir ve formül oransal olarak sonuçlanabilir. pi bildiğimiz pi. D ise çaptır. Büyük ve küçük kasnak çapları..
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt