Yükseltisi az olan ova?

yükseltisi az olan ova hangisi​

Kıyı Ovaları

Deniz kenarlarında meydana gelen (Deltalar) ovalardır.

Türkiye'nin deniz kıyılarında bulunan bu ovalar, akarsuyun aşındırarak taşıdığı alüvyal malzemelerin deniz kıyısına biriktirmesi sonucu oluşan ova çeşididir.

Çukurova Delta Ovası

Akdeniz'de Adana ili sınırları içerindedir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturmuş olduğu bir delta ovasıdır. Türkiye'nin en büyük deltası konumundadır. Büyük olması kıta sahanlığının çok geniş olduğunun , Seyhan ve Ceyhan nehrinin bol miktarda materyal taşıdığının kanıtıdır.

Bafra Delta Ovası

Karadeniz'de Samsun ilinin kuzeybatısında yer alır. Kızılırmak'ın oluşturduğu bir delta ovasıdır. Pelikan, balıkçıl, flamingo gibi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapar. Bu özelliğinden dolayı kuş bilimcilerin ilgisi çeker. Bazı kitaplar 330'dan fazla kuş türünün bulunduğu söylenmektedir.

Çarşamba Delta Ovası

Karadeniz'de Samsun ilinin kuzey doğusunda yani Bafra ovasının doğusunda yer alır. Yeşilırmak'ın oluşturduğu bir delta ovasıdır. Üzerinde 105 tane köy vardır. Bu durum her delta ovası gibi tarım açısından elverişli olduğunu gösterir.

Sakarya Delta Ovası

Batı Karadeniz'de Sakarya ve İstanbul ili sınırları içerisinde yer alır. Sakarya nehrinin oluşturmuş olduğu bir delta ovasıdır.

Meriç Delta Ovası

Marmara bölgesinde Ergene Havzasında yer alır. Meriç nehrinin oluşturmuş olduğu bir delta ovasıdır.

Gediz Delta Ovası

Ege bölgesinde İzmir ili sınırları içerisinde yer alır. Gediz nehrinin oluşturduğu delta ovasıdır.

Büyük Menderes Delta Ovası

Ege bölgesinde Aydın ili sınırları içerisinde yer alır. Büyük menderes nehrini oluşturduğu delta ovasıdır.

Küçük Menderes Delta Ovası

Ege bölgesinde Aydın ve İzmir ili sınırlarının kesiştiği bölgede yer alır. Küçük menderes nehrinin oluşturmuş olduğu delta ovasıdır.

Bakır çay Delta Ovası

Ege bölgesinde İzmir ili sınırları içerisindedir. Bakır çay nehrini oluşturduğu delta ovasıdır.

Silifke (Göksu) Deltası

Akdeniz bölgesinde Mersin ili Silifke ilçesi sınırları içerisindedir. Göksu nehrinin oluşturmuş olduğu delta ovasıdır.
 
Üst Alt