Yugoslavya

Yugoslavya Coğrafi Verileri​

Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik Denizi kıyısında, Arnavutluk ile Bosna - Hersek arasında yer alır. Coğrafi konumu: 44 00 Kuzey enlemi, 21 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 102,350 km²
Sınırları: toplam: 2,246 km
sınır komşuları: Arnavutluk 287 km, Bosna - Hersek 527 km, Bulgaristan 318 km, Hırvatistan (kuzey) 241 km, Hırvatistan (güney) 25 km, Macaristan 151 km, Makedonya 221 km, Romanya 476 km
Sahil şeridi: 199 km
İklimi: Kuzeyde kıtasal iklim, orta kısımda kıtasal ve Akdeniz iklimi, güneyde kıyı boyunca Adriyatik iklimi görülür.
Arazi yapısı: Verimli ovalar, kireçtaşı havzaları, dağlar ve tepelikler
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m
en yüksek noktası: Daravica 2,656 m
Doğal kaynakları: Petrol, gaz, kömür, antimon, bakır, kurşun, çinko, nikel, altın, krom, hidro enerji, işlenebilir topraklar
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %40
daimi ekinler: %0
otlaklar: %20.7
ormanlık arazi: %17.3
diğer: %22 (1993 verileri)
Doğal afetler: Yıkıcı depremler

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 10,677,290 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.27 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -4.71 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 17.42 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.5 yıl
erkeklerde: 70.57 yıl
kadınlarda: 76.67 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.75 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Sırp
Nüfusun etnik dağılımı: Sırp %62.6, Arnavutluk %16.5, Montenegrin %5, Macar %3.3, diğer %12.6 (1991)
Din: Ortodoks %65, Müslüman %19, Roma Katolikleri %4, Protestan %1, diğer %11
Diller: Sırp %95, Arnavut %5
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %93
erkekler: %97.2
kadınlar: %88.9 (1991)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
kısa şekli : Yugoslavya
Yerel tam adı: Savezna Republika Jugoslavija
yerel kısa şekli: Jugoslavija
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Belgrad
Bağımsızlık günü: 27 Nisan 1992
Milli bayram: Cumhuriyet Günü, 29 Kasım
Anayasa: 27 Nisan 1992
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS (Uluslararası İmar Bankası), CE (Avrupa Konseyi), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, G-15, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 24.2 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %15 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %20
endüstri: %50
hizmet: %30 (1998 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %42 (1999 verileri)
İş gücü: 1.6 milyon (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %30 (2000 verileri)
Endüstri: Makineler, metalürji, madencilik, tüketim malları, elektronikler, petrol ürünleri, kimyasallar ve ecza ürünleri
Endüstrinin büyüme oranı: %-22 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 34.455 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 33.006 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 960 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 1.923 milyar kWh (1999)
Tarım ürünleri: Meyve, sebze, tütün, zeytin, sığır, keçi, koyun
İhracat: 1.5 milyar $ (1999)
İhracat ürünleri: Sanayi malları, gıda ve canlı hayvanlar, hammaddeler
İhracat ortakları: Bosna - Hersek, İtalya, Makedonya, Almanya (1998)
İthalat: 3.3 milyar $ (1999)
İthalat ürünleri: Makine ve parça, yakıtlar, sanayi malları, kimyasallar, gıda ve canlı hayvanlar, hammaddeler
İthalat ortakları: Almanya, İtalya, Rusya, Makedonya (1998)
Dış borç tutarı: 14.1 milyar $ (1999 verileri)
Para birimi: Yeni Yugoslav Dinarı (YUM) (1999)
Para birimi kodu: YUM
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 2.017 milyon (1995)
Telefon kodu: 381
Radyo yayın istasyonları: AM 113, FM 194, kısa dalga 2 (1998)
Radyolar: 3.15 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 771 (1997)
Televizyonlar: 2.75 milyon (1997)
Internet servis sağlayıcıları: 9 (2000)
Internet kullanıcıları: 80,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 4,095 km
Karayolları: 48,603 km (1998 verileri)
Su yolları: 587 km (2001)
Boru hatları: ham petrol 415 km; petrol ürünleri 130 km; doğal gaz 2,110 km
Limanları: Bar, Belgrade, Kotor, Novi Sad, Pancevo, Tivat, Zelenika
Hava alanları: 47 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 2 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt