Yüce Allaha duamız

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve benim imanımı en kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır. Allah´ım, lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine (rahmetine) yakinimi doğrult; kudretinle bozulan durumumu düzelt.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve beni meşgul edecek sorunların çözümünde bana yet; yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır beni; günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi sağla; beni zenginleştir; rızkımı bol eyle; rızkı beklemekle beni imtihan etme; beni aziz kıl; kibre duçar eyleme; sana kul olmaya muvaffak eyle; kulluğumu, ibadetimi ucb (kendinden ve yaptığından hoşlanmak) ile fasit etme; benim elimle insanlara hayır ulaştır; minnet edip de onu batıl etmeme engel ol; yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten beni koru.
Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âl-i Muhammed´e salat eyle ve beni (başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. Ömrüm şeytanın otlağı olmasın, öfkene ve gazabına uğramaktan beni ve bütün müminleri muhafaza eyle..

Allah´ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et; kınandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla. Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âl-i Muhammed´e salat eyle ve düşmanların bana olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımın düşmanlığını dostluğa, akrabalarımın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını gerçek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve beni doğru yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle. Allah´ım, Muhammed ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, (her halükârda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakla ,bidat ehlinden olan kişilerden uzak durmayı ,salihler gibi olmaya onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni. İtaatimin devamlılığı, cemaattan ayrılmayışım ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden bidat ehlinden uzak duruşumla da bu sıfatları bende kâmil eyle.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve bana en bol rızkı her zaman ver. Beni, sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah ım, şeytanın kalbime attığı arzu, zan ve hasedi; büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür. Onun (şeytanın) dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, ırz sövüşünü, haksız tanıklığı, bir mü minin arkasında ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdini dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle. Allahım zulme uğramaktan ve uğratmaktan, haksızlığa uğramaktan ve uğratmaktan ,senin yolundan sapmaktan ve saptırtmaktan koru ..Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım! Allah´ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Muhammed ve âline salat eyle ve fazl u keremini benden esirgeme.

Allah´ım, dilime, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl; bana takvayı ilham et; beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata. Allah´ım, beni örnek yola sevket; dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır. Allah´ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et. Allah ım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi bana nasip eyle... Senin koruman olmazsa, hiç şüphesiz ben helak olurum.
Allah´ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin; gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak; bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, senin yanındadır. Afiyet, sağlık , şifa ,şımarmayacak yolundan sapmayacak zenginlik ve hidayet nimetini nasip et bana. Kulların eziyetlerine karşı bana yet; dönüş (kıyamet) gününün emniyetini bana ihsan et ve irşad (doğruya ve kemale iletme) görevini iyice yerine getirmeye muvaffak et beni.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla tüm kötülükleri benden uzaklaştır; nimetinle beni besle; kereminle beni ıslah et; ihsanınla beni tedavi et; rahmetinin gölgesine al beni; rızanla kuşat beni; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni.
Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve bana hidayet tacını giydir; beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et; bana gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma beni; Dünya ve ahrette güzel bir yaşantı nasip et bana; yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamı geri çevirme.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve israf etmeme engel ol; rızkımı zayi olmaktan koru; malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet; hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver; rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım, geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim. Allah´ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme. Allah´ım, Muhammed ve âline salat eyle ve rızkımı bol ederek haysiyetimi koru; rızkımı daraltma..

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve sana ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana. Allah´ım, ömrümü affınla sona erdir; emelimi rahmetini ummaya yönelik kıl; rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hallerimde amelimi güzelleştir.

Allah´ım, Efendimiz Muhammed ve âline salat eyle ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar; mühlet verdiğin günlerde (dünya hayatında) beni, sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir yol göster bana; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam ver bana. Allah´ım, Muhammed ve âline, ondan önce yaratıklarından herhangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün salat ile salat eyle. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve rahmetinle beni cehennem azabından koru.

Amin
 
Son düzenleme:
Tüm Olaylar "Levh-i Mahfuz" İsimli Kitapta Kayıtlıdır.
Allah, bizim için geçmiş ve gelecek olan tüm olay ve varlıkları, tek bir anda yaratmıştır.
Kuran'da, tüm insanların ve varlıkların kaderlerinin Rabbimizin katında, Levh-i Mahfuz'da yani "Ana Kitap"ta saklandığı şöyle bildirilmektedir:
"Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın." (Neml Suresi, 75)

Geçmiş ve geleceğin gerçekte Allah Katında yaratılmış ve yaşanmış olarak saklı ve hazır olaylar olmaları bize çok önemli bir gerçeği gösterir:
Her insan kayıtsız ve şartsız kaderine teslim olmuştur.
İnsan nasıl geçmişini değiştiremezse, geleceğini de değiştiremez.
Çünkü geçmişi gibi geleceği de yaşanmıştır;
geleceğindeki tüm olaylar, ne zaman, nerede, ne yemek yiyeceği, kiminle ne konuşacağı,
ne kadar para kazanacağı, hangi hastalıklara yakalanacağı, nihayetinde ne zaman, nasıl, nerede öleceği hepsi bellidir ve bunları değiştiremez.

Çünkü bunlar zaten Allah Katında, Allah'ın hafızasında yaşanmış olarak bulunmaktadır. Sadece bunların bilgisi henüz kendi hafızasında değildir.

Dolayısıyla başlarına gelen olaylara üzülenler, sinirlenenler, geleceği için kaygılananlar, hırslananlar aslında kendilerini boş yere yormaktadırlar.
Çünkü, nasıl olacağından kaygı ve korku duydukları gelecekleri, zaten yaşanmıştır.

Ve ne yaparlarsa yapsınlar bunları değiştirme imkanları bulunmamaktadır.

Açıklamalara bakıldığında DUA nın hiçbir şeyi değiştiremeyeceği anlaşılıyor.
Sizce de öyle mi?
 
Açıklamalara bakıldığında DUA nın hiçbir şeyi değiştiremeyeceği anlaşılıyor.
Sizce de öyle mi?

Ne Diyorsun kardeşim sen ya. Tartışma ortamı oluşturup ilgi odağımı olmaya mı çalışıyorsun. ... İnsanları otlağa salınmış hayvan mı zanneddin...Yukarda yazılanları bütün insanlar biliyorlar zaten..eğer bilmeyenler varsa kendilerine zulmetmişlerdir zaten..
Duanın öneminden haberin yok mu kardeşim..
 
Ne Diyorsun kardeşim sen ya. Tartışma ortamı oluşturup ilgi odağımı olmaya mı çalışıyorsun. ... İnsanları otlağa salınmış hayvan mı zanneddin...Yukarda yazılanları bütün insanlar biliyorlar zaten..eğer bilmeyenler varsa kendilerine zulmetmişlerdir zaten..
Duanın öneminden haberin yok mu kardeşim..
:shocked:

Kusura bakmayın rahatsız ettim sanırım, özür dilerim:freakedout:
 
Dua çok büyük kuvvet,
Akabinde deruni seadet ,
Kullarda bulunmaz seadet,
Şaşırtmaz bir davet olduğunu aynel yakin kendi nefsim de müşahade ettim...
Duamız olmazsa , önemimizin olmadığını bildim...

Dualarda buluşmak ümidi ile...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt