Yönetmelik farkını bilen var mı...???

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

Tarih: 14.09.2004 Sayı: 25583

MADDE 1 — 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine
24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
"Birinci fıkradaki yasak, eğitim hastanelerinde eğitim verilmeyen birimlerinde istihdam
edilecek laboratuar uzmanları ile konsültan uzmanlar bakımından uygulanmaz. Bu birimlerde
hangi sayıda laboratuar uzmanı ile konsültan uzmanı bulunacağı eğitim hastanelerinin fiili
yatak sayısı ve yatak işgal oranı göz önünde bulundurularak branşlar itibariyle beşi ve her
semt polikliniği için biri geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin Eki Cetvellerinin EK (1-A) sayılı Cetvelin (idari
bölüm) "A, B ve C GRUBU İLLERE UYGULANACAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"
kısmının "I Müdürlük" cetvelinin (**) dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(**) 10 yıllık tabiplik yapmış Tabip veya Uzman Tabip (Halk Sağlığı Uzmanı tercih
edilir) ile sağlık bilimlerinde profesör veya doçent unvanı almış olanlar."

==========================================
==========================================

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO
STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

R.G. Tarihi:06.02.2007 R.G. Sayısı: 26426

MADDE 1 – 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin EK (1-A) sayılı
Cetvelin (İdari Bölüm) "A, B, C GRUBU İLLERDE UYGULANACAK İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ" kısmının "1-Müdürlük" cetvelinin (****) dipnotu aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"(****) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak."


====================================================
====================================================
====================================================


Merhaba,

Soru şu....:

Atama Yönetmeliği DİPNOTU önceden....:

"(**) 10 yıllık tabiplik yapmış Tabip veya Uzman Tabip (Halk Sağlığı Uzmanı tercih
edilir) ile sağlık bilimlerinde profesör veya doçent unvanı almış olanlar."

Bu şekildeyken....

Atama Yönetmeliği DİPNOTU sonradan.......:
"(****) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak."

NİÇİN bu hale GELİR / GETİRİLİR...????

Sağlıcakla Kalınız....
 
Üst Alt