• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Yolsuzluğun Olmadığı Bir Yönetim Hayal Mi?

  • Konbuyu başlatan merkür
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 768

Okunuyor :
Yolsuzluğun Olmadığı Bir Yönetim Hayal Mi?

merkür

Amatör
Üye
KAPAK KONUSU | YOLSUZLUĞUN OLMADIĞI BİR YÖNETİM HAYAL Mİ?
Yolsuzluğun Olmadığı Bir Yönetim

Nikaragua Sayıştay Başkanı, devlet içindeki yolsuzluğu ortadan kaldırmanın neden imkânsız olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Kamu görevlileri de birer vatandaş, eğer vatandaşlar yolsuzluk yapıyorsa kamu görevlileri de bunun bir parçası olacaktır.”
Eğer toplum yozlaşmışsa bu toplumun bir parçası olan herhangi bir yönetimin de yozlaşması sizce de kaçınılmaz değil mi? Öyleyse insanların kurduğu hiçbir yönetimin yolsuzluktan muaf olmasını bekleyemeyiz. Demek ki insanların dışında bir Gücün kurduğu bir yönetime ihtiyacımız var. İsa peygamber bu yönetimin Tanrı’nın Krallığı olduğunu söyledi (Matta 6:9, 10).
Tanrı’nın Krallığı gökte hüküm süren gerçek bir yönetimdir ve dünyadaki tüm yönetimlerin yerini alacaktır (Mezmur 2:8, 9; Vahiy 16:14; 19:19-21). Bu krallık yolsuzluğu tamamen ortadan kaldıracak. Şimdi Tanrı’nın Krallığının altı özelliğini ele alalım.

1. GÜCÜ
SORUN: İnsan yönetimleri vatandaşların desteği sayesinde ayakta kalır; bunun için vergi gibi düzenlemeler yapılmıştır. Bu para akışı bazı yetkililerin hırsızlık yapmasına neden olur, başkaları da vergilerini düşürmek ya da devlete yaptıkları diğer ödemeleri azaltmak isteyen vatandaşlardan rüşvet alır. Bu durum bir kısır döngüye yol açar: Devlet kaybettiği bu paraları telafi etmek için vergileri artırdıkça yolsuzluk da artar. Böyle bir ortamda en çok dürüst kişiler zarar görür.

ÇÖZÜM: Tanrı’nın Krallığı, gücünü mutlak güce sahip Yehova *Tanrı’dan alır (Vahiy 11:15). Bu yönetimin ayakta kalmak için vergilere ihtiyacı yoktur. Tanrı ‘muazzam bir güce’ sahiptir, cömerttir ve asla Kendi çıkarını gözetmez. O’nun bu özellikleri Krallığın, tüm vatandaşlarının ihtiyaçlarını bol bol karşılayacağına dair bir güvencedir (İşaya 40:26; Mezmur 145:16).

2. YÖNETİCİSİ
SORUN: Önceki makalede sözleri alıntılanan Susan Rose-Ackerman yolsuzluğu ortadan kaldırabilmek için “en baştakilerden başlamalısınız” diyor. Yönetimler, bir yandan polis memurları ya da gümrük görevlileri arasındaki yolsuzluğu yok etmeye çalışırken, diğer yandan yüksek rütbedeki yetkililere müsamaha gösteriyor. Bu durum yönetimlerin güvenilirliğini kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca en dürüst yönetici bile kusurludur. Kutsal Kitabın da dediği gibi, ‘Yeryüzünde hep iyilik yapan doğru bir kişi yoktur’ (Vaiz 7:20).

ÇÖZÜM: Tanrı’nın, Krallığına yönetici olarak seçtiği İsa peygamber kusurlu insanlardan farklı olarak hata yapmaya eğilimli biri değildir. O tarihteki en büyük rüşveti reddederek bunu kanıtlamıştır. Bu dünyanın hükümdarı olan İblis Şeytan, İsa’ya “dünyanın bütün krallıklarını ve onların ihtişamını” sunmuş ve karşılığında kendisine bir tapınma hareketinde bulunmasını istemişti. Fakat İsa bunu reddetti (Matta 4:8-10; Yuhanna 14:30). İsa işkence çekerek öldürüldüğü gün de sadakatini korumaya kesin kararlıydı. O bilincinin tamamen yerinde olmasını istediğinden acısını hafifletebilecek bir karışımı içmeyi reddetti (Matta 27:34). Krallığın Kralı olmaya tamamen yeterli olduğunu kanıtlamış olan İsa, Tanrı tarafından göğe yükseltildi (Filipililer 2:8-11).

3. İSTİKRARLI OLUŞU
SORUN: Birçok ülkede düzenli olarak seçim yapılır; teoride bu düzenleme insanlara, verdikleri oylarla yolsuzluk yapan yetkilileri görevden alma imkânı sağlar. Fakat aslında sözde gelişmiş ülkelerde bile bu kampanyalarda ve seçimlerde yolsuzluk yapılıyor. Zengin kişiler seçim kampanyaları için verdikleri bağışlarla ve başka yollarla o anki ve gelecekteki devlet yetkililerini etkilemeyi başarıyor.
ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı John Paul Stevens bu etkinin “sadece devletin meşruluğunu ve konumunu değil, halkın devlete olan inancını da” tehdit ettiğini yazdı. Dolayısıyla dünya çapında birçok insanın siyasi partileri en yozlaşmış kurum olarak görmesi pek şaşırtıcı değildir.
ÇÖZÜM: Tanrı’nın Krallığı istikrarlı ve kalıcı bir yönetim olduğundan seçim kampanyalarında ya da seçimlerde yapılan sahtekârlıkları ortadan kaldıracak (Daniel 7:13, 14). Yöneticisi Tanrı tarafından seçildiğinden Krallığın insanların oylarına ihtiyacı yoktur, ayrıca bu yönetimi insanlar deviremez. İstikrarlı oluşu, vatandaşlarının uzun vadede yararına olacak işler yapacağının güvencesidir.

4. KANUNLARI
Tanrı’nın Krallığı gökte hüküm süren gerçek bir yönetimdir

SORUN: Belki yeni yasalar çıkarmanın durumu düzeltebileceğini düşünüyorsunuz. Fakat uzmanlar yasaların sayısındaki artışın genelde yolsuzluk için daha çok fırsat sağladığını görüyor. Ayrıca yolsuzluğu azaltmak için çıkarılan kanunları yürürlüğe koymak genellikle hem pahalıya mal oluyor hem de pek bir işe yaramıyor.

ÇÖZÜM: Tanrı’nın Krallığının kanunları insan yönetimlerinin kanunlarından kat kat üstündür. Örneğin bu yönetim vatandaşlarından uzun bir kurallar listesine uymalarını talep etmez, bunun yerine İsa’nın verdiği bir ilkeye uymalarını bekler. Altın Kural olarak adlandırılan bu ilkeyi İsa şöyle ifade etmişti: “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın” (Matta 7:12). Üstelik Krallığın kanunları hem güdülere hem de davranışlara yöneliktir. Örneğin İsa “Komşunu kendin gibi seveceksin” demişti (Matta 22:39). Elbette ancak yürekleri okuyabilen Yaratıcımız böyle kanunlar koyabilir (1. Samuel 16:7).

5. HEDEFLERİ
SORUN: Yolsuzluğun ardındaki etkenler açgözlülük ve bencilliktir. Bu nitelikler devlet yetkililerinde ve toplumda sık sık görülür. Önceki makalede söz edildiği gibi Seul’de çöken alışveriş merkezinde müteahhitler devlet yetkililerine rüşvet vermişti, çünkü uygun inşaat malzemeleri ve yöntemleri kullanmaktansa rüşvet vermenin çok daha ucuza mal olacağını biliyorlardı.
O halde yolsuzluğu ortadan kaldırmak için insanların açgözlülük ve bencillik gibi kökleşmiş nitelikleri yenmeyi öğrenmesi gerekir. Ancak insan yönetimleri ne böyle bir eğitim vermeye isteklidir ne de bunu yapabilecek beceriye sahiptir.

ÇÖZÜM: Tanrı’nın Krallığı sorunun kökenine inerek insanlara yanlış güdülerin nasıl üstesinden gelebileceklerini öğretir. * Bu eğitim onların ‘zihinsel eğilimlerini yenilemelerine’ yardım eder (Efesoslular 4:23). Böylece açgözlülük ve bencillikten kurtulup elindekiyle yetinmeyi ve başkalarıyla ilgilenmeyi öğrenirler (Filipililer 2:4; 1. Timoteos 6:6).

6. VATANDAŞLARI
SORUN: Çok iyi koşullara sahip ve ahlaki açıdan iyi bir eğitim almış kişiler bile bazen sahtekârlık ve yolsuzluk yapmayı seçebilir. İşte bu nedenle uzmanlar insan yönetimlerinin yolsuzluğu ortadan kaldıramayacağını kabul ediyor. Dolayısıyla yönetimler yolsuzluğu ve zararlı etkilerini ancak azaltmayı ümit edebilirler.

ÇÖZÜM: Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesine göre devletler yolsuzlukla mücadele etmek için insanları ‘dürüstlük, doğruluk ve sorumluluk bilinci’ geliştirmeye teşvik etmelidir. Elbette bu onurlu bir amaçtır, fakat Tanrı’nın Krallığı vatandaşlarını bu nitelikleri geliştirmeye teşvik etmekle kalmaz, onlardan bunu talep de eder. Kutsal Kitap “açgözlü” ve “yalancı” kişilerin Tanrı’nın Krallığında yeri olmayacağını söyler (1. Korintoslular 6:9-11; Vahiy 21:8).

İnsanlar bu yüksek ahlak standartlarına bağlı kalmayı öğrenebilir. Tıpkı İsa peygamberin ilk takipçileri gibi. Örneğin İsa’nın Simun adında bir öğrencisi elçilerin mucize yapma gücünü satın almak için onlara para teklif etmişti. Fakat onlar bu rüşveti reddedip Simun’a “Kötülüğünden ötürü tövbe et” dediler. Simun içindeki yanlış arzunun yol açabileceği tehlikeyi fark edince elçilerden bu eğilimi yenmesi için dua etmelerini istedi (Elçiler 8:18-24).

KRALLIĞIN VATANDAŞI OLMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Milliyetiniz ne olursa olsun Tanrı’nın Krallığının vatandaşı olma fırsatına sahipsiniz (Elçiler 10:34, 35). Bu krallık tarafından sağlanan dünya çapındaki bir eğitim programı sayesinde ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Yehova’nın Şahitleri haftada sadece on dakikanızı ayırarak, Kutsal Kitabı ücretsiz olarak incelemenize yardım etmekten sevinç duyarlar. Bu inceleme sırasında ‘Tanrı’nın krallığı hakkındaki iyi haberin’ neleri içerdiğini ve bu krallığın yolsuzlukları nasıl yok edeceğini de öğreneceksiniz (Luka 4:43). Yaşadığınız bölgedeki Yehova’nın Şahitleriyle bağlantıya geçebilir ya da jw.org web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Gözcü Kulesi Ocak 2015
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt