• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Yoktan var olmayacağına göre Allahı kim yarattı?

Okunuyor :
Yoktan var olmayacağına göre Allahı kim yarattı?

B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

yani siz "islamiyet tarihinde recm hiç bir zaman uygulanmamıştır,böyle bir şey yoktur" mu diyorsunuz?
Sn.atom niçin insan karşısındakinin demediği bir şeyi " DEMİŞ GİBİ " varsayarak cümle kurar ve öyle servis etmeye çalışır ki...Siz benim yazdıklarımı okuduğunuza emin misiniz,başka bir yazı okumuş olmayasınız...

diyemessiniz.
çünkü herkes biliyorki recm var.
Kur'an'da YOK...Uygulayan da " yorum " itbariyle veya " atalarının dininden " kurtulamadığı için uygulamıştır...Ama Kur'an'da yok...KİM BU HERKES...!!! Tanımlayınız...


artı,eğer hadisleri kabul etmezseniz,bu sizi kuran ile ilgili konuşurken daha zor bir duruma sokar.
Buyrun nerede zorlayacakmış gösterin...Şu ana dek hiç zorlanmadım merak etmeyin...İnanmayan " ateist,agnostik..." ve inanan " Hristiyan,Yehova Şahidi,Şeyhçik,Şıhçıklara,Çakmalara..." karşı da son derece mükemmel,katışıksız Kur'an'a inanmak...İnanın neredeyse her zaman saydıklarım ÇUVALLIYOR her nedense...İnanırsa Allah sözü dururken Kul sözüne,başına gelmedik kalmaz... " ağzı olan konuşuyor " ," insanın ağzı torba değil ki büzesiniz "...

mesela diyelimki recm cezası yoktu,hiç bir zamanda gelmedi.günümüzdeki örnekleri ve tarihte yaşanmış olanların hepsini unutalım.hepsi yalandı
peki halen kuran da olan 100 değnek cezasını nasıl açıklayacaksınız.
size göre bir insana 100 kere kazma sapı ile vurmak ne ifade ediyor?
sizce 100 küçük bir rakammıdır?
hiç yasak sex yaptınızmı?
Sn.atom ben " İslam dininde recm uygulanmamıştır diye bir şey İDDİA " etmiyorum..ki Tevrat'ı,Zebur'u,İncil'i de bilirim...detaylı hemde...Siz İslamı eğer sadece Kur'an ve Hz.Muhammed çemberinde algılıyor ve öyle yorum yapıyorsanız yandık ki ne yandık...İşimiz var demektir...Buna ait yazılarım var bu forumda okuma zahmetine girerseniz daha net anlaşılacaktır...

Yapmayın Sn.atom,ıkına sıkına bu mu çıktı sadece...Kelimeye dikkat edip hiç arama,araştırma zahmetinde bulundunuz mu " CELDETİV " ne demektir diye...Hemen söyleyeyim, " Kazma sapı,falaka,odun..." ile insanı " dövme " anlamındaki CELDETİV cezası " sadist " ruhlu insanların veya sanki öyle bir şey varmış gibi inatla göstermeye çalışanların KABULLERİDİR...CELDETİV = Cildi kızartmadan vurulan değnek cezasıdır...

Ayrıca Kur'an'ı hiç araştırmadığınız düşüncesi aklıma geliyor...Zina diye tabir edilen " gayri meşru " ilişkiye ait üç ( 3) tane farklı yaptırımı vardır Kur'an'ın....Bu celdetiv cezası hangi guruba ait cezadır söyleyebilir misiniz...Bakın " HADİS VE RİVAYETSİZ " gidiyorum dikkat ettiniz mi...Oysa inanmayan siz ne hikmettir ki işin içerisine " inanç " girince HADİS lere sarılıveriyorsunuz...Buyrun CELDETİV cezası kime uygulanır....Ayrıca yazıda deniyor ki " HATCBACK Araç " siz diyorsunuz ki " Bak LİMUZİN deniyor burada "...Yok böyle bir şey Sn.atom...CELDETİV " kazma/kürek sapı,balta sapı,odun ..." ile uygulanan bir ceza falan değil " Söğüt dalı gibi " ince acı vermeyen bir değnek ile uygulanan cezadır...Bu konuda daha iyi olmanızı beklerdim...İyi araştırınız...

bu ve bunun gibi kanunlara bakarak konuşursak eğer;
islamiyete göre dünya bir imtahan sahası,kaderimiz sınav kağıdımız.
ahiret,sınav sonuç belgesini aldığın yer.cennet/cehennem sınav sonucunda gideceyin yer.
en sabırlı olan yaratıcı,sınavın daha ortasında kulunu pataklamaya başlıyor.sınavın bitmesini (ölmesini) dahi bekleyemiyor.
sexe bu kadarcık tahammulü olmayan bir yaratıcı ile karşı karşıyayız.
Sn.atom,güdümlü Kur'an eğitimi almış veya öğrenmişsiniz...ki sanırım bu da derinlemesine değil " kulaktan duyma "...Kur'an tahammülsüz değil...Kur'an bizlere " OTOBAN " sunarken " kula kul olanlar " insanları " PATİKAYA " zorluyor...Siz ikisini birbirine karıştırıyorsunuz...KUR'AN'DA RECM yoktur...HADİSLERDE VARDIR...Buyrun karar sizin neyi kabul edip uygulayacaksanız uygulayın...Ama Kur'an'da OLMAYAN bir şeye VAR demeyin...

Kur'an zinayı dahi üç sınıfa ayırarak açıklar ;
1-Her iki taraf " Bekar " ...
2-İki taraf da evli veya taraflardan biri evli diğeri " dul/bekar"...
3-Fuhuş amaçlı,yani " menfaat karşılığı " girilen ilişki...

Sizin CELDETİV örneğini sunduğunuz,3. maddeye yani " fuhuş " karşılığı olan cezadır...Diğerlerini de açıp okuyunuz...Sonra konuşalım,boşa kürek çekmemek adına...

Ayrıca hala daha RECM Sure ve ayet nosunu bekliyorum...Yani söylediğinizi İSPATLAYIN ki,bilimsel tartışmalarda da veya diğer konularda da sizi KAALE alayım...Tükürdüğünüzü yalayıp tamam ok,Kur'an'da böyle bir ayet yoktur derseniz o ayrı tabii ki...Beni bekletmemiş olursunuz...

Sağlıcakla kalınız...
 
Son düzenleme:
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.atom,size bir kaç kısa örnek sunuyorum dini konuları eleştiriken dahi " Hadislere " sarılmamanız için....


NİSA
82. E fe la yetedebberunel kur'an ve lev kane min ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra
82. Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
.............................................
HİCR
9. İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun
9. Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn
91. Onlar, Kur'an'ı bölüp ayıranlardır.

92. Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn
92. Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz.

93. Amma kanu ya'melun
93. Yaptıklarından dolayı.
.....................................................................

85. Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan* ve iy ye'tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm* e fe tü'minune bi ba7dıl kitabi ve tekfürune bi ba'd* fe ma cezaü mey yef'alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya* ve yevmel kıyameti yüraddune ila eşeddil azab* vemallahü bi ğafilin amma ta'melun
85. Bu misakı kabul eden sizler, (verdiğiniz sözün tersine) birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde (hem çıkarıyor hem de) size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.
=======================================================================================

Kuran:
ŞUARA
11. Fatırus semavati vel ard ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en'ami ezvaca yezraüküm fıh leyse ke mislihı şey' ve hüves semıul besıyr
11. O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.

Hadis: “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.”

Müslim - İman 302, Buhari 97/24,10/29, Hanbel 3/1

.....................................................................................

Kuran:
İHLAS
4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad
4. Onun hiçbir dengi yoktur.

Hadis: “Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.”

Hanbel 5/243

............................................................
Kuran:
BAKARA
256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
256. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.


Hadis: “Dinini değiştireni öldürün.”

Nesei 7-8/14,Buhari 12/1883

.........................................................................

Kuran:
NECM
38. Ella teziru vaziratuv vizra uhra
38. Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez.

Hadis: “Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.”

Buhari-K. Cemiz 32,33,34


...........................................................................................
Kuran:
AL-İ İMRAN
195. Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy'u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa* ba'duküm min ba'd* fellezıne haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab pop_verse_recommend.php?kid=4&sid=3&ayet_no=195 pop_sura_arapca.php?kid=4&sid=3&ayet_no=195
195. Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır.

Hadis: Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.

Buhari 9/1391

....................................................................................

Kuran:
FURKAN
8. Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye'külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura
8. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yeyip (meşakkatsizce geçimini sağlayacağı) bir bahçesi olmalıydı. (Ayrıca) o zalimler (müminlere): Siz, ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız! dediler.

Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.”

Buhari 76/47 Hanbel 6/57,4/367


Muhammed Abduh ve Mutezile’nin bu hadise itirazlarına karşın Muhammed Ebu Şehbe hadisi şöyle savunur: “Eğer Abduh sihir hadisini inkar etmişse akıl ve nakil ilimlerinde söz sahibi el Maziri, el Hattabi, Kadı İyaz, İbn Teymiyye, İbnul Kayyım, İbn Kesir, en Nevevi, İbn Hacer, el Kurtubi ve Alusi gibi pek çok alim de O’nun hem rivayet ve hem de dirayet yönünden doğru olduğunu ispat etmişlerdir.” Şehbe, Buhari ve Müslim’in de hadisi kabul ettiğini anlatır ve sihir sonucu olanları hadislere dayandırarak şöyle aktarır: “ Peygamberimiz’e sihir yapılmıştı. Öyle ki hanımları ile cinsi münasebette bulunmadığı halde bulunduğunu zannederdi. Süfyan bunun en şiddetli sihir olduğunu söylemiştir.” (Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, sayfa 152-153)
.....................................................................................
Kuran:
MAİDE
106. Ya eyyühellezıne amenu şehadetü beyniküm iza hadara ehadekümül mevtü hıynel vesıyyetisnani zevaadlim minküm ev aharani min ğayriküm in entüm darabtüm fil erdı fe esabetküm müsıybetül mevt tahbisunehüma mim ba'dis salati fe yuksimani billahi inirtebtüm la neşterı bihı semenev ve lev kane za kurba ve la nektümü şehadetellahi inna izel le minel azimın
106. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan, başka iki kişi (şahit olsun). Eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkor, "Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba (menfaatine) de olsa; Allah (için yaptığımız) şahitliği gizlemiyeceğiz, (aksini yaparsak) bu takdirde biz elbette günahkârlardan oluruz" diye Allah üzerine yemin ettirirsiniz.

Hadis: “Varis için vasiyet yoktur.”

Hanbel 14/238

..................................................................................
Kuran:
NİSA
48. İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa' ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma
48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.

Hadis: Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır.

Buhari-Tesavir, 89

Örneğin diğer bir hadise göre cehennemde en şiddetli cezaya satranç oynayanlar çarptırılacaktır. (Büyük Günahlar, Hafız Zehebi, sayfa 96-97)

................................................................................
Kuran:
A'RAF
32. Kul men harrame zınetellahilletı ahrace li ıbadihı vet tayyibati miner rızk kul hiye lillezıne amenu fil hayatid dünya halisatey yevmel kıyameh kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya'lemun
32. De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz.

Hadis: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır.”

Müslim 2/16

...............................................................................
Kuran:
NAZİ'AT
30. Vel'arda ba'de zalike dehaha.
30. Ondan sonra da yerküreyi döşedi,

Hadis: “Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca Dünya’da depremler olur.”

İbn-i Kesir Tefsiri 2/29 68/1’in açıklamalarıUmulur ki düşünürsünüz...

Sağlıcakla kalınız...
 

atom

Tecrübeli
Üye
tüm kuran ı ezberlemiş,yutmuş olabilirsin.bana göre laf salatasıdır.
ama tarihi ve yaşananları yaşanmadı sayamassın.
kuran da şu anda böyle bir ayet olmadığını zaten söyledik.
nesh edilen bu ayeti ancak hadisçilerden öğreniyoruz.
turan dursun dan önce ve turan dursundan sonra...
turan dursundan sonra bir kısım 19 cular hadisleri tümden yoksaymaya başlamıştır.
kuranda 4 şahidi olan zinayı değnekle cezalandırın denir .fakat şahidi olmayan zina için hiç bir yaptırım yok.eğer zina allaha karşı yapılan bir suç ise neden şahidi olmayan zinanın yaptırımı yok ? öyle ya en büyük şahid allah tır.

mahşere bırakıldı ise neden şahidi olan zinanın değnek cezası var ? besbelli topluma göre düzenlenmiş kaideler bunlar.
1400 yıl sonra başınızın çaresine bakın, zinayı suç da saymayın gibi bir yaklaşımı da yoktur.

siz zaten hadisleri yok sayarak islamiyetin işleyiş sisteminide bozuyorsunuz.sizin düşüncenize göre namazında 3 rekat kılınması lazım.

oturun ve şunu düşünün
kainat üstün bir akıl ve güç sahibi olan yaratıcı tarafından "ol" emri ile başladı.
dünyannın oluşması ve dünyanın yaşama elverişli hale gelmesi için "ol" emrinden sonra 9 milyar yıl geçmesi gerekti.
dünyada yaşam başladıktan sonra yaratıcı dünyaya sayısız peygamber/elçi yolladı.
elçiler insanlara "ey insanlar,ben yaratıcnın seçtiği elçiyim.bana ve yaratıcıma inanın ve iteat/secde edin.
eğer bana ve yaratıcıya iteat etmezseniz,hayalinizin dahi alamayacağı büyüklükte,hayalinizin dahi alamayacağı bir işkence dünyasında,sonsuza dek,ilelebet işkence göreceksiniz.

ama evrenin böyle işlediğine dair en ufak bir kanıt yok.
kanıtı olmayan bir iddayı çürütmem için benden kanıtmı istiyorsun.
 

ashenarşi

Kıdemli
Üye
t

ama evrenin böyle işlediğine dair en ufak bir kanıt yok.
kanıtı olmayan bir iddayı çürütmem için benden kanıtmı istiyorsun.
Sen ilkokula gitmeyeydin belkide şimdi okuma yazma bilmeyecektin. Peki sen okuma yazma bilmiyorsun diye Kitap okuyanların okuduğu gerçeğini idda olarka mı görüyorsun?
 

Arkun

Tecrübeli
Üye
efendim yoklukta bir varlıktır mahluktur ve varlık yokluk denen maddeden yaratılmıştır bu gün cernde yokluğu oluşturan maddeyi arıyorlar
şimdi yoklukta bir varlıksa ortada olmayan şey diye bir şey yoktur dolayısıyla yoktan var olan diye bir şey yoktur sadece yok denen maddeden varlığın süduru vardır .gölgeden güneşin yaratılması gibi
karanlık maddeden yani x maddesinden maddenin yaratılması...

İmdi gelelim Allah ın varlığına zaten Yüce Allah sonsuzdur sonsuzluk içinde bu madde bu insan bu tanrı diye ayrımlara gidersek sonsuzluğu parçalamış oluruz oysaki alemler Allah ın bir yansımasıdır.yani Tanrı denen ışık kaynağı ateş var ve bu ateşden sudur eden alem denen ışıkda var ışıksız ateş ateşsiz ışık düşünülemiyeceği gibi burada ateşle ışığı ikiye ayırsakta birbirinden ayrı iki şey olarak düşünmeyiz Alemlerle tanrı da böyledir birbirinden ayrı şeyler değildir. dolayısıyla her şey sonsuzluk içerisinde vardır.
Allah sonsuzdur bunu idrak edebiliyorsak şunu bilebiliriz sonsuzluk içinde sonsuzluğu yaratan ikinci bir sonsuzluk aranmaz..eğer birincisi yaratılmışsa bu sonsuz değildir o halde sonsuz değilse tanrı olamaz,çünkü tanrı sonsuzluğu gerektirir sonsuzluk ise kendi kendiliğinden var demektir madde gibi bir sebebe bir sonuca ihtiyaç duymaz.
 
B

bursali68

Ziyaretci
tüm kuran ı ezberlemiş,yutmuş olabilirsin.bana göre laf salatasıdır.
ama tarihi ve yaşananları yaşanmadı sayamassın.
kuran da şu anda böyle bir ayet olmadığını zaten söyledik.
nesh edilen bu ayeti ancak hadisçilerden öğreniyoruz.
turan dursun dan önce ve turan dursundan sonra...
turan dursundan sonra bir kısım 19 cular hadisleri tümden yoksaymaya başlamıştır.
kuranda 4 şahidi olan zinayı değnekle cezalandırın denir .fakat şahidi olmayan zina için hiç bir yaptırım yok.eğer zina allaha karşı yapılan bir suç ise neden şahidi olmayan zinanın yaptırımı yok ? öyle ya en büyük şahid allah tır.

mahşere bırakıldı ise neden şahidi olan zinanın değnek cezası var ? besbelli topluma göre düzenlenmiş kaideler bunlar.
1400 yıl sonra başınızın çaresine bakın, zinayı suç da saymayın gibi bir yaklaşımı da yoktur.

siz zaten hadisleri yok sayarak islamiyetin işleyiş sisteminide bozuyorsunuz.sizin düşüncenize göre namazında 3 rekat kılınması lazım.

oturun ve şunu düşünün
kainat üstün bir akıl ve güç sahibi olan yaratıcı tarafından "ol" emri ile başladı.
dünyannın oluşması ve dünyanın yaşama elverişli hale gelmesi için "ol" emrinden sonra 9 milyar yıl geçmesi gerekti.
dünyada yaşam başladıktan sonra yaratıcı dünyaya sayısız peygamber/elçi yolladı.
elçiler insanlara "ey insanlar,ben yaratıcnın seçtiği elçiyim.bana ve yaratıcıma inanın ve iteat/secde edin.
eğer bana ve yaratıcıya iteat etmezseniz,hayalinizin dahi alamayacağı büyüklükte,hayalinizin dahi alamayacağı bir işkence dünyasında,sonsuza dek,ilelebet işkence göreceksiniz.

ama evrenin böyle işlediğine dair en ufak bir kanıt yok.
kanıtı olmayan bir iddayı çürütmem için benden kanıtmı istiyorsun.
Merhaba,

" tüm kuran ı ezberlemiş,yutmuş olabilirsin.bana göre laf salatasıdır."

Böyle bir cümle sarfetme nezaketsizliğini gösteren birinden ,

" kuran da şu anda böyle bir ayet olmadığını zaten söyledik."

Ne zaman söylediniz...Kestirme yoldan TORNİSTAN U DÖNÜŞÜ de ancak böyle olur...Pardon " böyle bir ayet yoktur " yazınız/cümleniz sanırım gözümden kaçmış...Copy / paste yapabilir misiniz,saat ve tarihi de rica edeyim...

" kanıtı olmayan bir iddayı çürütmem için benden kanıtmı istiyorsun..."

Sizden neyin kanıtını isteyeceğim...Siz daha var dediğiniz ayeti dahi gösteremezken bana ne kanıtı sunabileceksiniz ki...Sıkışınca atın topu " Hadisçilere,hadis karşıtlarına..." Sütten çıkmış ak kaşık pozisyonu sanırım...Sizin bilginizle kuyuya inilemeyeceği üstteki yazınızdaki U DÖNÜŞTEN belli...Kanıtınız sizin olsun...

............

" kuran da şu anda böyle bir ayet olmadığını zaten söyledik."

Evet Sn.atom,böyle dediğinizi belirten yazınızı copy / paste etmenizi sabırsızlıkla bekliyorum...

NOT . Diğer yazdıklarınıza,bu " fiyaskonuzu " temizledikten sonra devam edeceğim...Yok öyle " daldan dala " ...Buarada bu yazdıklarınız bana diğer mesajınızda belittiğiniz " laf salatasını " hatırlatıyor...İşte laf salatası bu...Demediğini dedim diye sunmak,karşısındakinin söylemediğini söyledin diye sunmak...

" turan dursun dan önce ve turan dursundan sonra...
turan dursundan sonra bir kısım 19 cular hadisleri tümden yoksaymaya başlamıştır."

Bu yazınızı görünce aklıma şu fıkra geldi ;

Bir gün koşarak iki kişi Nasrettin Hoca'ya gelirler ve ;
- Hocam yabancı bir adam şu tarafa gitti ...derler,

Hoca da ;
- Bana ne...der,

Adamlar ;
- Ama Hocam adam sizin eve girdi...derler,

Hoca da ;
- Ozaman size ne...der...

Tutan DURSUN'dan BANA ne...Tanımam etmem...Sizin neyiniz olur...

Sağlıcakla kalınız...
 
Son düzenleme:

atom

Tecrübeli
Üye
kuran hatasız,kusursuz değildir.kuranın %78 i nesh edilmiştir.kuran bir söylediğini bir sonraki ayet ile yasaklar veya hükümsüz kılar.böyle bir kitaba kusursuz denemez.

mesela en basit örneği recm dir.recm kurandan çıkarılmış bir emirdir.nesh edilmiştir.hükmü kalmıştır ama ayeti nesh edilmiştir.

ayeti duran ama hükmü kalkanlarda vardır.

kuran muhammed öldükten sonra belirli bir sıra ile değil,insan eli ile dizilmiştir.osman döneminde bir araya getirilen bir kitaptır.tamamının bir araya getirilemediği düşünülür.kayıp ayetleri vardır.

bir sayfa geriye gitseydiniz görebilirdiniz,kuran da yoktur,kaldırılmıştır ama hükmü hala yaşatılır.

turan dursun ilahiyat profesörüdür.yaşamı boyunca karşısına kimse tartışmaya çıkamamıştır.ancak öldürüldükten sonra arkasından atıp tutmuşlardır.onun sayesinde kurtuldunuz hadislerden.benim akrabam değildi,keşke olsaydı.
 
B

bursali68

Ziyaretci
bir sayfa geriye gitseydiniz görebilirdiniz,kuran da yoktur,kaldırılmıştır ama hükmü hala yaşatılır.

turan dursun ilahiyat profesörüdür.yaşamı boyunca karşısına kimse tartışmaya çıkamamıştır.ancak öldürüldükten sonra arkasından atıp tutmuşlardır.onun sayesinde kurtuldunuz hadislerden.benim akrabam değildi,keşke olsaydı.
Merhaba,

Turan Dursun kimdir?
By eksANtirik • 14 Ekim 2008

13ekim pazartesi günkü Birgün gazetesini okurken dikkatimi çekti ,okudum .sizlerle paylaşmak istedim. okuyunca sizinde ilginizi çekecektir ,”bu ülkede bunlar oluyodu ,olmuştu bişey daha öğrendim” diyceksiniz benim gibi.


işte okuduğum yazı :

Turan Dursun kimdir?

Sİvas’ın Şarkışla ilçesinin Gümüştepe köyünde 1934 yılında doğdu. İmam olan babası, daha o doğmadan “Basra’da ve Kufe’de bile görülmeyecek bir alim” yapma sevdasındaydı onu. İlkokula göndermedi. Çocukluk hayatı şeyhlerin ve din hocalarının yanlarında çeşitli tekke ve dergahlarda geçti. O yıllarda Turan Dursun’un en büyük amacı babasının belirlediği bu amaca hızla ulaşmaktı. Birkaç yılda öğrenilecek dersleri bir- iki ayda öğreniyordu. Sırf İslam bilgileri çok iyi olan Kürt hocalardan ders alabilmek için üç-dört ayda çok iyi denilebilecek ölçüde Kürtçe öğrendi. “sarf” ve “nahv” denilen Arapça grameri çocuk yaşta öğrendi, hem 11. ve 12. yüzyıl Arapçasını hem de 7. ve 8. yüzyıl Arapçasını bilirdi. On yedi yaşına geldiğinde İcazeti almış ve Kazviniyi okumuştu. Diyanette müftü olabilmek için İlkokulu dışarıdan bitirdi. İlk olarak köy imamlığı yaptı. İstanbul Çarşamba”da Üçbaş ve İsmailağa medreselerinde hocalık yaptı. 1958 yılında ilk olarak Tekirdağ’da müftü yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Gemerek’te, Altındağ’da, Sivas’ta ve son olarak da Sinop’un Türkeli ilçesinde müftü olarak görevde bulundu. 1958 yıllında başlayan müftülük görevi 1966’da son buldu. Bu yıllar arasında birçok şeye tanık oldu ve sürgün edildi. Müftü iken İslamı, Hıristiyanlığı ve Yahudiliği hem kendi kaynaklarından, hem de diğer kaynaklardan yararlanarak daha detaylı bir şekilde birbiriyle karşılaştırıp, kökenlerini aramaya yönelik bilimselliği tartışılan çalışmalar yürüttü. Bu çalışmanın yanında söylenceleri ve efsaneleri de okudu. Bu yoğun çalışmalar dini inancında sarsıntılar yarattı. Şeriatın katı kurallarına ters davranışları nedeniyle İslamcı çevrelerde yadırgandı. Müftülükleri sırasında bu nedenlerle sürgünleri oldu. 60’lı yıllarda aydın müftü olarak kamuoyunda yankılar getirdi. Kendi deyişiyle İslam’a olan inancını yitirdikten sonra 1965 yılında müftülüğü bıraktı. Turan Dursun, Diyanet’deki görevinden ayrıldıktan sonra 1966 yılında TRT’de çalışmaya başladı. TRT’den emekli olduktan sonra “Kur’an Ansiklopedisi”ni 1987 yılında bitirdi. 1989 yılında haftalık 2000’e Doğru Dergisi” nde yazı yazmaya başladı. Pek çok yazısını da bu dergide yazdı. Bu yazıları nedeniyle İslami çevrelerden çok büyük tepki aldı. Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk gibi pek çok İslamcıyı kalemiyle yanıtlamasını bildi. Turan Dursun 1990 yılında evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Kaynak : Turan Dursun kimdir?

" turan dursun ilahiyat profesörüdür "

Soru : Turan Dursun'a " PROFESÖRLÜK " ünvanını kim,hangi kurum,hangi üniversite verdi...???

" onun sayesinde kurtuldunuz hadislerden."

Soru : Bu foruma girdikten sonra bir-iki sefer Turan Dursun sitesine girmiş biri olarak " aykırı-uç-marjinal görüş " belirten bazen doğru bazen yanlış bilgi sunan biri olarak tanıdığım biridir Turan Dursun...Hadis kabul etmemezlik Turan Dursundan gelen bir konu değil İmam-ı Azam'dan gelen bir konudur...Bu durumda nasıl oluyorda hadis kabul etmemezliği Turan Dursun'dan bellemiş oluyoruz...???Siz ondan öğrenmiş olabilirsiniz...Ama herkesi kendiniz sanmayın..." bir sayfa geriye gitseydiniz görebilirdiniz,kuran da yoktur,kaldırılmıştır ama hükmü hala yaşatılır."

Gidip geriye bakalım ;

"...mesela en basit örneği recm dir.recm kurandan çıkarılmış bir emirdir.nesh edilmiştir.hükmü kalmıştır ama ayeti nesh edilmiştir..."

Sn.atom,mensuh nesh'e inanan biri için bir şeyler ifade eder bu sözünüz ,bana hiç bir şey ifade etmez...Ben sizden " recm kurandan çıkarılmış bir emirdir" bunun delilini /kanıtını istiyorum...O öyle olmuş değiştirilmiş,bu böyle olmuş değiştirilmiş tarzındaki " laf salatasını " değil...

Eğer dedikodu / rivayet / hadis...lere inanan biriyseniz kanıt bulursunuz kendinize göre,yok dedikodu / rivayet / hadislere ...inanmayan biriyseniz delil,kanıt yoktur...Hadis ve rivayetleri " delil / kanıt " olarak sunacaksanız,Hz.Peygamber döneminde yazılmış " Hadis / rivayet " kaynağı getirin sunun,yok bulamazsanız da atıp tutmayın...

Sağlıcakla kalınız...
 

atom

Tecrübeli
Üye
Merhaba,

Turan Dursun kimdir?
By eksANtirik • 14 Ekim 2008

13ekim pazartesi günkü Birgün gazetesini okurken dikkatimi çekti ,okudum .sizlerle paylaşmak istedim. okuyunca sizinde ilginizi çekecektir ,”bu ülkede bunlar oluyodu ,olmuştu bişey daha öğrendim” diyceksiniz benim gibi.


işte okuduğum yazı :

Turan Dursun kimdir?

Sİvas’ın Şarkışla ilçesinin Gümüştepe köyünde 1934 yılında doğdu. İmam olan babası, daha o doğmadan “Basra’da ve Kufe’de bile görülmeyecek bir alim” yapma sevdasındaydı onu. İlkokula göndermedi. Çocukluk hayatı şeyhlerin ve din hocalarının yanlarında çeşitli tekke ve dergahlarda geçti. O yıllarda Turan Dursun’un en büyük amacı babasının belirlediği bu amaca hızla ulaşmaktı. Birkaç yılda öğrenilecek dersleri bir- iki ayda öğreniyordu. Sırf İslam bilgileri çok iyi olan Kürt hocalardan ders alabilmek için üç-dört ayda çok iyi denilebilecek ölçüde Kürtçe öğrendi. “sarf” ve “nahv” denilen Arapça grameri çocuk yaşta öğrendi, hem 11. ve 12. yüzyıl Arapçasını hem de 7. ve 8. yüzyıl Arapçasını bilirdi. On yedi yaşına geldiğinde İcazeti almış ve Kazviniyi okumuştu. Diyanette müftü olabilmek için İlkokulu dışarıdan bitirdi. İlk olarak köy imamlığı yaptı. İstanbul Çarşamba”da Üçbaş ve İsmailağa medreselerinde hocalık yaptı. 1958 yılında ilk olarak Tekirdağ’da müftü yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Gemerek’te, Altındağ’da, Sivas’ta ve son olarak da Sinop’un Türkeli ilçesinde müftü olarak görevde bulundu. 1958 yıllında başlayan müftülük görevi 1966’da son buldu. Bu yıllar arasında birçok şeye tanık oldu ve sürgün edildi. Müftü iken İslamı, Hıristiyanlığı ve Yahudiliği hem kendi kaynaklarından, hem de diğer kaynaklardan yararlanarak daha detaylı bir şekilde birbiriyle karşılaştırıp, kökenlerini aramaya yönelik bilimselliği tartışılan çalışmalar yürüttü. Bu çalışmanın yanında söylenceleri ve efsaneleri de okudu. Bu yoğun çalışmalar dini inancında sarsıntılar yarattı. Şeriatın katı kurallarına ters davranışları nedeniyle İslamcı çevrelerde yadırgandı. Müftülükleri sırasında bu nedenlerle sürgünleri oldu. 60’lı yıllarda aydın müftü olarak kamuoyunda yankılar getirdi. Kendi deyişiyle İslam’a olan inancını yitirdikten sonra 1965 yılında müftülüğü bıraktı. Turan Dursun, Diyanet’deki görevinden ayrıldıktan sonra 1966 yılında TRT’de çalışmaya başladı. TRT’den emekli olduktan sonra “Kur’an Ansiklopedisi”ni 1987 yılında bitirdi. 1989 yılında haftalık 2000’e Doğru Dergisi” nde yazı yazmaya başladı. Pek çok yazısını da bu dergide yazdı. Bu yazıları nedeniyle İslami çevrelerden çok büyük tepki aldı. Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk gibi pek çok İslamcıyı kalemiyle yanıtlamasını bildi. Turan Dursun 1990 yılında evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Kaynak : Turan Dursun kimdir?

" turan dursun ilahiyat profesörüdür "

Soru : Turan Dursun'a " PROFESÖRLÜK " ünvanını kim,hangi kurum,hangi üniversite verdi...???

" onun sayesinde kurtuldunuz hadislerden."

Soru : Bu foruma girdikten sonra bir-iki sefer Turan Dursun sitesine girmiş biri olarak " aykırı-uç-marjinal görüş " belirten bazen doğru bazen yanlış bilgi sunan biri olarak tanıdığım biridir Turan Dursun...Hadis kabul etmemezlik Turan Dursundan gelen bir konu değil İmam-ı Azam'dan gelen bir konudur...Bu durumda nasıl oluyorda hadis kabul etmemezliği Turan Dursun'dan bellemiş oluyoruz...???Siz ondan öğrenmiş olabilirsiniz...Ama herkesi kendiniz sanmayın..." bir sayfa geriye gitseydiniz görebilirdiniz,kuran da yoktur,kaldırılmıştır ama hükmü hala yaşatılır."

Gidip geriye bakalım ;

"...mesela en basit örneği recm dir.recm kurandan çıkarılmış bir emirdir.nesh edilmiştir.hükmü kalmıştır ama ayeti nesh edilmiştir..."

Sn.atom,mensuh nesh'e inanan biri için bir şeyler ifade eder bu sözünüz ,bana hiç bir şey ifade etmez...Ben sizden " recm kurandan çıkarılmış bir emirdir" bunun delilini /kanıtını istiyorum...O öyle olmuş değiştirilmiş,bu böyle olmuş değiştirilmiş tarzındaki " laf salatasını " değil...

Eğer dedikodu / rivayet / hadis...lere inanan biriyseniz kanıt bulursunuz kendinize göre,yok dedikodu / rivayet / hadislere ...inanmayan biriyseniz delil,kanıt yoktur...Hadis ve rivayetleri " delil / kanıt " olarak sunacaksanız,Hz.Peygamber döneminde yazılmış " Hadis / rivayet " kaynağı getirin sunun,yok bulamazsanız da atıp tutmayın...

Sağlıcakla kalınız...
sana "bir insana 100 kere kazma sapı ile vurmak ne ifade ediyor" dedim.
sen bana "o kazma sapı değil,ince bir sopa.sopayı hızlı değil yavaş vuruyorlar" dedin.

allah a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın (merhamet etmeyin) en-Nûr 24/2

bu ayet te yaratıcı ne demek istiyor.
fıkıh kitapları ve hadislerden yararlanmadan cezalıya nasıl vurulacağı belli değil.
ama bir açık gerçek var ki oda cezalılara "merhamet edilmemesi".
siz bu sözcüklerden ılımlı bir "odunla dövülme" modeli çıkarabiliyorsanız buyrun şeriatınızı yaşayın
bana göre barbarlığın,vahşiliğin nirvanasıdır.

sex yaptığı için bir insanı recm ederek öldürmek ile,
babasının,annesinin,kardeşinin,teyzesinin,dayısının,komşusunun,onu tanıyan herkesin karşısına çıkarılıp sopayla dövülmesi arasında ne gibi farklar vardır?
sex yapanlar bu kadar tehlikelimidir?
islam ın uzva zarar vermeden uyguladığı bir ceza varmıdır?
iki insanın istekli bir şekilde sex yapmasının diğer insanlara bir zararı varmıdır,varsa nelerdir?

sex yaptınızmı?
 
Son düzenleme:
B

bursali68

Ziyaretci
sana "bir insana 100 kere kazma sapı ile vurmak ne ifade ediyor" dedim.
sen bana "o kazma sapı değil,ince bir sopa.sopayı hızlı değil yavaş vuruyorlar" dedin.

allah a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın (merhamet etmeyin) en-Nûr 24/2

bu ayet te yaratıcı ne demek istiyor.
fıkıh kitapları ve hadislerden yararlanmadan cezalıya nasıl vurulacağı belli değil.
ama bir açık gerçek var ki oda cezalılara "merhamet edilmemesi".
siz bu sözcüklerden ılımlı bir "odunla dövülme" modeli çıkarabiliyorsanız buyrun şeriatınızı yaşayın
bana göre barbarlığın,vahşiliğin nirvanasıdır.

sex yaptığı için bir insanı recm ederek öldürmek ile,
babasının,annesinin,kardeşinin,teyzesinin,dayısının,komşusunun,onu tanıyan herkesin karşısına çıkarılıp sopayla dövülmesi arasında ne gibi farklar vardır?
sex yapanlar bu kadar tehlikelimidir?
islam ın uzva zarar vermeden uyguladığı bir ceza varmıdır?
iki insanın istekli bir şekilde sex yapmasının diğer insanlara bir zararı varmıdır,varsa nelerdir?

sex yaptınızmı?
Merhaba,

Sn.atom aradaki farkları bilmiyor ve bilmeden yorumluyorsunuz...100 değnek cezası " Fuhuş ( menfaat karşılığı ) girilen ilişki için uygulanandır...Masumane iki gencin birbirini sevmesine ait bir ceza değildir...Size nasıl servis edildiyse bu konu aynen vurgulama içerisine giriyor ve son derece yanılıyorsunuz...

NİSA
15. Vellatı ye'tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec'alellahü lehünne sebıla
15 - Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

16. Vellezani ye'tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a'ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma
16 - Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.
=========================
NUR
2. Ezzaniyeü vez zanı feclidu külle vahıdim minhüma miete celdetiv ve la te'huzküm bi hima ra'fetün fı dınillahi in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahır velyeşhed azabehüma taifetüm minel mü'minın

2 - Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.


Birincisi ;

Zina edenler
1. Erkek ve kadın,
2. Erkek ve erkek,
3. Kadın ve kadın,
4. Grupça birlikte hepsi,


İkincisi ;

a) Amatör ve aşka dayalı ise adı zinadır. ( Nisa 15 - 16 )
b) Ücret karşılığı yapılıyorsa adı fuhuştur.( Nur 2 )


Üçüncüsü ;

4 ŞAHİT ( Kılıç kında...)

Dördüncüsü ;

celdetiv = KAZMA SAPI,ODUN...falan değil,ince değnek ile cildi kızarmadan yapılan vuruş...


Şimdi 4 şahiti nasıl bulursunuz Sn.atom...Kamera koyarsanız veya izleyenler varsa bulursunuz...Bunun adı da PORNO dur,FUHUŞ tur..." Değnek cezası )

Diğer zina çeşitlerinde de yine "4 şahit " esas...Ama bulamayacağınıza göre uygulamanız mümkün gözükmüyor...Neyi uygulamak,CELDE cezasını değil...Nisa 15 okuyunuz...


Kısaca size aktarılanı,size öğretileni sunma gayretinizi anlıyorum da o iş bitti...Artık insanlar daha bilinçli bu konularda...Yormayın kendinizi...KUR'AN'da RECM YOKTUR...Olmayan bir ayetin de ateşli savunuculuğunu yaparak boşu boşuna kendinizi üzmeyiniz...

" islam ın uzva zarar vermeden uyguladığı bir ceza varmıdır?"...Yukarıda sundum " uzva " zarar yok sadece " rencide etme " amaçlıdır o da FUHUŞ yapanlara dır...

Okuduklarınıza saplanıp kalmayınız...Ufkunuzu açık tutunuz...Kur'an'ı kabul etmiyorum dersiniz anlarım...Ama karalama çabanız beyhudedir...Kur'an'ı anlayamadan anlatamazsınız da...

Sağlıcakla kalınız....
 
Üst Alt