Yoksulluk Nafakası verilmesi istemi

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Yoksulluk Nafakası Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde ile boşanmıştır. Buna dair mahkeme kararının dilekçemizle birlikte sunmaktayız.

2-) Müvekkilim evliyken davalı eşi tarafından memuriyetten istifa ettirilmiş ve sonra da boşanmıştır. Bu halde müvekkilimin sabit bir geliri olmayıp, zaruret içindedir. Davalının ise geliri gayet yüksektir.

3-) Bu nedenle, boşanma davasında kusuru olmayan müvekkilim lehine ayda …TL. yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 175 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Boşanma ilamı, davalının vergi kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … TL. yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt