Yeni kayıt (gümrük trafik şahadetnameli) araçlardan istenilen belgeler

Yeni kayıt (gümrük trafik şahadetnameli) araçlardan istenilen belgeler,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri
  • Gümrük Trafik Şahadetnamesi
  • Uygunluk belgesi
  • Zorunlu mali mesuliyet sigortası
  • ÖTV Ödeme Belgesi aslı
  • Vatandaşlık numarası
  • Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  • Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir
 
Üst Alt