Yeni kayıt (gümrük trafik şahadetnameli) araçlardan istenilen belgeler

Yeni kayıt (gümrük trafik şahadetnameli) araçlardan istenilen belgeler,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri
 • Gümrük Trafik Şahadetnamesi
 • Uygunluk belgesi
 • Zorunlu mali mesuliyet sigortası
 • ÖTV Ödeme Belgesi aslı
 • Vatandaşlık numarası
 • Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
 • Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir
 
 • Etiketler
  tescil işlemleri trafik plaka
 • Üst Alt