Yedinci Heykel

Merhaba

Peygamberlikler hakkında

-NÜFUS-U NATIKA denilen insan ruhları MELEKÛT
âleminden birer cevherdir.
-Melekût : MÜCERREDAT ve MÂKULAT âlemidir.
-Bu cevher beden kuvvetlerinin işgalinden kurtulup da
yiyeceklerle uykuyu azaltmak ve uyanıklığı artırmak
suretiyle beden zayıfladıkça ruhun cevheri ruhanî
faziletlerle kuvvetlenir ve arasıra kutsal âleme doğru yol
bulabilir ve kendini yetiştiren mukaddes besleyicisinden
bilmediği bilgileri öğrenir.
Hareketlerini ve hareketlerinin levazımını bilen feleklere
erişir.

-Nakışlı bir aynanın mukabilinde bulunan lekesiz saf bir
aynada o nakşın belireceği gibi uyurken ve uyanık iken
bir takım sırlara kavuşmaya başlar ve bazı kere olabilir ki
kendi tasavvuratından hayal kuvvetine akseden acaip
suretleri görür gibi olur.
Aklından geçen ve hayal ile ilgilenen şeyler duygu
âlemine de geçebilir.
Yahut söylenmiş sözleri işitir veyahut ilgi ve temas
nisbetine göre sanki iner çıkar gibi gaybi işler açıklanır.

-Halbuki kendinden geçmiş olanlarda bu garabetlere sebeb
olan karaltının iniş ve çıkışı imkânsızdır. Çünkü bunlar
cisimlerin levazımlarındandır.
Bu karaltı cismanî bir gölgeden ibarettir.
Rüyalarda EDGÂS ve AHKÂM denilen şeytan oyunlarından
gayri sadık rüyaların dahi hayali hikâyeleri böyledir.

-Bazı kere de ilahî ruh ulûhiyete nisbeti cihetinden ruhani
bir heyecan sürur ile tarabe tutularak Hakkın işrakatiyle
karşılaşır.
Ateş içinde kızgın bir demir parçasının ateş gibi parlayıp
da ateşin yaptığını bu demir parçasının yapabileceğini
gördükten sonra, bir ruh cevherinin mukaddes Nur ile
münevver ve İlahî işraka mazhar olunca artık kâinatın
kutsallığa inkıyat ve itaati gibi kendisine de inkıyat ve
itaatına taaccüb etme.
-Hakkın nurlu işrakatına mazhar öyle büyük adamlar
vardır ki yüzlerini ulûhiyete doğru çevirerek ellerini
açmışlar, fiiller ve sıfatların tecellileri gibi zatın tecellisi
intizarında bulunmuşlardır.

-Nitekim gayet parlak ve baştan başa nurlu miraç gecesinde
heybet ve muhabbetle dolu haberler verilmektedir.
-Şöyle ki : Bunlar Allah'ın ezelî hidayetine nailiyetle ve
semavi nasib ve rızıkları arasında Tanrı vuslatını dilemekte
iken gözlerini açınca onu cemal ve celâlini kendinden hiçbir
aklın ermediği ve eremiyeceği İLÂHİ NURANİ ve kahir
âzamet ve KİBRİYA örtüsü ile örtülü buldular.
İSM-Î ÂZAMİ ceberutun kemeri üzerinde yazılı ve bunun
ışığı altında bir zümrenin onungeniş rahmetine yalvarıcı
olduğunu gördüler.

-Peygamberlerin doğruluğuna inanmak ve iman etmek
basiret erbabı üzerine vacibtir.
Bu büyük zevat tebliğ buyurdukları emsal ile birçok
gerçeklere işaret etmektedirler.

-Mukaddes kitabımızda : "O misalleri biz halka iradetmiş
oluruz, bunları ancak bilgin olanlar anlayabilirler."
-Diğer bir peygamber : "Emsal ile ağzımı açmak istiyorum"
buyuruyor.

-TENZİL yani VAHY ile nazil olan mukaddes kitapların
âyetleri Peygamberlere ve TEVİL yani âyetlerin neyi
kasdettiğinin iç yüzüne varabilmek, nurun en büyük
mazharı olan FARKILIT'a aittir.
Nitekim İncil'de İsa Peygamber : "Beni ve sizi yaratıp
besleyene gidiyorum. Tevil ile size haber verecek
FARKILIT'ı size göndermesi için."
Ve diğer âyetinde : "Hakikaten o FARKILIT ki beni
yaratıp besleyen, benim ismimle gönderilecektir. Size
herşeyi öğretecektir," buyuruyor.
Bizim mukaddes kitabımızda dahi : "Emsallerin beyanı
sonra bizim üzerimizedir," buyurulmuştur.

-Arap dilinde SÜMME edatı TERAHÎ içindir.
TERAHÎ, geciktirip sonra yapmak anlamını ifade eder.
BEYAN kelimesi emsalin açıklanmasını göstermektedir.
Şek ve şüphe yoktur ki Melekût âleminin nur'ları
hasret çekenlere yetişip kurtarmak için inmekte ve
kutsal ışıklar yayılmaktadır ve Hakkın yolu aşılacaktır.
Nitekim şimşeğin çabucak çakmasiyle beraber gelip giden
ve duygudan mücerret bulunan nurlu gayb âlemi içinde
süratle geçen gecenin haberi dahi böyledir.

-Mukaddes kitabımızda : "Rahmetinden önce rüzgârları
müjdeci olarak gönderen odur," buyuruluyor.
Şimşeğin çakması, çaktıranca inerken anidir.
Parıltısının yukarı gidişinde kutsal yolun açıldığını bildirir.
Açılan yol : Berzahların geçitlerinden geçecek birçok
erenlerin yoludur.


-NUR HEYKELLERİ
-Hayakilün-nur
-SÜHREVERDİ
 
yedinci heykel nedir efenim konuyla alakasını anlayamadım
Selam

Tasavvufta:
Anasir-i Erbaa yani dort unsur;
Varligi olusturan Toprak,hava,su,ates ogeleridir.
Tum varlik alemi bu dort unsurdan mutesekkildir.

Baglaminda insanin karakterine de bu dort unsur hakimdir.
Bu yuzden bu dort sozcuge;"Hilkatin Nur Heykelleri " denir.

Tasavvuf felsefesinin;"Israki" felsefesinde bu acilim genislemistir.
Sihabeddin Suhreverdi hoca;cism/nefs gibi varliklarin etkinlesmesi icin
Onlarin ;"Soyut Nurlara" ihtiyaclarinin oldugunu bildirir.
"Heyakilu'n Nur" yani "Nur Heykelleri" adli eserinde ilk alti nur heykelinin
Nurlar nuru olan Allah cc na baglandigini bildirir.
Yedinci heykel ise;Peygamberlikler hakkindaki yukarida astigim yazida aciklanir.

Daha fazla derinlesmemek adina.........
 
Üst Alt