Yavuz Sultan Selim'in Zerafeti...

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Yavuz Sultan Selim Han zamanında, İran hükümdarı Şah İsmail, kıymetli mücevherlerle dolu bir hediye sandığı gönderiyor hünkâra.
Sandık açılıyor. İçinden çeşit çeşit değerli taşlar, kıymetli atlas, kadife kumaşlar çıkıyor.Fakat sandık açılır açılmaz, pek fena bir koku yayılıyor etrafa. Önce, hiç kimse bir anlam veremiyor, nadide mücevherlerle dolu sandıktaki bu fena kokuya. Sonra, mesele anlaşılıyor. Sandığın dibine insan dışkısı doldurulmuş. Yani, Şah İsmail, aklı sıra cihan padişahına hakaret ediyor.
Cihan padişahı emir veriyor:
'' Herkes düşünsün...Bu edepsizliğe, Osmanlı'nın şanına yakışacak şekilde bir mukabelede bulunmalıyız.''
Cihan padişahı, çözümü yine kendisi buluyor.Aynı şekilde değerli mücevherler ve kumaşlarla süslü bir sandık hazırlatıyor.Sandığın dibine, o zamanın İstanbul'unda imal edilen, en nefis gül kokulu lokumlarından hazırlanmış bir kutu yerleştiriyor.Kutunun altına da, bir satırlık yazıdan ibaret bir pusula yerleştiriyor.Hediye sandığı, itinayla süslendikten sonra Şah İsmail'e gönderiliyor.
Sandık, Şah İsmail'in huzurunda açılıyor. Sandık açılır açılmaz, etrafa mis gibi gül kokusu yayılıyor.Mücevher vs. hediyeler takdim edildikten sonra, Osmanlı elçisi, Şah'ın tedirgin olmaması için, önce kendisi tatmak kaydıyla büyük bir saygı ve nezaketle, Şah İsmail'e lokumdan ikram ediyor.Bilahare, görevliler, huzurda bulunanlara teker teker ikram ediyorlar,lokumdan.Şah, bütün bu olup bitenlere bir anlam veremiyor.Osmanlı elçisi,Şah'ınşaşkınlığını gidermek için, lokum kutusunun altına iliştirilmiş mütevazı pusulayı uzatıyor.Pusulayı okuyan Şah'ın yüzünde, bu sefer, şaşkınlığın yerini büyük bir utanç ifadesi alıyor; çünkü pusulada şu sözler yazılıdır:
''İsmail, herkes yediğinden ikram eder.'
 
Üst Alt