Yassıbalık

Yassıbalık

Yassıbalıklar deniz tabanlarına adapte olacak şekilde geçirdikleri evrimle bilinirler.
Bu türün normal balıklardan evrimleştiğine dair çok net bir veri bulunur: türün yine iki gözü vardır; ancak hep bir tarafı kumlara gömülü bulunduğundan, evrimsel süreçte gözlerden biri, diğerinin yanına kayacak şekilde evrimleşmiştir.
Kısaca, atalardaki uyumsuz yapı, evrimsel süreçle kademeli olarak değiştirilmiş ve ortama adapte hale getirilmiştir.
Çıkarılan fosillerde de göz yapısının kayması sırasında, gözün aldığı yola ait ara basamaklar keşfedilmiş, genetik olarak evrimsel biyoloji dahilinde ileri sürdüğümüz bir hipotez daha böylece ispatlanmıştır.
 
Üst Alt