Yasin süresine nobel ödülü

[YASİN SURESİ 36. AYET ve NOBEL ÖDÜLÜ Yasin suresinin 36.ayetinde Nobel mükafatı almış bir teori aynen satır satır yazılıdır. Bu teori "parite" dediğimiz zıt eşler teorisidir. Yüce kitabımız bunu çok net bir şekilde bildirmiştir: "Bunları yapan,her türlü noksandan uzak olan o Allah'tır ki,toprağın yeşerttiklerini de,kendilerini de,kendilerinin bilmediğini daha nice şeyleri de çiftler halinde yaratmıştır." Allah Subhan'dır, "Ondan başka herşeyi çift yarattım zıt eşli yarattım.Bunlar nefislerinizdir. Bunlar arzdan çıkanlardır. Daha bilmediğiniz her şeyi zıt eşli yarattım" diyor. Açıp bakıyorsunuz, Dirac isimli bir fizikçi, Evrende yaratılan her şey zıt eşli olarak yaratılmaya MAHKÜMDUR.Hiçbir şey tek olarak yaratılamaz.Elektron varsa proton vardır. Nötron varsa anti-nötron vardır. diye teori koyuyor ve bununla nobel ödülü alıyor. Dirac şöyle demektedir: Bir kuant (enerji birimi) belli bir yönde mekan ilgisi kurar, bir spin (uydu hareketi) hareketi yaparsa zıd yönde aynı vasıfta başka bir kuant doğar. Yani her varlık zıd ikizi ile birlikte doğar. Bu çift oluşun en ünlü örnekleri: Elektron zıd ikizi pozitron, Proton zıd ikizi anti proton, Nötron zıd ikizi anti nötron, Nötrino zıd ikizi anti nötrino... Siz şimdi yüce kitabımızın net olarak biçimlendirdiği bu ayeti gördükten sonra, onun hükümleri içerisinde herhangi bir hükmün bugün için de geçerli olmadığını söylemeniz çok abes kaçar. Siz parite için de geçerli değildir deyin. Bu devirde parite var, yarın olmayacaktır demeniz ne kadar gülünç olursa,çağa göre parite nasıl değişmiyorsa Kuran ayetleri de ne çağa göre değişir,ne de insanların cüce akıllarının eleştirilerine göre taviz verir. Onun için kuran'a imanda, yüce kitabımızın bir tek harfnindahi değişmezliğini, hele hele hükümlerinin değişmesinin mümkün olmadığını kabul etmek lazım gelir. Çünkü Kuran'ı iman-ı haz ile seyretmek yeryüzünde cereyan eden ister tarihi hadiseler açısından olsun, isterse güncel olaylar açısından olsun, bütün hadisatın Kuran'a mahkum olduğunu sezerek mümkündür. Bu çok önemli bir şeydir. Bütün müminler çok büyük bir zevk içinde her hadisatın Kuran'a mahkum olduğunu,yalnız kuran'ın dediğinin olacağını bilmelidir.
 
Üst Alt