Yaşayan Evliya!!!

Bakara 257 "Allah iman edenlerin velisidir onları zulümattan nura çıkarır, küfredenlerin ise velileri Taguttur onları nurdan zulümata çıkarırlar, onlar işte eshabı nar, hep orada kalacaklardır "
 
Bazı insanlar bazı insanları Allaha yakın SANARAK onlara aşırı saygı göstermenin ve onlar ne diyorsa düşünmeden, sorgulamadan yapmanın/uymanın(kulluk etmek) kendilerini Allaha yaklaştıracağını düşünerek "Şirk" çukuruna düşerler:
Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır! O'ndan başkasını veliler/evliya edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz. (Zümer 3)

Allaha yaklaştırabilecek olan YALNIZCA Allah'tır. Peygamberimiz bile istediği bir kimseyi Allaha yaklaştıramaz, hidayete de erdiremez.
Şu bir gerçek ki, sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin. Ama Allah, dilediğine kılavuzluk eder. Hidayete erecekleri O daha iyi bilir. (Kasas 56)

Değil Allah'ın, bir insanın bile kimleri sevdiğini, kimlerle daha iyi dost olduğunu 100% doğru tahmin edemezsiniz. Hele siz o insanın yakınlarından birisi değilseniz onun kimleri sevdiğini bilmeniz imkansızdır. İnsanların arasındaki söylentileri boşverin çünkü kimin Allaha yakın olduğunu, kimin doğru yolda olduğunu, kimin sapmış olduğunu YALNIZ Allah tam olarak bilir.
Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar; onlar zandan başkasına uymazlar ve onlar sadece yalan söyler, tahminlerde bulunurlar. Şüphe yok ki Allah, kimin Onun yolundan saptığını ve kimin doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. (enam 116-117)

Yukarıdaki ayetlerden anladığımız kadarıyla hidayete yalnızca Allah eriştirebilir. Peki Allah nasıl, ne şekilde hidayete eriştirir?
Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allahın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kuran Allahın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. (Zümer 23)

Demek ki hidayet rehberimiz yalnız Allahmış. Dolayısıyla Allahın sözleri = Kuran'mış. Peki Rabbimiz ne demiş?
Rabbinizden size indirilene (Kuran'a) uyun; O'nun berisinden bir takım velilerin/evliyanın ardına düşmeyin! Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (Araf 3)

Peki Rabbimizin açık ve NET ayetlerini görmezden gelirsek ve buna rağmen Allahtan başka dostlar edinirsek ne olur?
Kim Rahman'ın Zikri'ni görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur. Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklarını sanarlar. (zuhruf 36-37)

Bazı insanlar şirki (Allah ile birlikte ona yakın saydıklarına da kulluk etmek) doğru inanç sistemi sanarlar.Çünkü TEK OLAN, HERŞEYİN HAKİMİ OLAN ve GÖRÜNMEYENE tek başına iman etmek zor gelir.
Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah'a iman etmezler. (Yusuf 106)

Yalnız Allah demeyip de başkalarının isimleri ile birlikte bahsetmeniz müşrikleri mutlu eder.
"Ve Allah, tek olarak anıldığında, öteki dünyaya inanmayanların kalpleri kasılır; ama Allah'ın astlarından olan kimseler anıldığında, bakarsın yüzleri gülüverir." (zümer 45)

Kuran'a göre Allah müminlerin velisidir. Ayrıca tüm müminler de diğer tüm müminlerin velileridir/yakınlarıdır. Fakat bir insan başka bir insana Allahın sıfatlarından bir veya bir kaçını yakıştırır ise ve/veya Allaha yaklaşacağını umarak o insana koşulsuz TESLİM olup onun söylediklerinden çıkmaz ve sorgulamadan uyar ise bu şirktir. Rabbimizin affetmeyeceği tek hata şirktir.
Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. (Nisa 114)

Müminin mümine sevgisi ölçülü ve diğer müminlere olan sevgisi kadar olur.
Öyle insanlar vardır ki, Allahtan başkasını Allaha denk tutar, tıpkı Allahı severcesine onları severler. (bakara 165)

Şirk, Allah'a ortak koşmak demektir. Şirk affedilmeyecek bir haram olduğu gibi Allah hakkında bilmediğimiz şeyler söylememiz de haramdır. Örneğin kimin Allah dostu olduğu, kimin hidayette olduğu gibi TAHMİNLER.
De ki: "Rabbim, ancak şunları haram kıldı: İğrençlikleri -görünenini, gizli olanını- günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemeyi." Araf 33

Müşrikleri uyarmak her müslümanın görevidir.
De ki: Ey Kitap ehli! Gelin, size göre de bize göre de doğru olan şu sözde birleşelim; Allahtan başkasına kul olmayalım. Ona bir şeyi ortak koşmayalım. Hiçbirimiz Allah ile kendi arasına birilerini koyarak rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse deyin ki: Şahit olun, biz müslümanlardanız. (Al i İmran 64)

İnsanları Kuran'a yani Allah'ın sözüne çağırınca müşriklerin tepkisi genelde "sen atalarımızdan daha mı alimsin ki daha iyi bileceksin" şeklinde olur. Halbuki ilim üzerine bir iddia değil Allahın sözüne, hidayet rehberine çağrı söz konusudur.
Onlara, Allah ne indirmişse ona ve o Elçiye gelin denince şöyle derler: Atalarımızda ne bulmuş sak o bize yeter. Ya ataları bir şey bilmez, doğru yolu da tutmaz kimseler idiyse ne olacak? (Maide 104)

Din konusunda ne geçmişteki önderlerinizin (atalarınızın) lafına ne yakınlarınızın lafına ne büyük bildiğiniz alimlerin hocaların lafına ne de Allaha yakın sandıklarınızın lafına bakmamanız gerekmektedir. Din konusunda, Allaha yaklaşmak konusunda, hidayet konusunda tek şaşmaz kılavuz Kuran'dır. Kuran anlaşılmaz diyenlere kulak asmayın. Allah'a kulak verin.
Hicr;1: Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.

Kamer;17: And olsun ki Kuran'ı, öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

Kamer;22: And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

Kamer;32: And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

Kamer;40: And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

Neml;1:Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir Kitab'ın âyetleridir.

Yasin;69: Biz ona şiir öğretmedik, zaten ona gerekmezdi. Bu bir öğüt ve apaçık Kuran'dır.

Zümer;27: Biz bu Kuran'da insanlara her türlü misali, belki öğüt alırlar diye, and olsun ki verdik.

Yusuf;2: Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik.

Muhammed;24: Bunlar Kuran'ı düşünmezler mi? Yoksa kalbleri kilitli midir?

Kaf;45: Onların dediklerini Biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin; söz verdiğim günden korkanlara Kuran'la öğüt ver.

Haşr;21: Eğer Biz Kuran'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen, onun, Allah korkusuyla başeğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri, insanlar düşünsünler diye veriyoruz.

İsra;9: Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.

İsra;41: Biz, and olsun ki öğüt almaları için bu Kuran'da bunları türlü türlü açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır.

İsra;89: And olsun ki, biz Kuran'da insanlara türlü türlü misal gösterip açıkladık. Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler.

Kefh;54: And olsun ki, Biz bu Kuran'da insanlara türlü türlü misali gösterip açıkladık. İnsanın en çok yaptığı iş tartışmadır.

Gördüğünüz gibi Kuran gayet açıkmış, Allah bizzat yemin ediyor açık olduğuna. Tabi sadece anlamak isteyen ve temiz olarak, şirk pisliğinden ve atalarının batıl öğretilerinden temizlenmiş veya temizlenmeye niyet etmiş olarak yaklaşanlar için açık. Ayetleri kim açıklamış peki?
Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra hakîm olan ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.(Hud 1)
Allah ayetleri açıklamış. Peki Allah Kuran'ı neden iyice açıklamış da kapalı bırakmamış? Hemen bir sonraki ayette Rabbimiz neden açıkladığını da söylüyor. Rabbimiz Kuran'da her şeyi iyice açıklamış "Ki başkalarına kulluk etmeyelim...(hud 2)". Kuran açıklanmaya mahkum bir kitap olsaydı bize kapalı olanları anlatsınlar diye kulluk edecek birilerini arardık. Aaaa yapıyor muyuz yoksa?

Alemlerin Rabbi ve din gününün sahibi olan, iyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah yalnız kendisine kulluk edip yalnız kendisinden yardım dilenen bizleri nimet verdiği salih kullarının dosdoğru yoluna iletsin.
 
selamlar;

Bu devirde evliya var yada yok Allah c.c. bilir, ama benim düşüncem bu devirde islamı yada kendi inandığı dini yaşamaya çalışmaktan
büyük keramet aramaya gerek yok.
 
selamlar;

Bu devirde evliya var yada yok Allah c.c. bilir, ama benim düşüncem bu devirde islamı yada kendi inandığı dini yaşamaya çalışmaktan
büyük keramet aramaya gerek yok.
herkes kendi inandığı dini yaşıyor zaten efenim.ateler bile.:prv:
önemki olan kendimizin değil Allahın bizden nasıl bir din istediğini bilip onu yaşamak .Bununda kurani karşılığı sıratı müstakim.
 
Son düzenleme:
benim kendi inandığımı sorarsan şükür müslümanlık :)
ben sadece herkese saygı çerçevesinde yazdım herkes inandığını yaşıyor diye.
biz sadece müslümanlığı anlatabiliriz fazlası elimizde değil zaten, müslüman doğru yolu gösteren tabela gibi isteyen uyar doğru yola gider
istemeyen başka yollara.
hidayet peygamber efendimize bile verilmemiş sonuçta. sanırım yazmak istediğimi anladınız :)
 
[QUOTEhidayet peygamber efendimize bile verilmemiş sonuçta. sanırım yazmak istediğimi anladınız :)
][/QUOTE]

:shocked: anlamadım efenim.nasıl yani.
 
selam ederim;

sayin expositor bunu sizin yazmaniza sasirdim. bunu madem biliyordunuzda ne diye %100 emin konuştunuz bunca zaman hakkimda? egolarinizami yenildiniz muhterem. buyurun birdaha okuyalim yazdiginiz yaziyi;

expositor; Değil Allah'ın, bir insanın bile kimleri sevdiğini, kimlerle daha iyi dost olduğunu 100% doğru tahmin edemezsiniz. Hele siz o insanın yakınlarından birisi değilseniz onun kimleri sevdiğini bilmeniz imkansızdır. İnsanların arasındaki söylentileri boşverin çünkü kimin Allaha yakın olduğunu, kimin doğru yolda olduğunu, kimin sapmış olduğunu YALNIZ Allah tam olarak bilir.

emin konusup haddinizi aşmayiniz muhterem, yazdiginiz yaziya bir parça inanıyorsanız o heryerde ismini zikrettiginiz ulu kerim olan Allahdan korkun. riya etmeyin cunku ulu Allah riyakarlari sevmez. sözünüz gibi özünüzde bir olsun. amacim sizi insan icinde utandirmak degil uyarmaktir. cunku siz ezberlediginiz kuran ile yesertmek yerine insanlari dövmeye odaklanmışsınız. yakışırmı bu insana.
 
selam ederim;

sayin expositor bunu sizin yazmaniza sasirdim. bunu madem biliyordunuzda ne diye %100 emin konuştunuz bunca zaman hakkimda? egolarinizami yenildiniz muhterem. buyurun birdaha okuyalim yazdiginiz yaziyi;

expositor; Değil Allah'ın, bir insanın bile kimleri sevdiğini, kimlerle daha iyi dost olduğunu 100% doğru tahmin edemezsiniz. Hele siz o insanın yakınlarından birisi değilseniz onun kimleri sevdiğini bilmeniz imkansızdır. İnsanların arasındaki söylentileri boşverin çünkü kimin Allaha yakın olduğunu, kimin doğru yolda olduğunu, kimin sapmış olduğunu YALNIZ Allah tam olarak bilir.

Ben yazdığımı iyi bilirim. Fakat siz yazılanın ifade ettiğini anlayabilmiş değilsiniz. "Kimin hidayette olduğunu yalnız Allah tam olarak bilir demek" çok açık ve net bir ifadedir. Yani kendisine mehdi diyenler de bilemezler, biz de bilemeyiz.

Sizin mehdilik mesajlarını ilk gördükten sonraki mesajlarıma sırası ile dikkat ederseniz size bunları söylemeden önce ilk başta mesajlar ile ilgilenmiş, çok temkinli ve saygılı şekilde yaklaşmış, iddia konusu mesajları incelemiştim. Fakat şurada ve şurada açıklamasını yaptığım gibi sizin vahiy şeklinde aldığınızı iddia ettiğiniz mesajların Kuran ile çelişiyor olması, Allah sözü değil melek(?) sözü olması, şurada, şurada ve şuradaki benzer muadilleri ile aynı benzer noktalara sahip olması sizinle aramızdaki itikadi ayrımı belirlemiştir. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize.
 
selam ederim;

sizin dininizsizebenimki bana demek on tanedin var anl***** gelmez. bunun anlamı sizin anlayışınız kendinize bizimki bize demektir. öyle ise din anlayış demektir. bunu kabul edin. ben egerki sizin kırıcı dilinize sahip olsaydım vermiş oldugunuz bu açık üzerine çok giderdim. fakat cebrail as ile girmiş oldugumuz yakınlıktan dolayı bu bana yakışmazdı dogrusu banadüşen eksik ve kusurları örtmek dogrusunu ögretmektir muhterem. yüzde yüz emin yanlızca ulu Allah o'dır kimin dogru yolda oldugundan diyor ve çogu insanı kendinizden emin bir dil ile suçlayarak hakaretler etmeye devam ediyorsunuz. ve ögrenmiş oldugunuz ezberlediginiz kuran ile bakın görünki nasıl yanlış bir yolda yürümektesiniz. buyurun birlikte okuyalım;

allahu tealaya kalbin yakın oldugu kadar hiçbirşey yakın degildir. mü'min olsun, kafir olsun, hiç bir insanın kalbini incitmemelidir muhterem ne sebeple olursa olsun. pek çok hadis vardır. bunlardan bazıları;

sana darılana git, barış! zulmetdeni affet! kötülük edene iyilik et!

sevgili [MENTION=143899]expositor[/MENTION] siz ummi kardeşimize şu sözüde söylediniz "ben sana bir iki boy büyük gelirim" bakalım yüce Allah bu kibirinize ne cevap veriyor;

karşımızdaki insanı kendimizden aşagı görmek kibirlenmek olur. kibir ise büyük günahtır. Allahu tealanın butun sıfatları GUNAHLARA DUSMANDIR. ama kibirli olana, SİVRİ DİLLİ olanlara Allahu tealanın zatı düsmandır. Allahu teala; kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa onu hiç acımam cehenneme atarım. çünkü kibriya ve azamet bana aittir buyurmuştur.

insanların en iyisi insanların gönlünü alandır, iyi sözle güzellik yapandır.insanların en kötüsü insanlara zarar veren ve incitendir.

bir müslümanı haksız yere incitmek, kabeyi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır.

şimdi müslüman kardeşim oturun tekrar düşünün ve kalbinizi yumuşatın. ister inanın ister inanmayın muhim degil benim için. ama bir karar verin. bundan sonraki hayatınızda ezberlediginiz kuran ilemi yaşamak istiyorsanız ölçülü dikkatli hoşgörülü ve gönül alıcı olun. herkim olursa olsun böyle davranınki ulu Allahı memnun edesiniz. yoksa sizin kırıcı laflarınız şu ortamda kimseyi üzüp kırıp rencide etmez sadece tartışmaları körükler ve çirkinleştirir. en kötüsüde taşıdıgınız pahalı levha meleklerce karalanır çizilir bunun hesabınıda yanlızca siz verirsiniz.

muhterem amacım sizi kırıp üzmek degil elimden geldigince yardımcı olmaktır. kusurum var ise hakkınızı helal ediniz. benden yana tüm hakkım helaldir size onca kötü sözünüze ragmen. selam ederim.
 
Sevgili tansxx

Ben tavrımın arkasındayım. Düşünceleri fikirleri bırakıp şahsıma saldırana ağzının payını veririm. İşler Kuran'da söylediğiniz gibi değildir, İslam'da kısas vardır. Bana vuranın ağzını burnunu kırarım :Winlk_Tongue: Şaka bir yana ben elimden geldiğince kendimi tutuyorum.

Sizin dininiz ile benim dinim çok farklı sayın tansxx. Sandığınız gibi tek bir din (tek bir yaşam biçimi) mevcut değil. Herkesin yaşam ve inanış biçimi kendine... Benim için din Allah indinde kabul gören dindir. Falanca ulu melek veya filanca şeyh hazretleri beni bağlamaz. Herşeyi ve herkesi yaratan Rabbime ortak koşmak benim kitabımda mevcut değil.

Size bir soru:
Size ya da mehdinize vahiy gönderecek Cebrail isimli bir varlık olmadığını Kuran'dan açıklar ve ispat edersem iddianızdan vazgeçmeye hazır mısınız?
 
Üst Alt