yaşamın ve kuranın ipucu

selam ederim dostlarıma;

arkadaşlar sizlere engin ve derin, bir okadarda düşüncede basit bir bilgi vermek isterim. ricam okuyup idrak etmeye gayret etmeniz, ön yargılı yaklaşmamanızdir. bu bilgide bana ait değildir elbet.

Bütün kainat doğruya hizmet eder. Gezegenler, sistemler, mikrodan makroya zikreder ulu Allahı bütün tabiat icra ettikleri görevleri doğru bir şekilde yaparak. icra ettikleri doğru ile sundukları hizmet secde etmektir. çok sık duyarsınız kurandan bir takım canlı yada cansızların ulu Allaha secde ettiğini. agaç secde edermi? size karbondioksit alıp oksijen verdiğinde taşıdıgı hesaba dayanarak doğruyu icra etmektedir bu doğrunun icrasına secde etmek denilir. boyun eğmek verilen görevi yerine getirmek. güneşin her doğuşu ve sıcaklık verişi daha doğrusu her anı secde etmektedir ulu Allaha, onun hesabına düşen bu görevdir. bu görevi icra ettiği her anına secde etti demek gerçeğin ta kendisidir. bu örnekleri sonsuz çogaltabiliriz. secde etmenin ne demek oldugunu sizlere açıklamak istedim. bizlerin özgür iradesine sunulan akıl ile bedenlerimizi ve akıllarımızı dogru kullanmamız ise ona secde etmektir. bunu fiziksel olarakda namaz ile simgelemiştir meleklerimiz. doğruyu icra eden kişi bilsinki o dogrunun sahibi ulu Allahdır. kişi secde etmiştir rabbine. fiziksel olarak kıldıgımız namazın önemi büyüktür. çok büyük. namaz eğilip kalkıp iki dua okumakdan ibaret değildir. kainat ile bütünleşir insan o vakit. okullarımıza günümüzde giren kuran namaz ve abdest konusunun büyük ilgisi vardır meleklerimiz ile bu onların icrratıdır. insanlar bilmeden bu zemini hazırlamaktadırlar. çünkü insanın doğruya yüzünü döndüğü yer camiler kadar okullarımızdırda. bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. çünkü insan doğruyu okullarda ögrenir. yanlış ile mücadelede en önemli rolü okullarımız üstlenir. bizi yaratan rabbimizin okullarda zikredilmesi el ele tutuşup okullarda bir selam verilmesi çok geç kalınmış bir uygulamadır. çünkü bismillahirrahmanirrahim dediğimizde onun anlamı bilimin ve ilimin sahibi Allahdır demektir. ve bu gerçekten daha ötedir. okullarımızda ulu Allahı zikretmek, derse başlarken doğrunun sahibi sensin Allahım deyebilmek çok büyük kapılar açacaktır insanlığa. çağdaşlık ve medeniyet önce insan olmak o ilahi adaleti idrak ederek onu yerine getirmek ile başlar. insan olmakda önce kendini ve yaradanını bilmek demektir. bunda korkulacak bir şey yoktur. aksine bu büyük bir zaferi olacaktır insanlığın. zaten doğruya hizmet edilen okullarda farkına varılmadan manen namaz kılınmaktadır. hastanelerde veya mezarlıklarda Allahı zikretmek yerine bu hayatta sağlam iken ona şükür ve selam ve hamd etmek ne büyük şerefdir. işi düşünce Allah diyenlere sorarlar bu güne kadar neredeydin? camiler ölü uğurlama yeri değildir. orası bizim akılda ve ruhta diriliş uyanış mabetlerimizdir.

kainatta olmayan şey nedir? insanların arasında olan şey nedir yaradılışta? elbette o alemden kovulup içimizde bizimle iç içe yanyana yaşayan ve kendini geliştiren güçlü silahlara sahip olan "YANLIŞ" dır. (ŞEYTAN diye geçer kuranda) yanlış'ı insan icra eder. bilerek veya bilmeyerek. kuran bizlerinde doğruya alet olmamız için (ki o ulu Allaha giden en kısa yoldur) bize verilen bir ögüttür. okullarda edinmiş oldugumuz bilgileri ve geçmişin yaşadığı tecrubeleri emanet alıp "YANLIŞ" ile mücade etmek için gelecek nesillere aktarmak ve bunu hayatlarımızda uygulamak doğruya atılan bir büyük adımdır. insanın görevi ona verilen akılın geregi doğruyu icra etmek, yanlışa uyanı uyarmak, bütün bu yaradılışın doğru calışan bir parçası olmak için niyet ve gayret göstermektir. KURAN ve İMAMLAR bizlere doğruyu öğütler ki doğruya alet olalım, fakat onlar kadar değerli ve önemli iki şey daha vardır OKULLAR VE ÖĞRETMENLER edinmiş oldugumuz bilgi beceriyi ve tecrubeyi almamızı sağlarlar ve yanlışa alet olmamamız için bizi aydınlatırlar. burada her iki tarafında ortak kulandığı çok çok çok önemli bir şey vardır onun adı harf (elif lam mim) dir. kuranda bu sembol ile geçer. O sembol de, dil damak ve dudak ile icra edilen harflerin önemi vurgulanmıştır. işte harf ve bütün dillerin sahibi ulu Allah iken nasıl oluyorda sadece arap harfleri Allahın harfi oluyor? kullandıgınız her harfin bir bedeli vardır sahibi bellidir. sadece kuranı kerimin değil bütün harflerin sahibi ulu Allahdır.

dua etmek demek şüphesiz teslim olmaktır. iman etmektir. bu kainatı yaratan ulu Allaha secde etmektir. onun bilgisidir bilgi, onun kudretidir herşey. gördüğünüz yapılar eserler bile. mimar sinan'ı düşünelim selam olsun onun Allaha sadık kendini bilen ruhuna. kullanmış oldugu hesabın ulu Allaha ait oldugunu biliyordu ve hep doğru hesap peşinde koşardı. asla hiç bir eserini ben yaptım demedi. nasıl yaptın deyenlere cevabı ulu Allahın hesabıdır ben yapmadım demiştir. işte hesap doğru kullandıldıgında taşlar bile bu hesaba secde ederler görürsünüz mimar sinanın yıllara meydan okuyan sağlam yapılarınıda. bu günkü teknolojiyi bile şaşırtmaktadır. doğruya hizmet etmek secde etmek demektir. eserlerin sahibi ulu Allahtır. şöyleki, güç kudret zeka beden ve eseri icra etmekte kullandığınız harç boya keman kağıt kalem yani herşey onundur. ilhamı bile içimize koyan odur. bütün bunlar böyle iken ben yaptım ben buldum deyecek kişi cahilin önde gidenidir. ve içine düştüğü durum gülünçtür ama melekler gülmezler bunu not alırlar ahiret gününde bedeli vardır. sorarlar orada ne kadar doğru icra edebildin? sana verilen akıl ile neler yaptın? bir diğer hususda aramızda ulu Allahın hesabını kullanarak eline birşey verilmiş arazmıdan öne çıkardığımız çok insan vardır. buna peygamberlerde dahildir. veyahut bir mucit yada önemli bir komutanda. hepsi ulu Allahdan almış olduklarını insanlığa vermişler ve insanlar tutup ulu Allaha şükür ve hamd edecekleri yerde kişileri önplana çıkarmışlardır. bununda bedeli o kişilere diğer alemde büyük agırlık vermektedir. kim olursa olsun onda gördüğünüz üstünlük sesiyle bir sanatçı bile olsa ulu Allahın güzelliğininin tecellisi olmalıdır. çünkü veren alan hep aynıdır. bize düşen onun hayırlı işlerine vesile olabilmeyi dilemektir. ulu Allah pekçok şeyi insanlara yine insanlar kanalı ile veririr. sırası geldiğinde bir doktorun çalışması insanlık için önem kazanır , sırası geldiğinde işçinin yaptığı iş önemi kazanır. herkezde ulu Allahın farklı tecellileri vardır. peygamberde olsa sonuç hep insanlık için insanlar arasından seçilmiş çeşitli yetenekler ile bezenmiş Allahın insanlar üzerinde kudretinin tecellisidir. sonuç olarak gerçek ve baki olan ulu Allahtır. kişileri yücelemek büyük yanlışdır. heleki size bilgiyi getirdiği yeri bildiren bir peygamberi yücelemeniz büyük gaflettir. zaten o yücelenmiştir Allah tarafından ve secilmiştir. fakat onunda yaşamında yaptıgı doğru ve yanlışlardan verecegi bir hesabı vardır. pek çok peygamber vardır ama ulu Allah biriciktir. pek çok din gelmiştir ama doğru hep birdir. hepsinde odak insandır. peki bu büyük hakikate bir selam vermek çokmu zordur? gericilik bumudur? bir kere önce din nedir? Onu anlamak gerekir, o vakit insanın ne kadar ilerici ve aydınlık oldugu zuhur edecektir. okulda evde yada işde veyahut camide ne fark eder?? verilen selamdır muhim olan yere mekana makama bakmaz o rabbimize ulaşır.

kuranı kerime ister inanın, ister inanmayın, hangi dilden yada anlayıştan olursanız olun, doğruyu icra eden kişi Allahına yaklaşır. herkezin dini kendine demek herkezin anlayışı idrakı kendine göredir demektir. Düşünmek size çok büyük katkılar sağlar. gideceğiniz uzun hayat yolunda size aklınız ve bedeniniz ile doğruya alet olabilmeniz için klavuzluk yapar. bütün kitapların amacı budur. amaçları yol göstermektir. değerli olan kitap değildir, içindeki bilgilerdir. harflerdir. adalettir, iyiliktir, doğruluktur, güzelliktir, temizliktir, dualar ile hatalarından arınmaktır, kendini bilmektir, rabbini bilmektir, ruhuna yakın olmaktır, doğru ve örnek bir insan olan sevgili muhammedimizi tanımak, onu anlamaktır.

DİN DEĞİLDİR KUTSAL OLAN, KUTSAL OLAN ŞEY İNSANDIR. İNSANLIKTIR. HERŞEY İNSAN İÇİN YARATILMIŞTIR. SINAVIMIZ BU DOĞRU İLE YANLIŞ ARASINDA GEÇMEKTE VE SADECE KİŞİSEL DEĞİLDİR. BÜTÜN İNSANLIKTIR BİRBİRİNDEN SORUMLU OLAN.

kuranı anlamak budur. kuranı icra etmek budur. namaz insanın verecegi bir selamı ve şükrüdür. insan için yaratılan güneşin her doğuşu bizim içindir. ona bile bir selamdır o namaz. O anda doğrunun bir parçası olabilmektir, bunu idrak etmektir. namaz insana doğrudan ayrılmamak adına çok büyük güç kuvvet verir. beş vakit namaz kılamayan, namaz vakitlerinde şöyle bir eline koluna dur deyip nerede olursa olsun 1 dakika içine dönüp kendi dilinde bir şükür bir özür dileyebilir. Bu selam ve duruş, saygı duruşu zor değildir. namazlar kadar kabuldür.

İNANAN İNSAN İLE İDRAK EDEN İNSAN ARASINDA BÜYÜK FARK VARDIR. inanan sürekli secde eder dua okur cenneti ister. idrak eden ise bu doğrunun bir parçası olmaya yaşamının her alanında gayret gösterir amacı cennet değildir ulu Allaha, o doğruya yakın olmaktır onun için cennet budur. inanıp inanmamak değildir mesele mesele anlayıp anlayamamaktır. oysa her ikisi bir arada oldugunda çok daha makbuldur inanan ve idrak etmiş kimse. selam olsun idrak eden, edemeyen, anlayan anlayamayan her birinize.
 
Son düzenleme:
selam ederim;

gerçekte ipin ucu inandım deyip bir kenara koymak değildir. incelik çok sık düşünmektir. idrak ederek inanmaktır makbul olan. idrak ederek iman edenler, körü körüne düşünmeden iman edenlerden üstündür. bu üstünlük cennetteki mertebe değildir. bu üstünlük insanlıkda ileri gitmektir.
 
selam ederim;

dogrunun pesinde kosan ve bir omur harcayan kisiler cikmistir içimizden hepsi dunyada nam salmistir. neden? cunku insan bilmese ruhu bilirki o dogrunun pesinde giden kisi ulu Allaha yol almistir. icinden gelen onu anlamak ve tanimak istegi iste bu yuzdendir. milyonlari pesinden surukleyenlerdir onlar. en basta sevgili muhammedimiz ve sevgili isamiz ve elbet tum peygamberler, ardindan unlu dusunurler gelir sokrates, m.akif ersoy, shakspare, montaigne, mevlana, beethowen, einstaine gibi, birde toplumu yoneten ve adaleti dogruyu ileriyi insanlarin hizmetine sunan, kanuni sultan suleyman ve benim cok sevdigim ömer gibi, ataturkde bu degerli kisilerden biridir. hepsine candan selam olsun. hangi makam yada mevkide olursa olsun dogrunun iman kadar buyuk bir gucu vardir tabiatta yasamlarimizda. kuran dogruyu emreder, dogruyu hakki ile icra edende milyonlari pesinden surukler. cunku dogru her alanda ulu Allahin buyuk kudretini tecelli eder. bir tas parcasi veya bir demir parcasini havaya atsaniz havada veya suya atsaniz suda kalirmi? elbette kalmaz. peki dogru hesap ile tonlarca agirligindaki ucaklar ve gemiler havada ve denizde nasil durmaktadir? elbette ulu Allahin hesabina secde etmektedirler.
kuran bize dogru olmayi emreder, cunku biz insanlarin hesabinda dogruda, yanlisda birlikte vardir, fakat kuran bize, aklimiz ile bize, dusunup dogrudan yana durabilmeyi , duramadigimiz vakit tovbe edip tekrar tekrar dogruya yonelmeyi emreder. kusurlar ve noksanliklar bize aittir ulu Allah'i tenzih ederiz hepsinden.

dogru evrenseldir. kutsal olan sey dinler degildir. kutsal olan sey dogruda durmayi basaran veyahut basaramayinca aczini bilip af dileyebilen insandir.
 
Son düzenleme:
selam ederim;

zamanına göre dünyada yaşayan insanların çogunluğu eğer doğrudan şaşarda yanlış yollara girerse ne olur? elbette bunun karşılığında yanlış ile zuhur eden, her türlü işinde sonucu, ister bireysel olsun ister topluca olsun olumsuzdur. yanlış hesap kimseyi bir yere götürmez, geriye gitmekten başka. toplum olarak yanlışa uyarsak ulu Allah hemen müdahele eder gibi bir şey söyleyemem, o yaradılışın hesabında zaten vardır, yanlışın bedeli yine olumsuz bir sonuç doğurur toplumlar için. fakat ben günümüz koşullarından bahsetmek istiyorum.

elbette benim sizlere bildirmiş oldugum haberden habersiz değildiniz. az yada çok islama tabi olan kişi kıyametten haberdardır. çok detaylı anlatılmıştır kıyamet, hem kitabımızda hemde sevgili peygamberimizin kendi sözleri ile. fakat anlatılan olaylar hep yoruma açık olmuştur. göğün yarılacağı, ruhların dirileceği, tek gözlü bir canavar peydah olacagı, dabbe, yecuc mecuc vs. fakat insanlar bunlara öyle yorumlar getirmişlerdirki çoğu akıl dışıdır. çünkü konu hayal kurup gözde canlandırmaya çok müsaittir. bu vesile ilede akıl devre dışı kalarak fiziken mümkün olmayacak boyuta taşınmıştır kıyametin detayları. oysa ulu Allah her işi hesaba dayalı yapmaktadır. onun ol deyince olduran kudretindede bir hesap vardır. o tüm hesapları bilendir. ve bu kıyametten öncede bir borudan ve ulu melegimiz israfil as dan bahsetmiştir. o boruya üfleyecek (keçi boynuzundan) ve tüm ruhlar dirilecek mezarlarından kalkacaklardır. mezarlar aslında bedenlerimizdir, ölü olanda ruhlar değildir. bizim onlar yokmuş gibi olan tutum ve hareketlerimizdir. bu bir uyanış idrak etmedir.

meleklerin boru ile ne işi vardırki öttürsünler. heleki keçi boynuzundan. şayet bir üfleme ile tüm ruhlar mezarlarından çıkacak olsa idi, bir boruda cebrail as alırdı eline ve tüm insanlığı islama davet ederdi. ne kitaba gerek kalırdı nede peygamberlere. oysa ulu meleklerin, insanların idraki anlayış ve düşünceleri ile çok yakın bir ilişkisi vardır. israfil as'ın görevi, keçi boynuzu denilen (yani inatçı) insanın nefsi iledir. üflemesi ise ses vermesi seslenmesidir.

peki neden cebrail as seslenmiyorda israfil as sesleniyor? neden bu iş için ayrı bir melek yaratılmıştır?
bizlerde tabiatımız fıtratımız gereği farklı farklı yaratılmışızdır. kimimiz yumuşak ve narin, kimimiz sert ve heybetli. onlarda elbet birbirlerini tamamlarlar. çünkü cebrail as'ın getirmiş oldugu haberler hep öğüttür. ve israfil as'ın getirmiş oldugu haber ise uyarıdır ve soğuk bir duş etkisi yaratır insanda. çünkü melekleri insan, hep kanatlı narin varlıklar olarak resmetmiş, hayal etmişlerdir.

sonuç itibari ile girmiş oldugumuz bu sene malesef güzel rahat günler sona ermiştir. bu haber benim için gerçekten üzücüdür sizlerden özür dilerim. insanlık, savaşlar ile başlayacak insanlığın sonunu getirecek macerasında, ulu Allahın güçlü kuvvetli ordularını karşısında bulacaktır. onun orduları gökten inecek değildir. elbette bilim adamlarının hep zaten olacaktı veyahut biz bunu biliyorduk dedikleri fakat sonunda da artık bu kadarı olağan dışı dedirtecek doğa olayları yaşanacak, yeni salgın hastalıklar ve büyük volkanlardır. insanların bunu idrak etmesi zaman alacaktır. heleki kıyametin sur borusundan ibaret oldugunu sananlar çok uzun süre bu olayları kayle bile almayacaklardır. taki onlarda bu kadarı doğa olayı olamaz bu bize dersdir doğrusu diyene kadar. o gün işiteceklerdir israfil as'ın sur'unu. gözleri ile okuyacak, beyinleri ile idrak edeceklerdir ki sur bir uyarı ve bize daha önce bildirilmiş olan son çağrıdır islam'a. fakat islamın gerçek anlamda özü olan humanizme insaniyete, düşünceye.

burada abartılıp yücelenecek bir kimse yoktur. ulu meleklerin olduğu yerde o gaflete düşülmeyeceğinden şüphem yoktur. insanın yapması gereken içine daha fazla zaman ayırıp dönmesidir. doğru ile bir oldugu o güzel namazını kılıp sadece kendisi için değil bütün insanlığın düşmüş olduğu bu gafletten dolayı af dilemesi, geçmişte çok az kullandığı şükür kelimesini daha sık hissederek söylemesidir. burada mehdilik inancının bir önemi yoktur dostlarım. anlayabilmek idrak edebilmek çok önemlidir. çünkü herbirimiz çok değerliyiz. bütün bu nimetler ne mehdi için yaratıldı nede çok yücelediğimiz peygamberler için. insanlık için var olan herşeyin bir parçasıyız. en önemlisi içimizde ulu ve kerim olan cenabı Hakkın ruhu vardır. kendine hürmet etmeyen ulu Allahın nuruna hürmet göstersin. bizlere son şans kapısı olarak aralanan bu yerde dualarımız ve niyetlerimiz ile elimizden geleni yapmalıyız. ülkemizin payına insanlık ile alakalı düşen görev çok büyüktür. birbirimizi yücelemek veya yerin dibine sokmakdan başka işe yarar şeylerde yapabiliriz. herkezin birbirinden üstün oldugu taraflar vardır. bu bağlamda kimse kimseyi yücelemeden birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyerek topluca idrak etmek zamanı gelmiştir. hepinize ulu Allahdan sabır ve anlayış dilerim.
 
Son düzenleme:
selam ederim;

dogrunun pesinde kosan ve bir omur harcayan kisiler cikmistir içimizden hepsi dunyada nam salmistir. neden? cunku insan bilmese ruhu bilirki o dogrunun pesinde giden kisi ulu Allaha yol almistir. icinden gelen onu anlamak ve tanimak istegi iste bu yuzdendir. milyonlari pesinden surukleyenlerdir onlar. en basta sevgili muhammedimiz ve sevgili isamiz ve elbet tum peygamberler, ardindan unlu dusunurler gelir sokrates, m.akif ersoy, shakspare, montaigne, mevlana, beethowen, einstaine gibi, birde toplumu yoneten ve adaleti dogruyu ileriyi insanlarin hizmetine sunan, kanuni sultan suleyman ve benim cok sevdigim ömer gibi, ataturkde bu degerli kisilerden biridir. hepsine candan selam olsun. hangi makam yada mevkide olursa olsun dogrunun iman kadar buyuk bir gucu vardir tabiatta yasamlarimizda. kuran dogruyu emreder, dogruyu hakki ile icra edende milyonlari pesinden surukler. cunku dogru her alanda ulu Allahin buyuk kudretini tecelli eder. bir tas parcasi veya bir demir parcasini havaya atsaniz havada veya suya atsaniz suda kalirmi? elbette kalmaz. peki dogru hesap ile tonlarca agirligindaki ucaklar ve gemiler havada ve denizde nasil durmaktadir? elbette ulu Allahin hesabina secde etmektedirler.
kuran bize dogru olmayi emreder, cunku biz insanlarin hesabinda dogruda, yanlisda birlikte vardir, fakat kuran bize, aklimiz ile bize, dusunup dogrudan yana durabilmeyi , duramadigimiz vakit tovbe edip tekrar tekrar dogruya yonelmeyi emreder. kusurlar ve noksanliklar bize aittir ulu Allah'i tenzih ederiz hepsinden.

dogru evrenseldir. kutsal olan sey dinler degildir. kutsal olan sey dogruda durmayi basaran veyahut basaramayinca aczini bilip af dileyebilen insandir.

selam ederim;

bu mesajımı alıntı yapmak durumunda kaldım çünkü düzenleme butonu ertesi gün çalışmıyor. konuya ilave etmek istediğim çok önemli bir husus daha vardır. mesele selam'dır. selamın ne demek olduğudur. belki günümüzde insan birbirinden çekinerek bu selam verme kelimesini az kullanması, zamanın kötü gidişi nereden nasıl bir zarar geleceğini kestirememekden kaynaklanmakta insan kendi içine kapanmaktadır. bu bir savunma mekanizması olmuştur. selam verdik borçlu çıktık diyede üzücü bir laf icat olunmuştur hemen. peki selam gerçekten borçmudur insana?

aziz ruhlar ile her bir araya gelişimizde ilk kelimeleridir "selam ederim" yada ulu meleklerimizin her gelişinde ilk kelamları "selam olsundur". selam'ın sahibi ulu Allah'dır diye bilinir islamda. ulu Allaha selam edilmez şükür ve hamd edilir. peki neden? ne denilmek istenmiştir?

elbette aldığımız nefesin attığımız adımın konuştugumuz her kelimenin icrasında bir kudreti vardır ulu Allahın. selam veren kişi bu kudreti kullanarak aslında ulu Allahın var ettiği bir güç ile konuşmakta selam verdiğini görmekte bütün olan biteni hissetmektedir. selamı bütün tabiat vermektedir. canlı veya cansız. ulu Allahın kudreti, gücü, örneksiz yaratabilme kabiliyetini var oluşları ile ve göstermiş oldukları hizmet ile icra etmektedirler. selam bu gücü kudreti zikretmektir. onun yarattığına hürmet etmektir. "severim yaradılanı yaradandan ötürü" diye güzel bir sözü vardır yunus emrenin. ulu Allahın özene bezene hesabı ile yarattığı herhangi bir şeye (hayvanlar bitkiler tabiat herşey) kötü muamele edilmesi elbette, o şeyin yaradanını bilen bir insan için mümkün değildir. müslüman olmak demek bilincinde olmak demektir bu olan bitenin. ve bu bilinç ile etrafına karşı çok hassas ve duyarlı olmak demektir. ulu Allahın her mekanı çepe çevre saran kuşatan her an kendini yenileyen var etme gücü sebebi ile.

ulu Allaha selam etmek aslında ona ait olan şeyi üzerine almaktır. selamı verebilme kabiliyetini bize veren zaten odur. onun yarattığına selam vermek onu zikretmekten bile önemlidir. çünkü o selamın değerini bildiği vakit insan, birbirine selamdan başka şey vermezdi. gördüğü taşa kayaya bile selam ederdi. çünkü o selam taşın kayanın kendisine değildir. taşıdıgı o ulu Allahın hesabınadır.

ayrıca selamında kendine ait bir gücü vardır elbet. bir toplumun içersine selamsız giren insan ile selam ederek giren insan arasında toplumdan üzerine alacakları büyük paylar vardır. sevgi ve güleryüz gibi. isterseniz siz pozitif enerji deyin.

selamın aleykum dediğimiz vakit türkçede anlamı zaten "Allahın selamı üzerine olsun demektir". ulu Allahın ruhunu taşıdıgımız sürece o selamda zaten bizimledir. bunu sık sık dile getirip paylaşmak insanları ulu Allahın bir parçası oldugunu hatırlatmak. kim olursa olsun çok haz etmediğiniz bir kimse dahi olsa o ulu Allahın selamı yüzü hürmetine eksik ve kusurlarını görmeyebileceğiniz, gerçekten kötü bir davranış karşısında hoşgörebileceğiniz çok büyük bir enerjisi vardır selamın.

selam'ı bu büyük oluşumun içersinde o veya bu şekilde var olan verebilir. olmayan bir şey selam veremez, görev icra edemez.

çok özel bir selam daha vardır. iki insan birbirinin gözünün içine bakıp,birbirlerine doğru hafif eğilerek iki el ile el sıkışırlar. ve o sırada "allahümme salli ala seyyidina muhammed " derler. bunun adınada muhammed selamı denir. özelliği içtenliği ve candan oluşudur. birbirlerinin önünde eğilip taşıdıkları zatın kendisine verilen selamdır. ve her iki ruhuda şad eder. çünkü önünde eğildikleri benlikleri değil taşıdıkları ruhlaradır. yani ulu Allahın parçası olan o yuksek makamadır.
 
Son düzenleme:
selam ederim;


bismillahirrahmanirrahim ile başlar herşey. bu kelamın oldugu yere şeytan erişemez yaklaşamaz diye bir bilgimiz vardır. bunu açmak isterim.

bu doğruya secde etmektir. işinizi doğru yapın ve ulu Allaha sığının. doğru er yada geç yerini bu kainatta bulur. doğru yapılan işin yanında yanlışın barınması mümkün değildir. her alanda bu böyledir. yanlızca bu kelamı arabanıza yazıp, ters yöne girdiğinizde bu güzel söz sizi korumaz. sizi koruyacak olan aklınız ile doğruya hizmet etmenizdir. ve bu kelamın içinde ki ulu Allahın zaferle müjdelediği doğruyu icra etmenizdir.

bu kelimenin anlamı ulu Allahın sahibi oldugudur herşeye. buna ilim bilimde dahildir. öyle ise bize düşen harfler üzerinde takılıp kalmak değildir. işi icraata dökmektir. hesabı doğru yapabilmektir.

maşallah denilince nazar deymez derler. elbette gördüğünüz güzelliğin aslında karşınızdakine ait olmadığını ulu Allaha ait oldugunu zikretmektesiniz. bu vesile ile kıskançlık ve haset ortadan yok olur. kişiyi veya maddeyi değil ulu Allahı yüceltmiş olursunuz. maşallah yazısı sizi korumaz, sizi bu bilgi beceri ve idrak seviyesinde olan aklınızın içinde var olan ulu Allahın sevgisi hasetten kinden nefretten korur. kalbinize nefes verir dostlarım.
 
selam ederim;

and olsun ki allah elçilerini ve kitaplarını “akıl ve mantık yolundan” insanlar için indirir ki onlar o “AKIL” ile her konuda emniyette bulunsunlar. o “DOĞRU” dan yüz çevirerek, mühim bir yanlış yaparak hem kendilerine hem de birbirlerine zarar vermesinler” deye (o akılı ve onu kullanma kılavuzunu O KUR'AN) veya şayet “derince bir uykuya dalmış” iseler onları uyarsın onlara “YETER! UYANIN!” "ARTIK KENDİNİZE GELİN!” desin deye.


Akıllarını ilim- bilim yolunda ve sanat dallarında ”doğru kullanarak” buradan elde etmiş oldukları and olsun ki onların buradan “hak” etmiş oldukları değildir. üstelik her birinin safası kendilerine, onlarla şımararak birbirlerini hor görmelerinin birbirlerini aşağılamalarının veya birbirlerine fesatla hasetle bakmalarının çabucak o anda boyunlarına asmış olduğunu keşke Allah izin vermiş olsaydı da onlar orada iken görebilmiş olsalardı. Doğrusu onların her biri farklı bir bilgi ve ayrı bir hüner ile yoğurulmuştur ki orada birbirlerine muhtac olsunlar.
“Cehalet”e gelince onun gerçek anlamı ancak bizim lugatimizde yazılıdır. Şübhesiz “bilgi” nin de "o güzel anlamı” kesinlikle bizim kitabımızda And olsun ki biz o cahili onların “bilgin” demiş olduğu kişilerin içinden de bulur çıkarırız. Kendilerine türlü konularda vaazlar vererek gönüllerini kapmış olanların arasından da.
 
Son düzenleme:

İNCİ

Ziyaretci
yazmış olduğum muhim konuları yakınlarınız ile paylaşmanızı dilerim. belki paylaştığınız kimseler sizlerden daha iyi idrak edebilirler. size daha iyi anlatabilirler. bu yazıları okumaya her insanın çok ihtiyacı vardır. bilenler daha az korkuya kapılır gerekli olan ne ise bizlerden istenen yerine daha fazla kişi getirebilir. bu önemli konunun insanlar tarafından duyulmasında vesile ve aracı olan her birinize şimdiden çok teşekkür ederim bütün insanlık adına. hepinize candan selam ederim.

Sayın tansxx, Hz. Muhammed son peygamberdir, Kuran son kitaptır ve bunlarla din tamamlanmıştır. Mehdi kavramı emevi uydurmasıdır.Emeviden önce de hristiyanlar Hz.İsa'yı mehdi ilan etmişler ve yeniden yeryüzüne geleceğine inanmışlardı, hala da inanmaya devam ediyorlar.Mehdi kavramı hristiyanlardan çalıntı bir kavramdır. Kuran'da mehdi diye bir kavram yoktur.Mehdi olduğuna inandığınız anneniz Ananur ve siz bir an önce bir uzmandan yardım almalısınız.Hastalıklı düşüncelerinizi topluma yaymaya çalışarak kendinize ve Annenize yazık ediyorsunuz.
 
selam ederim;


sadece şunu açıklamak isterim; son peygamber hz muhammed, ve son kitap KUR'AN ve dinde tamamlanmıştır demişsiniz. bizim bunların aksine bir açıklamamız zaten olmamıştır. yazmış oldugunuz cevap düşünce özgürlüğüne ve insan haklarına yakışmadı doğrusu. bizim değil, forumda konu ile ilgilenen arkadaşların zekaları ile ilgili şüpheleriniz olduğu kanaatindeyim. öyle olmasa saygı duyar konu ile ilgilenmezdiniz. sizin anlamak istememekteki israrınızdan, bizim anlatmak için göstereceğimiz sabır daha çoktur. çünkü bizim sabrımızın yanında birde sizlere duymuş oldugumuz sevgi vardır.
 
Son düzenleme:
selam ederim;

gereksiz sataşma ve tartışmalara girmek istemediğimden, konuyu forumdaki kendi blog sayfama taşıdım. bundan sonra yazmak, bildirmek istediğim şeyleri sizlerle oradan paylaşma kararı aldım. dileyen oradan takip edebilir. daha öncesinde yapılmış olan tartışmalara girmek polemik yaratmak değil amacım. konunun adminler tarafından kilitlenmesini rica ederim.
 
Son düzenleme:

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt