Yarın Aşure Günü

nefisetülilm

2.imza yarışma birincisi

Sual: Aşure günü ve gecesinin önemi nedir?


CEVAP:

Muharrem ayının onuncu günü yani yarın, Aşure günüdür.
Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir.
Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesi yani bu gecedir.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub’un, oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması, Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi, Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.
Aşure günü yapılması iyi olan işler:

1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim]
(Aşure günü, bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ. Ahmed] (Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutmalı.)

2- Sıla-i rahim yapmalı, yani akrabayı ziyaret edip, hediyeyle veya çeşitli yardımla gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
(Bugün aşure pişirmek ibadettir) diye, aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevab olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken, bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün
Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

6- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a)

Bu sevablar, namaz kılan ve haramlardan kaçan itikadı düzgün mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.Kaynak
 

nefisetülilm

2.imza yarışma birincisi
Asuregunu001.jpg
 
Üst Alt