Yargıtay Dosya Sorgulama

Yargıtay dosya sorgulama ekranı ile Yerel Mahkemelerden temyiz başvurusu sonucu Yargıtay'a intikal etmiş dosyaların kayda girdiği tarihten itibaren ilgili kişilerin dosya safahatı hakkında bilgiye ulaşmaları sağlanır.

Yargıtay Dosya Sorgulama

Yargıtay Dosya Sorgulama ekranında Mahkeme Bilgilerine göre Daire Adı ve Esas No, Yılını girdikten sonra BUL butonuna basınız. Mahkeme Bilgilerine Göre Sorgulama için Mahkeme İli, Mahkeme Türü, Esas Numarası, Karar Numarası ve Yılı belirttikten sonra BUL butonuna tıklayınız.

Yargıtay Dosya Sorgulama
 
Üst Alt