• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Yargılamanın yenilenmesi istemi dilekçe örnekleri

Okunuyor :
Yargılamanın yenilenmesi istemi dilekçe örnekleri

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Yargılamanın yenilenmesi istemi dilekçesi - İdari

....... MAHKEMESİNE​
DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

KONU : Mahkeme Kararının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Ortadan Kaldırılarak Yeniden Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacı, mahkemenizin …/… E., …/… K. sayılı davalı ile görülen bir dava açmış, bu dava davacı lehine sonuçlanmış ve bu karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.

2-) Daha sonra öğrenmemiz sonucu dava konusuyla ilgili bilirkişi raporu, davacının bilirkişi adına menfaat sağlaması nedeniyle müvekkilim aleyhine sonuçlanmıştır.

3-) Bu nedenle, gerçeğe aykırı olan bilirkişi raporuna göre yapılan yargılamanın yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2577 S. K. m. 53 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyası, bilirkişi raporu ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yargılamanın yenilenmesine, adı geçen kararın kaldırılarak davanın reddine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davalı Vekili

Av.
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Yargılamanın yenilenmesi istemi dilekçesi - ceza

....... MAHKEMESİNESANIK :

VEKİLİ :

DAVACI : K.m.

KATILAN :

SUÇ : Zimmet Suçu.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONU : Yüce Mahkemenizin …/…/… tarih ve …/… K. sayılı Kesinleşen Mahkumiyet Hükmüne Karşı Yargılanmanın Yenilenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim aleyhine ifade veren şahısların vermiş olduğu ifadelerin yanlış olduğu anlaşılmıştır. Müvekkilimin suçsuzluğunu ispatlayan gerçek tanık beyanları ve diğer delililer ekte sunulmuştur. Müvekkilimin suçsuz olduğunu kanıtlayacak faturalar ortaya çıkmıştır.

2-) Hükümlülük kararının kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan ve bizzat şahsi çabalarımız sonucu açığa çıkardığımız gerçeği yansıtan deliller, mahkemece verilen mahkumiyet kararının özüne ve niteliğine etkili olacak unsurlardır.

3-) Müvekkilim hakkında bu nedenlerden dolayı beraat kararı verilmesi icap edeceği için Yargılamanın Yenilenmesi talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 314 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Faturalar, tanık beyanları ve ilgili deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, kesinleşen kararın infaz edilmesi halinde müvekkilimin mağdur olacağı nedeniyle infazın durdurulmasına, Yargılamanın Yenilenmesi sebeplerinin kabul edilerek yeniden yargılama yapılarak, müvekkilim hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararının kaldırılarak beraatine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt