Yargı

Merhaba

Türkçe, “yargı”
Osmanlıca, “hüküm”
İngilizce, “judgment”
Latince “judicamentum”

-Bir cümlenin ya da önermenin doğruluk veya yanlışlığını belirleme işlemi
-Aklımızın belirli bir içeriği herhangi bir konuda tasdik ya da inkar etme işlemidir.

Ancak,
Evrensel hüküm diye mutlaklık olmadığını,
aklın tasdik ya da inkâr etme işleminin gelenekten, alışkanlığa,
dini inançtan, temenniye, bilimsel verilere kadar
sayısız temellere dayanabileceği unutulmamalidir.
 
Üst Alt