Yara, Faça Jilet İzi Giderme

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Çoğu kişinin geçmişte ki psikolojik sorunları sonucun da oluşturdukları jilet, faça ve kesik izleri, insanların ilerleyen hayatlarında birçok soruna neden olabiliyor. Bu sorunlardan en önemlisi kuşkusuz toplumdan gelen tepkilerdir. Bu kişiler toplum içine çıktıkları vakit, vücutlarında ki izlerden dolayı kötü önyargılara maruz kalırlar.

Bazı kişilerde de gerçekten kaza sonucu yaraları görmek mümkündür. Ancak bu kişilerin jilet ve yara izleri diğerlerine nazaran daha az dikkat çekicidir. Her ne şekilde olursa olsun yara, faça ve jilet izleri kişilerin estetik görüntülerini bozmaları itibarı ile de çok büyük sorunlardır.

Yara ve jilet izlerinin tedavisinde gelişen teknoloji dahi tam anlamıyla yeterli olamamaktadır. Nitekim yapılan ameliyatların 0 başarı sağlaması ve kişilerin eski ciltlerine kavuşması mümkün değildir. Yani yaraların izlerinin tamamen iyileşmesi ve hiçbir iz kalmaması şu anki tıp imkanları ile mümkün değildir. Ancak ameliyatlarda yapılan müdahaleler ile bu izlerin kalıcılığını minimal düzeye çekmek mümkündür.

Tabi bu minimal düzey kişiden kişiye, yaradan yaraya göre değişmektedir. Nitekim yara izi çok derin olan bir kişinin ameliyat sonrası vücudunda kalan iz diğerlerine göre daha fazla olmaktadır. Bu önemli bir husustur. Ayrıca yaranın oluşma zamanı da iyileşme sürecine iyiden iyiye etki de bulunur. Zira 5 yıllık bir jilet izi ile 5 aylık bir jilet izi aynı oranda iyileşmez. Yara izi 5 aylık olan kişi deri hücreleri tam olarak işlevselliğini yitirmediği için daha kısa sürede iyileşir.

Yara, faça ve jilet izlerinin tedavisinde başka ameliyatlarda uygulanan lazer yöntemi uygulanamamaktadır. Nitekim bu iş sadece cerrahi yöntemlerle ve dikişlerle düzeltilmektedir. Bu yanı kişilerin ümitlerini birazcık kırmış olabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki cerrahi operasyonların neredeyse tamamı çok zor ve riskli ameliyatlardır. Kişilerin bunu bilerek olabildiğince fazla yaralanmalardan sakınmaların da fayda vardır.
kozmetikestetik.com
 

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Yara Jilet İzleri

Yara izlerinin (skar) giderilmesinde ilk prensip, izin olgunlaşmasının beklenmesidir. Bu süre en az 6 aydır. Etrafı kızarık, deriden kabarık durumda olan izler en rahatsız edici olanlarıdır. Ancak bu özellikler, izin daha henüz olgunlaşmadığını gösterir. Bazı izler sınırları düzensiz olarak iyileşir. Özellikle parçalı kesilerde, dikiş sırasında deri parçalarının aynı seviyede dikilememesi, seviye farklarını ve düzensiz yüzeyleri oluşturur.

Kolda bunalım sonucu kendini jiletleme ile oluşan izlerin tamamen yokedilmesi mümkün değildir. Ancak izlerin bulunduğu deri bölgesinin kol uzunlamasına kesilip çıkarılması ve ince dikişlerle dikilmesi mümkündür. Ancak kol ve bacak en fazla iz kalan bölgelerdendir. Özellikle birkaç ay içinde izlerin genişleyebileceği bilinmelidir. Fakat bu ameliyat sonucunda kolda örneğin bir kırık ameliyatına benzer bir iz kalacak ve önceki izlerin anlamı değişecektir. İlk altı ayda iz rengi açılarak daha belirsizleşecektir. Buna karşılık özellikle kol ve bacakta değişen oranlarda izde genişleme olacaktır. Bu genişleme oranının önceden kestirilmesi mümkün değildir.

TEDAVİ
Tedavide esas yöntem yine izin biraz etrafından kesilerek çıkarılması ve tekrar ince dikişlerle dikilmesidir. İzlerin kötü iyileşmesini etkileyen bir diğer faktör ise gerginliktir. Dikiş hattı ne ekadar gerginse, daha sonra oluşacak skar o kadar kötü olacaktır. Özellikle gergin bölgelerdeki geniş izlerin tekrar kesilip dikilmesi iyi sonuç vermez çünkü zaten gergin olan bölge, izin çıkarılmasından sonra daha da gergin olacaktır.

DOKU GENİŞLETME
Bu durumda gerginliği azaltmanın yollarından biri, doku genişletme (expander) yöntemidir. Bu yöntemde, iz bulunan bölgenin hemen yakınına deri altına silikon yapısında özel bir balon yerleştirilir. Ameliyattan bir süre sonra (15 gün) balon, yine deri altına yerleştirlimiş olan haznesine serum enjekte edilerek balon yavaş yavaş şişirilir (haftada bir). Balon şişerken, üzerindeki deriyi genişletir ve büyütür. Yeterli genişleme sağlandıktan sonra ikinci ameliyatta balon çıkartılır. Skar (iz) çıkarıldıktan sonra, büyütülmüş olan deri bu bölgenin gerginlik olmadan kapatılmasını ve dikilmesi sağlar. Doku genişletme metodu kol ve bacakta çok tercih edilmez. Çünkü genişletme sürecinde gerginliğe bağlı üzerinde yara açılabilir. Bu uygulama daha çok geniş bölgelerde (gövde gibi) tercih edilir.

Estetik Plastik Cerrahi Prof. Dr. Kutlu Sevin
 
Üst Alt