Yalnız Rabb'ine yönel

Selam!

Bismillahir rahmanir rahim
1. Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
2. İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
3. Ki o, belini çatırdatmıştı senin.
4. Ve yüceltmedik mi senin şanını!
5. Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
6. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
7. O halde,bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
8. Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!
SADAKALLAH!

94 - İnşirah suresi
 
Üst Alt