Yakub oğulları - 12 soy...

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Biraz bilgi tazeleyelim...Yakub Oğullarının 12 boyu hangileriymiş,Tevrat'a göre bakalım...:


TEKVİN ( YARADILIŞ )
BAB-46

8 Mısıra gelen İsrailin oğullarının adları şunlardır: Yakub ve oğulları, Yakubun ilk oğlu, Ruben. 9 Ve Rubenin oğulları: Hanok, ve Pallu, ve Hetsron, ve Karmi.
10 Ve Şimeonun oğulları: Yemuel, ve Yamin, ve Ohad, ve Yakin, ve Tsohar, ve Kenânlı bir kadının oğlu olan Şaul.
11 Ve Levinin oğulları: Gerşon, Kohat, ve Merari.
12 Ve Yahudanın oğulları: Er, ve Onan, ve Şela, ve Perets, ve Zerah; ancak Er ve Onan Kenân diyarında öldüler. Ve Peretsin oğulları: Hetsron ve Hamul idi.
13 Ve İssakarın oğulları: Tola, ve Puva, ve Yob, ve Şimron.
14 Ve Zebulunun oğulları: Sered, ve Elon, ve Yahleel.
15 Bunlar Leanın oğullarıdır, kızı Dina ile onları Paddan-aramda Yakuba doğurdu; oğulları ve kızları bütün canlar otuz üçtü.
16 Ve Gadın oğulları: Tsifyon, ve Haggi, Şuni, ve Etsbon, Eri, ve Arodi, ve Areli.
17 Ve Aşerin oğulları: Yimna, ve Yişva, ve Yişvi, ve Beria, ve kızkardeşleri Serah; ve Berianın oğulları: Heber ve Malkiel.
18 Bunlar Labanın, kızı Leaya verdiği Zilpanın oğullarıdır; ve on altı can olarak bunları Yakuba doğurdu.
19 Yakubun karısı Rahelin oğulları: Yusuf ve Benyamin.
20 Ve Mısır diyarında Yusufa Manasse ve Efraim doğdu, onları kendisine On şehri kâhini Poti-feranın kızı Asenat doğurdu.
21 Ve Benyaminin oğulları: Bela ve Beker, ve Aşbel, Gera, ve Naaman, Ehi, ve Roş, Muppim, ve Huppim, ve Ard. 22 Bunlar Rahelin Yakuba doğurduğu oğullardır; bütün canlar on dörttü.

Buna göre Yakub Oğulları şunlardır...:

YAKUB OĞULLARI

ANNE İSMİ : Lean
1.Ruben
Rubenin oğulları: Hanok, ve Pallu, ve Hetsron, ve Karmi.

2.Şimeon
Şimeonun oğulları: Yemuel, ve Yamin, ve Ohad, ve Yakin, ve Tsohar, ve Kenânlı bir kadının oğlu olan Şaul.

3.Levi
Levinin oğulları: Gerşon, Kohat, ve Merari.

4. Yahuda
Yahudanın oğulları: Er, ve Onan, ve Şela, ve Perets, ve Zerah.

5. İssakar
İssakarın oğulları: Tola, ve Puva, ve Yob, ve Şimron.

6. Zebulun
Zebulunun oğulları: Sered, ve Elon, ve Yahleel.

=========
ANNE İSMİ : Zilpa
7. Gad
Gadın oğulları: Tsifyon, ve Haggi, Şuni, ve Etsbon, Eri, ve Arodi, ve Areli.

8. Aşer
Aşerin oğulları: Yimna, ve Yişva, ve Yişvi, ve Beria, ve kızkardeşleri Serah; ve
Berianın oğulları: Heber ve Malkiel.

=========
ANNE İSMİ : Rahel
9. Yusuf
Yusufun oğulları : Manasse ve Efraim

10. Benyamin
Benyaminin oğulları: Bela ve Beker, ve Aşbel, Gera, ve Naaman, Ehi, ve Roş, Muppim, ve Huppim, ve Ard.

==========
ANNE İSMİ : Bilha
11. Dan
Danın oğulları: Huşim.

12. Naftali
Naftalinin oğulları: Yahtseel, ve Guni ve Yetser, ve Şillem.


KISACA...;

1.Ruben Oğulları

2.Şimeon Oğulları

3.Levi Oğulları

4. Yahuda Oğulları

5. İssakar Oğulları

6. Zebulun Oğulları

7. Gad Oğulları

8. Aşer Oğulları

9. Yusuf Oğulları

10. Benyamin Oğulları

11. Dan Oğulları

12. Naftali Oğulları


Tevrat'ın TEKVİN ( YARADILIŞ ) kitabının bize verdiği 12 Yahudi Boyu bunlardır...

Sağlıcakla kalınız...
 
Selam!

Kur'an daki su ayetteki 12 boy!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı,
o zaman Biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de
ondan on iki pınar fışkırmıştı,
böylece herkes içeceği yeri bilmişti.
Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve
yeryüzünde bozgunculuk yaparak
karışıklık çıkarmayın.
Sadakallah!
(Bakara Suresi, 60)
 
Üst Alt