Yahudi

Merhaba

- israil oğlu Hz. Yakubun en büyük oğlunun adı Yuda veya Yahuda
-Hz. Yakubun on iki oğlunun soyuna Yahudi de denilir.
-Böylece hem beniisrail hem de Yahudi de denmiş olur.
-Filistinin güney bölgesindeki Yuda- Yehuda Krallığı da, bu Yahudi adının bir diğer şekilidir

-El Yahudi kelimesinin tevbe manasına gelen el hevd den türemiştir.
Hz. Musa ile ilgili olan Biz şüphesiz (tevbe ederek) sana döndük(el-Araf 7/156) ayetinde bu mana kullanılmıştır
- Hade, Yahudi,Hudeh ve Tehevvid : Günahlardan tevbe etmek demektir.
Kuran-ı .Kerimdeki innahudna ileyke- biz sana tevbe ettik- ayeti bu mana kullanılmıştır.

- el Yahudiyye kelimesinin et Tevhid den alınmıştır.
Bu da sevinç ve kaderden doğan coşkunluğu yumuşak bir sesle geri döndürmektir.
Yahudi alimleri bir topluluğa karşı Tevrat okudukları zaman
onlar da genizlerinden birtakım sesleri çıkararak homurdanıyorlardı

-ibranilere, Huda ve Hadi gibi kelimeler de ad olarak verilmiştir
- Yahuzadan müphem olan Yahud kelimesi diğer kelimelerden daha çok kullanılmaya başlanmıştır.
Bundan dolayı Hz. Yakubun bütün nesline Yahuda ismi verilmiştir.
 
Üst Alt