Ya eyyühen nebiyyü...

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
Ve beşşiril mü'minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da' ezahüm
ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

45.Ey Peygamber! Hiç kuşkusuz, biz seni bir tanık bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
46.Ve Allah'ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak...
47.Ve muştula inananlara: Kendilerine Allah'tan büyük bir lütuf vardır.
48.İnkârcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
SADAKALLAH!...

...Vekil olarak Allah yeter...
 
Üst Alt