Ya eyyuhelleziyne amenu...

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi
ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi
vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.
Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha
ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi
ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
62.9. Ey inananlar! Cuma günü, namaz/dua için çağrı yapıldığında,
Allah'ı anmaya/Allah'ın Zikri'ne koşun!
Alış-verişi bırakın!
Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
62.10. Namaz/dua yerine getirilince hemen yeryüzüne dağılın
ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın!
Allah'ı çok anın ki, kurtuluşa erebilesiniz.
62.11. Bir ticaret yahut oyun-eğlence görür görmez, dağılıp ona yöneldiler de seni ayaküstü bıraktılar.
Onlara de ki: "Allah katında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır!
Ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."
SADAKALLAH!............
 
Üst Alt