Ya eyyühellezıne amenu la yeshar

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi'sel ismül füsuku ba'del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun
Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym
Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır
Sadakallah!

Hucurat suresi

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
11. Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin!
Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır.
Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler.
Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir.
Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın.
İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir!
Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.
12. Ey iman edenler!
Zandan çok sakının!
Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın!
Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin!
Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi?
Bakın bundan iğrendiniz.
Allah'tan sakının!
Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.
13. Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık.
Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık.
Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır.
Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.
Sadakallah!
 
Üst Alt