Vukuat

Merhaba!

- Vak'alar, hâdiseler.
- Kavga. Yaralama gibi polisi alâkalandıran hâdise.
- Normal dışında olan hâdiseler.

-Verilen bütün vücud mertebeleri vukuattır,
birer illet ister.
Fakat, verilmeyen mertebeler; imkânattır.
İmkânat ise ademdir, hem nihayetsizdir.
Ademler ise illet istemezler, nihayetsize illet olamaz.
Meselâ madenler diyemezler: 'Niçin nebatî olmadık?'
Şekva edemezler. M.

Sadiklar Plani
 
Üst Alt