Voli ağı

Merhaba

-Kıyıya yakın yerlere atılıp kıyıdan çekilmek suretiyle toplanan bir ağdır.
-Voli ağı, balıkların içinde toplanacağı bir torba ile torbanın iki kenarına bağlı, kol denen, dörtgen şeklinde iki uzun kanattan meydana gelir. Kolların uçlarına birer uzun halat bağlıdır. Bu halatlardan birinin ucu karaya bağlandıktan sonra voli ağı bir kayığa yüklenir. Kayık açıldıktan sonra voli yerinde ağ dökülerek bir çember çizilir ve diğer halatın ucu karaya götürülür. Kolancı denen balıkçılar iki halattan çekerek ağı karaya toplarlar. Voli ağının kollarının iki kenarında tor denen asıl ağın bağlı bulunduğu birer ip vardır. Bu iplere yaka denir. Voli ağlarının üst yakasına mantar, alt yakasına ise kurşun veya taş bağlı olduğundan ağ denizde dik durur ve böylece mümkün olan en geniş hacmi çevirir. Bazen voli ağının açık denizde yelkenli tekneler tarafından çekilerek kullanıldığı olur. Bu durumda voli ağı sürütme ağı adını alır. Voli ağları voli yerlerinin derinliğine ve ağı kullananların sayısına göre çok farklı büyüklüklerde olabilirler.

- Voli ağının atılacağı yerlerin zemininde ağların çekilirken takılabileceği engebelerin olmaması, yani balıkçı tabiriyle zeminin ilişkensiz olması gerekir.

Voli ağı kıyılarda bol balık yapan, ilişkensiz, voli yeri denen belli bölgelere atılırdı. Voli yerleri her yıl belli balıkçılar tarafından kiralanır.
 
Merhaba

ag_4.jpg


-Avcılık suretiyle balık istihsali tüm dünya sularında yapılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte av araç gereçleri de değişmekte ve geliştirilmektedir. Bu gelişme av stoklarının verimliliğini koruyacak şekilde yasal düzenlemeler ile kontrol edilmektedir.
Voli ağları, diğer av araç gereçlerine nazaran daha basit apılı ve ekonomik pasif av araçları grubundandır. Ağların fanyalı ağlardaki gibi üst üste dikilmesi ve bu ağların yan yana getirilerek birbirine çatılması esasına (çatılı ağlar) göre yapılırlar.Avlanılacak balık türüne göre ağ gözü seçimi ve uygun donam faktörlerinin ağ donatımında dikkate alınması gereklidir. Voli Ağı Donatımı dersi sayesinde avlanılacak balık türüne uygun voli ağı seçebilecek ve voli ağında ağ donatımı, kurşun ve mantar yaka donatımı olabilir.
 
Üst Alt