Vicdani ret konusu ve Kur'an ın bu konuya bakışı.

Bugünlerde yine Avrupa birliğine girmeye çalışmanın, bir başka sancısını daha çekiyoruz. Sanırım ne olduğunu anladınız. VİCDANİ RET.

Ülkelerin ayakta kalması adına, bazı şeyler vardır ki, bunlar her kişinin vicdanına göre farklı davranılması, kabul edilemez. Örneğin devletin koyduğu vergileri uygun görmeyip, herkes ben bu kadar vergiyi vermek istemiyorum, diyebiliyor mu? Ama Ülkenin koşulları düzeldikçe elbette vergilerde azalacak, hatta bazıları kalkacaktır. Adaleti sağlamak adına çıkarılan kanunlar için, bu suçun cezası bu olmamalı dediğimizde, değiştirebiliyor muyuz kanunları?

İşte askerlik konusu da aynen böyledir. Ben askerlik yapmak istemiyorum, hiç kimse diyemez. Herkes ülkesini korumak ve kollamakla yükümlüdür. Eğer toplumun koyduğu bir yükümlülükten kaçarsanız, diğer vatandaşlara sağlanan haklarından da yararlanma hakkınız olmaz.

Bazı ülkelerin koşullarına gelince. Bu ülkelerde askerlik zorunlu olmayabilir. Çünkü bu toplumların komşuları ya da diğer ülkelerle, düşmanlık adına bir sorunları yok sa, ordularını güçleri nispetinde, profesyonel askerliğe geçirmek, zorunlu askerliği elbette kaldırmak, ya da farklı şartlar yaratmak, normal bir durumdur.

Bugün Avrupa ülkelerinin ordularının büyük bölümü, Profesyonel orduya geçmiştir. Ordunun içinde diğer hizmetlerin görülmesi, herhangi bir savaşa ülkelerini savunmak adına hazırlanmak içinde halk, zorunlu olmadıkları halde askerliklerini yapmaktadırlar.

Vicdani ret istekleri Avrupa da normal bir vatandaşın başvurduğu bir yol olmayıp, genelde yolunu şaşırmış gençlerin, tatminsiz, eğitimsiz, inançsız nefislerinin bir sonucudur.

Vicdani ret ne anlama geliyor ona bakalım.

(Vicdani ret, bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir. En çok karşılaşılan ret sebepleri şunlar:

Düşman olsa bile insan öldürmeyi ahlaki bulmamak,
Hiyerarşik ve statüsel yapılandırmalarda yer almayı ahlâki bulmamak,
Güncel sorunlardan dolayı o ülkenin silahlı birliğinde bulunmayı ideolojik ve dini inanca aykırı bulmak.)

Şimdide bu fikrin üzerinde düşünelim. Bir insanın politik görüşleri, insani düşünceleri ya da dini inançları, ülkesini savunmak adına kurulan bir güce katılmaya, karşı olması aklın, mantığın kabul edeceği bir şey midir?

Eğer bir insan politik düşüncesini hayata geçirmek istiyorsa, inancını özgürce yaşamak niyetindeyse, başkalarının emperyalizminden kurtulması ve özgür olabilmesi için, güçlü bir orduya ihtiyacı vardır. Dini inançlarına gelince.

Bütün ehli kitap dinleri, dinlerini ve inançlarını korumak adına gerektiğinde, savaşmayı emreder. İsterseniz bizler gelin Kur’an a bakalım, acaba Rabbim bu konuda bizlere neler söylüyor ve uyarıyor.

Aliimran 200: Ey iman edenler, sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, savaş için hazır ve tetikte bulunun ve Allah'tan korkun ki arzularınıza eresiniz.

Bakara 244: Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir.


Allah ayetinde, tüm iman edenlere seslenerek bakın ne diyor? Düşmanlarınıza karşı savaşabilmek, dininizi ve imanınızı koruyabilmek için, savaşabilecek şekilde hazır ve tetikte olunuz. Sanırım her şey çok açık, Allah her an tetikte olmamız için hazırlıklı olmamızı istiyor. Elbette bu ayet iman edenlere sesleniyor. Eğer bir insan iman etmiyorsa, ondandan aynı davranışı beklemek, doğru olmayacaktır.

Bakın savaş konusunda Rahman yine bizleri nasıl uyarıyor.

Bakara 216: Hoşunuza gitmemekle birlikte, savaş üzerinize yazılmıştır. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.


Orduda görev almaktan kaçan, asker olup ülkesinin özgürlüğü adına nöbet tutmaktan, gerektiğinde savaşmak istemeyenler, korkanlar yukarıdaki Rabbin ayetini de unutmamalıdır. Allah savaşı da bizler için bir imtihan vesilesi yapmışsa, bundan kaçmakla kurtulamayacağımızı da bilmeliyiz.

Yine Allah ın rehberliğinden uzak düşüncelere kapılan kardeşlerimize, Rabbin bir uyarısını daha hatırlatmakta, sanırım yarar var.

Enfal 16: Her kim böyle bir günde, savaşmak için başka bir yer tutmak yahut başka bir birliğe katılmaya gitmek dışında onlara arkasını dönerse, Allah'tan bir gazaba çarpılmış olur. Varacağı yer cehennemdir onun. Ne kötü varış yeridir o.

Rabbim nede güzel açıklıyor, binlerce şükürler olsun. Allah ülkesini, inancını korumak adına saldırıya geçenlere karşı, savaşan kardeşlerinin yanında yer almayıp, onlara arkasını dönerse, bakın varacakları yer neresiymiş, Rabbim ne kadar açık uyarıyor.

(Varacağı yer cehennemdir onun. Ne kötü varış yeridir o.)

Geçmiş tarihi şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Hıristiyanlar Haçlı seferleri ile dinlerini yaymak adına, milyonlarca insanı katletmişlerdi. Bunlara karşı durabilmek için, hazırlıklı olmayan toplumlar kaybetmiş acı ve yokluklar içinde, esaret altına girmişlerdi.

Bugünde aynı taktik uygulanmaktadır. İslam dinine karşı haçlı ve Yahudi zihniyeti artık el ele vermiş, içimizde adeta cirit atmaktadırlar. Toplumumuzu dinimizden uzaklaştırmak için, dinler arası diyalog yalanıyla, içimize kadar girdiler. Şimdide inancımıza el attılar. Bizleri yönetenler toplumu inançları ile aldatmakla meşgul iken, Yahudi ve Hıristiyanlarda bizleri yönetenleri aldatmakla meşgul. Bu ortamı onlara sağlayanlara, hakkımızı asla helal etmeyeceğiz, bunu da sakın unutmasınlar.

Bizleri Avrupa toplumuna sokmaya çalışan liderlerimizin, bir gün bu topluma çok acı bir hesap verecekleri gerçeği unutulmamalıdır. Çünkü Avrupa topluluğu bir Hıristiyan toplumudur. İşlerine gelmeyen konuları halk oylamasına götürenler, bizlere sormadan bizleri Hıristiyanlara teslim etmeye çalışanlar, elbette bunun hesabını vereceklerdir. Allah Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostu edinmeyin ve onlara güvenmeyin dediği halde, bizleri yönetenler sanki Rabbin hükümlerine inatla karşı çıkarcasına, tersini yapmaları asla affedilecek bir durum değildir.

Bizlere dayatmak istedikleri, inançlarımıza aykırı kanunları gündeme getirenlere, bizler eğer gereken derslerini veremiyorsak, sanırım olacaklardan da bizler sorumlu olacağımız bilincinde olmalıyız.

Bugün vicdani ret diyerek gençlerimizi ülke savunmasından uzaklaştırmak isteyenler, yarın ülkeniz çok büyük, bölünün parçalanın ondan sonra gelin diyeceklerdir. Bunu zaten söylediler. Şimdi yapılan ortamın buna hazırlanmasıdır. Lütfen uyanık olalım. Uyumaya ülkece devam edersek, inancımızı Kur’an merkezli değil de, beşeri merkezli yaşarsak, unutmayınız Rabbimde bunu yapan kullarını, namerde elbette muhtaç edecektir.

Rabbim cümlemizi korusun. Aklını kullanmayan kullarımı, pislik içinde bırakırım diyen Rabbim e kulak verelim ve artık emanet verdiğimiz aklımızı geri alalım, bizzat kendimiz kullanmaya başlayalım. Yoksa emanet verdiğimiz aklı bir gün, geri alma gücünü de kendimizde, bulamayabileceğimizi unutmayalım.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
Dünyagündemi.net
 
Bu ülkede vicdani retçiler ya anarşist ya da müslüman. Anarşistleri geçelim, bu müslüman kişiler neden reddediyor askerlik hizmeti yapmayı? Laik bir ülkenin askeri, dini imanı için savaşıyor demek, sürekli vurgu yaptığınız akıl ile bağdaşır mı? Zaten sizin Kuran'dan sunduğunuz ayetler yüzünden -yani inançları için reddediyorlar askerliği.

Aklın mantığın kabul edeceği şey mi? diye bitirdiğiniz cümlenizin ne kadar mantıklı olduğunu düşünelim; örneğin, Muhammed peygamber, atalarının pek çok kültürel, ahlaki, gelenek, töre, toplumsal kurallarına vs. ''karşı'' olmasa, siz müslüman olabilir miydiniz? Avrupa'da ya da Türkiye'de ''normal'' vatandaş eğer devletin-toplumun kulu kölesi ve ne istenirse onu yapan ''eğitimli'', ''sapmamış'' kimse ise, Muhammed gibi topluma-otoriteye rağmen düşüncelerinde direnmiş kimseler ne olmakta?
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.Merkür yazdıklarınız üzerine bir şeyler yazacaktım , ancak yeni yılın şu ilk saniyelerinde durduk yere rencide etmeyeyim sizi...

Sağlıcakla kalınız...
 
Merhaba Halukght,

Yazınızda" Bütün ehli kitap dinleri, dinlerini ve inançlarını korumak adına gerektiğinde, savaşmayı emreder" demişsiniz. Ancak ülkemizde Tevrat, zebur ve İncil olarak bilinen Mukaddes Kitap'ı okuyan ve inceleyen biri olarak bu kitabın hiçbir koşulda savaşmayı mazur görmediğini size bazı ayetlerle göstermek istiyorum:
Matta 26:52 " Bunun üzerine İsa Ona şöyle dedi:" Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç tutanların hepsi kılıçla yok olacak."

İşaya 2:4 " Tanrı milletler arasında hüküm verecek, halklarla ilgili meseleleri halledecek, kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçakları yapacaklar. Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler."

Luka 6: 27,28: " Beni dinleyen herkese şunu diyorum: Düşmanlarınızı sevmeyi, sizden nefret edenlere iyilik etmeyi sürdürün. Size beddua edenlere hayırdua etmekten ve hakaret edenler için dua etmekten vazgeçmeyin."

Yani Hristiyanların yapmış olduğu Haçlı Seferleri bu kitabın savaşmayı emrettiği anl***** gelmez, onlar maalesef Kendi çıkarları adına bu kitaba göre yaşamamışlar ve burada geçen emirlere göre davranmamışlardır, diğer pek çok konuda yaptıkları gibi.

Saygılar...

Ya da işlerine gelmedikleri için kitabı değiştirmişler...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Ya da işlerine gelmedikleri için kitabı değiştirmişler...

Merhaba,

Sevgili tntcool , yok be arkadaşım....Sadece işlerine öyle geldiği için öyle yorumluyorlar...!!!

Burada bazı şeyleri ÇOK AÇIK söyleyeceğim , Sn.Merkür nerelere tutunur, nerelere sığınır bilemiyorum sonrasını...

Yehova Şahitleri askerlik yapmamak için elinden geleni yapar...

Ancak...;

1- Yaşadıkları ülkenin herşeyinden yararlanır...

2- Yaşadıkları ülkenin " güvenliğinden ve adalet " sisteminden de YARARLANIR...!

3- Yaşadıkları ülkenin " Laiklik - İnsan Hakları " açığından da yararlanır....

Buna Sn.Merkür HAYIR DESİN....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Benim bacanağım da " ÖYLE YAPTI BÖYLE YAPTI ASKERLİK YAPMADI "...!!!

Açık söylüyorum özellikle " DİNCİ KESİMİN " benim için , yani " BURSALİ68 " için kullanacağını bile bile kendimi belki de " AİLEMİ " riske atarak , bir sürü eleştiriyi göğüslemeyi göze alarak ( tahminim çıkar iki tane ZIRTAPOZ aaaa bak sen neymişsin terbiyesizliği eder diye düşünüyorum , inşaallah olmaz...) , yine de söylemek durumunda hissediyorum kendimi , çünkü konu o noktaya varıyor artık...;

- Benim BACANAĞIM ve BALDIZIM ve de çocukları YEHOVA ŞAHİDİ....!!!!!!!!!!!! Hatta bacanağım " VAİZ " konumundayken " alkol ve sigara " problemi yünden ve ailevi sorunları yüzünden ( ki onu belkide BOŞANMAKTAN kurtaran yine ben olduğum halde ) özel " İBADETLERİNE " alınmıyor...Sadece baldızım ve yeğenlerim gidiyor...Ve hatta yeğenlerim " MÜJDECİ " konumuna yükseldiler...!!!!!!!!!!!! Ve hatta benim baldızım ve bacanağım her ay belli bir AİDAT öder ....O aidat İstanbul'da " özellikle çocukları olmamış olan bir KARI-KOCA ya " gider ( karı - kocanın İSİMLERİ ni de verebilirim , Sn.Merkür bu noktada hangi DELİĞE girmek zorunda kalır bilemem ) ...O karı koca İstanbul'un " NEZİH " bir semtinde oturur, bu aidatlar ile KİRALARI - OTOMOBİLLERİ ve GİDİP PROBAGANDA yaptıkları yerlerdeki masrafları bu aidatlar ile ödenir...!!! İsterse kendisine BANKA MAKBUZ dekont copy sini yollarım...Bana dert değil de gönderdiğimde o derdi nasıl çıkarır , absorbe eder , nasıl yok eder , onu bilemem...Kendisine sorarız...!!!

Şimdi bana Sn Merkür hangi " TERANEYİ " okuyacaksa , ölçsün , biçsin , öyle okusun...!

Kime ne yedirir bilemem ama bana YEDİRME şansı yok...20-21 yıldır bu TERANELERİ dinliyorum ve o SAVAŞIMI veriyorum zaten ben...!!! Ben konuşunca da KONUŞACAK ADAM yoktur onların içinde , İDDİA ediyorum , kendi mabet / ibadethanelerinde ( yanlış anlaşılmasın süslü püslü bir yer değil düz ara bir BÜRO-SALON bunu da TAKDİR ederim her zaman ,çünkü gösterişli değildir ) yüzlerine karşı siz busunuz diyebilen kaç adam görmüştür SN.Merkür...Yiyiyorsa davet etsin beni GELEYİM...!!!

Baldızımı bacanağıma veren ( kırmızı kuşağı beline bağlayarak ) BENİM....Ve ailede de NÖTR noktadaki şahıs da BENİM...Bana hikaye anlatıyor bunca mesajdır...!!!

AÇIK - SEÇİK söylüyorum.... Sn Merkür MASAL ANLATIYOR...!!! Hakikaten BIKKINLIK yatrattın artık...De ki...; " Biz bunlara , bunlara inanıyoruz " DE GEÇ be kardeş....Ötesine gitme...Gidersen USTAN gelsin...!!!

Bunu şunu için söylüyorum...En az 4 yıl olmak üzere " ben dinsizim ve bir inanca ihtiyacım var İLAH inancı doğru mudur değil midir , doğru ise hangi inanc daha OBJEKTİF ve doğru " şeklindeki yorum -bilgi-dünceler için KUR'AN bir tarafa , KİTAB-I MUKADDES bir tarafa , fizik-matematik-kimya-biyoloji-felsefe kitapları " masamın üzerinde , her Allah'ın günü sabahlamak kaydıyla neredeyse yaklaşık 4 yıl bu konuları didik didik ettim ( ki buna gerektiğinde İSİM verebileceğim okuldaki öğretmen arkadaşlarım şahittir , isim isim verebirim. ki gelen gidenlere , kaynaklara , özel ULAKLARA da şahittirler...)

) ...Ayet ayet , kelime kelime... Hodri meyadan Sn.Merkür...Senin istediğin bir iBADETHANENE yalnız başıma , sadece TEYP KAYDI olması seçeneği ile geleceğim...İçeride ister 30 ,iter 50 ,ister 100 kişi olsun ...En üst düzeyde vaizini...vs kimi getireceksen getir...Yer bildir bana...!!!

Not : Şu unutulmamalı istenen her isim ve resmi delil karlığında , istenen bir DEKLARASYON OLACAKTIR...!!!! Çünkü bu durum her ne olursa olsun RİSKİ vardır...

Şimdi soruyorum Sn.Merkür...Ne diyorsunuz ....??? Yedi mi , yemedi mi....????

Harbi , harbi " yeter daaaaa "....Şunu bitirelim artık...AK koyun KARA koyunu bulalım....

Sağlıcakla kalınız...
 
Son düzenleme:
Üst Alt