Vergi dairesi uzlaşma dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA


UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN :

AÇIK ADRESİ :
HESAP NUMARASI :
EV VEYA İŞ TELEFONU :
VEKİLİ :
TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN :
DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ :
CİLT VE SIRA NUMARALARI :
İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ :

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev'ileri ile miktarlarını belirttiğimiz tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.’nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince müvekkilim uzlaşmak istemektedir.

Dilekçemizin kabulü ile komisyona davet edileceğimiz gün ve saatin bildirilmesini saygıyla arzederim. …/…/…Mükellef Vekili

Av.UZLAŞMA TALEP EDİLEN VERGİ VE CEZALARIN MİKTARLARI

VERGİNİN: CEZANIN:

DÖNEMİ: DÖNEMİ:

NEV'İ: NEV'İ:

MİKTARI: MİKTARI:
 
Üst Alt