• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Vergi cezasının iptali davası dilekçesi örneği

Okunuyor :
Vergi cezasının iptali davası dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
… VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVA KONUSU : … yılına ait …TL. tutarındaki cezalı gelir vergisi

İHBARNAMELER : .../…/…gün ve…..sayılı ihbarname

…/…/… gün ve ….sayılı karar

TEBLİĞİ TARİHİ :…/…/…. gün ve ….sayılı karar

VERGİ SİCİL NO : …

KONU : … yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap hatası sonucu ortaya çıkan miktar fazlasının iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

… yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap hatası sonucu Müvekkil

üzerine… TL. fazla vergi tarh edilmiştir.Bu hususa ilişkin …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …/…/…. gün ve ….. sayılı kararının Müvekkile tebliği üzerine düzeltme isteminde bulunduk. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi isteğimiz reddedildi.


Oysa yapılmış olan matrah hatası Vergi Usul Kanunda belirtilen hesap

hatalarındandır. Hesaplar incelendiğinde hata görülecektir ve düzeltilmesi mümkündür.

H. NEDENLER :Vergi Usul Kanunun 117.maddesi ve ilgili yasal mevzuat

H. DELİLLER :Müvekkil Ticari defter ve kayıtları, ihbarnameler ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :Vergi dairesinin kararının bozulmasına, düzeltme isteğimizin kabulü ile fazla alınan verginin iadesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim . …/…/….DAVACI VEKİLİ

Av.
 
Üst Alt