Velayetin kaldırılması davası dilekçesi

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Velayetin kaldırılması talebi.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı velayeti kendinde bulunan küçüğün bakımını üstlenememekte ihmal etmektedir.

2- Ayrıca davalı toplum ahlakına uygun olmayan bir yaşam tarzı sürmektedir.Bu durumu alışkanlık haline getirmiştir. Her gece barlarda başkaca erkeklerle birlikte olmakta ve çok fazla derecede alkol almakta ve rezalet çıkarmaktadır. Bu nedenlerle sabıka bile edinmiştir. Küçük sağlam bir aile ortamında yetişmemektedir.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları,doktor raporları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerle davalının …… üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına velayetin müvekkilime verilmesine, yargılama giderleriyle ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt