Ve ma erselnake...

Selam!

Bismillâhir rahmânir rahîm.
17.54. ... Ve ma erselnake aleyhim vekıla

21.107: Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın

25.56. Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

34. 28. Ve ma erselnake illa kaffetel lin nasi beşırav ve nezırav ...
Sadakallah!


Bismillâhir rahmânir rahîm.
İSRÂ . 54 . Biz seni onlar üzerine vekil göndermedik.

Enbiya 107: Ve biz seni ancak âlemlere bir merhamet/bir sevgi olman dışında bir şey için göndermedik.

Furkan. 56. Biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

Sebe .28. Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik, başka değil!
Sadakallah!
 
Üst Alt