vBulletin Konu altına facebook yorum alanı ekleme

Aşağıdaki değişiklik ile sayfanızın en altına, Facebook yorum kutusu entegre edilecek

"Facebook for Developers" adresine girin apps sekmesine tıklayın Add a New App
deyin ve İnternet Sitesini seçip sitenizi girin kategori seçin ve api key alın

Showthread şablonunu açıp aşağıdaki kodu bulun

Kod:
{vb:raw similarthreads}

üstüne aşağıdaki kodu ekleyin

Kod:
<!-- FB Comments -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=[B][COLOR=#FF0000]xxxxxxxxxxx[/COLOR][/B]";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<h2 class="blockhead" style="padding-top:5px;"><b><span class="optiontitle">Facebook Yorumlar</span></b></h2>
<div id="thread_tags_list" class="thread_info_block blockbody formcontrols floatcontainer">
      <div class="blockrow floatcontainer">
        <div id='tag_list_cell'>
<center><div class="fb-comments" data-href="[COLOR=#ff0000][B]http://www.supermeydan.net[/B][/COLOR]/{vb:raw thread_url}" data-num-posts="2" data-width="100%" data-colorscheme="dark"></div></center>
</div>
      </div>
    </div>
<img src="clear.gif" height="10" /><br />
<!-- /FB Comments -->

Kodların içindeki Api Key numarasını ve site adresini kendi sitenize göre değiştiriniz
 
Üst Alt