• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Vasiyetin iptali davası dilekçesi

Okunuyor :
Vasiyetin iptali davası dilekçesi

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Murisin vasiyetnamesinin iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkilin babasının vefatıyla …/…/… tarihinde açıklanan vasiyetnamesi, vasiyetnamenin şartlarına uygun olmayıp birçok hatalarla dolu ve hukuka aykırı bulunduğundan iptali gerekmektedir.

2- Müvekkilin babası vasiyeti düzenlediği tarihte temyiz kudretinden yoksundur. Hastane kayıtlarında da bu durum tespitlidir. Vasiyetname içeriği de bu iddiamızı doğrulamaktadır.

3- Bu nedenlerle anılı vasiyetnamenin iptali için sayın mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Veraset İlamı, Nüfus kayıtları, Hastane kayıtları , doktor

raporları ve reçeteleri , …/…/…tarihli vasiyetname, tanık

beyanları, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih

ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle kanuna aykırı vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini, saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt