Vasinin görevden alınması istemi dilekçesi

Vasinin görevden alınması istemi dilekçesi​


....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Vasinin Görevden Alınmasına Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanun’un kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.

2-) Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır

3-) Bu nedenle, vasinin görevden alınması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 484 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, vasi ...’nin vasilik görevinden alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt