Varlık Sebebimiz Ve Şeref, İffet Sancağımızdır

Yar..
Söyleyemem
Sinemi aşikâr edemem
Hissiyatımı ayan edip, umut besleyemem
Yüreğimi dağlamayan sır için hamallık edemem
Beşerin gözlerine bakıp, sinesinde ki hüzünle güfteleşemem

Hikmet için
Kime ne söylenir, beklenir
Sırrı şerh edilemeyen bela kul için vakittir
Nadan olmayan hangi can, bahtına kahreden gariptir
Her ayetin gözlerin önüne serdiği hakikatler insanlıkiçindir

Hakka karşı
Asi ve bağyi olan sefiller var
Hakkın emrine karşı çıkmak için bağırırlar
Nisaları karşılarına alıp, mini etek giyin diye haykırırlar
Her nasılsa emek adına kalpazanlık yapanlar için konuşurlar

Hiçbir
Siyasi varlıkları yokken
Mazlum ve mağdur insanları bir bir avlarlar
Dinsizlik adına, suiistimal adına salyalarını akıtırlar
Birlik, beraberlik, istikrar ve güvenlikten derdi olanıseçerler

Ne kadar
Dışlansalar ve atılsalar
Bu sefer takiye yaparak pişkinliğe kalkarlar
Sinsi emel ve hırslarını fırsat buldukları vakit uygularlar
Ne kadar sefih, biçare kaldıklarına hiç bakmazlar, nearsızlar

Nisalar
Bir milletin teminatıdır
Varlık sebebimiz, şeref, iffet sancağımızdır
Her aile ve çocuğun şefkat ve muhabbet pınarıdır
Onları dillerine dolayan ve samimiyetleriyle oynayanşeytandır

Milletin efradını
Bir asra yakın mukallit ettiler
Akide ve birlik ve dirliklerine niçin nifak ektiler
Pagan ve emperyalizmin uşaklığına peşinen boyun büktüler
Böyle necip milletin yiğit ve âlicenap değerlerinin önünükestiler

Mustafa Cilasun
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt