Vakfın tescili istemi dilekçesi

vakıf tescili dava dilekçesi örneği , vakıf senedi tadili dilekçe örneği , vakıf tescili görevli mahkeme , vakıf senedi tadili nasıl yapılır

Vakfın tescili istemi dilekçesi

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : … Vakfının Tesciline ve Mahkemem Neznindeki Özel Sicile Kaydı İle Gerekli Diğer İşlemlerin Yapılması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) … amacıyla kurma girişiminde bulunulan … Vakfı Resmi Senedi … Noterliği’nde …/…/… ve Yevmiye Numarası ile re’sen düzenlenmiştir.

2-) Vakıf Resmi Senedi’nde kanunun öngörmüş olduğu bütün hususlar eksiksiz olarak gösterilmiştir.

3-) Uygun görüldüğü takdirde … Vakfı’nın tescili, mahkemenizin neznindeki Özel Sicile kaydı ile Merkezi Sicile kaydı için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gerekli tebligatın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 101, 114 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Vakıf Resmi Senedi, vakfa tahsis edilen malvarlığının gösterir belgeler, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Vakfı’nın tesciline, gerekli, işlemlerin yapılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili
Av.​
 
Üst Alt