Vak'a

Merhaba!

-Olgu
-Birtakım olayların dayandığı sebeb veya bu
sebeblerin yol açtığı sonuç.
-Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
-Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış/İş.

-Algılanabilen şey
-Bilince yansıyan olay
-Doğal olay
-Harika
-Olağanüstü şey
-Görüngü ve olay
 
Üst Alt