Uydu terimleri

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Impedance ; (Empedans) Bir devrenin veya elemanın değişken elektrik akımına karşı gösterdiği karmaşık direnç. Empedansın dirençten farkı karmaşık olması yani bir gerçek birde sanal kısmının olması.

Inclination ; (İnklinasyon) Bir uydunun yörünge düzleminin ekvator düzlemiyle yaptığı açı.

Inclinometre ; (İnklinometre) Uydunun yükselme açısını ölçen alet.

Interlaced Scanning ; (Geçmeli Tarama) Televizyon resimlerinde kırpışmayı azaltmak için bir resmin içiçe geçmiş 312.5 satırlık iki alan olarak taranması.

IF ; (Intermediate Frequency) Ara Frekans. Alıcılarda antenden gelen işaretin frekansının düşürüldüğü ara değer.

Isotropic Radiator ; Her yöne eşit olarak yayın yapan eleman veya anten.

INTELSAT ; (International Telecommunications Satellite Organisation) Uluslararası haberleşme amaçlı uydu şebekesini işleten kuruluş.

ISL ; ( Inter Satellite Link) Uyduların birlikte çalışmasını sağlamak için uydular arasında radyo dalgaları veya optik bağlantı kurularak gerçekleştirilen haberleşme sistemi.

INMARSAT ; (International Maritime Satellite Organization) Uluslararası denizcilik uydu teşkilatı

ITU ; (International Telecommunications Union) Uluslararası Haberleşme Birliği

Jeosenkron Yörünge ; ( Yere Eşzamanlı Yörünge) Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784km dir.Uydunun böyle bir yörüngede dünyaya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir: a- Uydunun dünya ile aynı yönde dönmesi, b- Ekvator enleminde bulunması, c- Uydunun 23.94 saatte tam bir dönme yapması.

Ku-Band ; (Ku Bandı) 10,700...17,000 GHz (Gigahertz) frekans aralığındaki uydu yayın bandı . Bu band şu anda ABD de FCC tarafından 2 kısma bölünmüştür. İlki 10.7-12.2 GHz FSS (Fixed Satellite Service) olarak bilinir. Şu anda Kuzey amerikada 22 FSS Ku bandı uydusu mevcuttur. Güçleri transponder başına 20-45 watt arasıdır. Düzgün alınabilmesi için 90-150cm çanak gerekir. 12.2 - 12.7 GHz kısmında ise transponder başına 100-200 watt güçte BSS (Broadcast Satellite Service). uydular bulunur.Bunların yayınları 35-60cm çanaklarla alınabilir.

Lattitude ; (Enlem) Yeryüzündeki bir noktanın ekvatordan itibaren ölçülen kuzey/güney açısı.

Line Amplifier ; Hat Kuvvetlendiricisi.

LNA ; (Low Noise Amplifier) LNA. Alçak Gürültü Kuvvetlendirici. Uydu sistemlerinde feedhorn'un hemen arkasında bulunan ve çok düşük gürültülü ilk kuvvetlendirici katı.

LNB ; (Low Noise Blocker) LNB. Alçak Gürültü Blokeri. Bir LNA, frekans değiştirici ve ara frekans kuvvetlendiricisinden oluşan, 12 GHz'lik uydu işaretlerini 900-1700 MHz'lık ara frekansa çeviren blok. Bu blok çanak antenin odak noktasındaki feedhorn a doğrudan bağlanır ve bir kablo ile uydu alıcısına irtibatlanır.

Local Ossillator ; (İç Osilatör) Bir alıcının içinde bulunan ve frekans değiştirme işleminde kullanılan osilatör.

Longnitude ; (Boylam) Yeryüzündeki bie noktanın Greenwich'e göre ölçülen doğu/batı açısı.

LAN ; (Local Area Network) Genellikle bilgisayarlar arası haberleşmeler için kullanılan yerel ağı ifade eden standart haberleşme mimarisi.

LNC ; (Low Noise Converter) LNA ile DC alt dönüştürücünün antene takılmak üzere bir araya gelmesinden oluşur.

Low Power Satellite ; Genellikle 30 watt'dan az güçte RF sinyal yayınlayan uydular için kullanılır. Microwave: Frekansı 1-30 GHz arasında olan RF sinyali. Mikrodalga data ses veya hemen her çeşit sinyal aktarımı için kullanılabilir.
 

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
MATV ; (Master Antenna TV) Ortak Anten Sistemi. Bir anten sistemi yardımı ile birden fazla TV alıcısının beslendiği dağıtım sistemi.

MHz ; (Megahertz) 1 milyon Hertz

Microwave ; (Mikrodalga) Frekansı 500 MHz den yüksek olan dalgalar.

Modulation (Modülasyon) Kipleme. Bir taşıyıcı dalganın herhangi bir özelliğini değiştirmek suretiyle haber işaretinin taşıyıcıya bindirilmesi.

Monochrome ; (Tek Renkli) Siyah/Beyaz TV resmi.

Mount ; (Montaj Düzeneği) Uydu antenlerinde yatay ve düşey ayar imkanı sağlayan montaj mekanizması.

MAC (Multiplexed Analog Components) Renk, aydınlık, ses ve eşzamanlama işaretlerinin sıkıştırılarak bir satır boyunca ayrı ayrı zamanlarda gönderildiği yeni TV yayın sistemi.

Multiplex ; (Multipleks) Çoğullama. Birden fazla işaretin aynı anda ortamdan iletimesi için zaman veya frekans uzayında değişik yerler yerleştirilmesi.

Modulasyon ; Taşındığı ortam sinyal üzerinde bazı olumsuz etkiler göstermektedir. Dış dünyadaki değişimler veya diğer sinyaller, taşınan sinyalin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra ortamın getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, sinyalin mümkün olduğunca az bozunuma uğraması için, sinyal üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bir başka deyişle sinyalin taşındığı ortama uygun hale getirilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Sinyale istenilen yapıyı kazandıran bu işleme modülasyon denmektedir.

Multicast ; Broadcast sözcüğünün bir alt grubudur ve belirli bir kullanıcı kitlesindeki birçok kişiye yapılan yayınlar için kullanılır.

MPEG ; Dijital teknolojiye geçişte yaşanan sorunları gidermek, tüketiciyi de dikkate alarak global bir standart belirlemek ve bu standardı geliştirmek için dünyanın önde gelen telekom kuruluş ve araştırma gruplarının katılımıyla MPEG(Motion Picture Experts Group-Hareketli Resim Uzmanları) adı verilen bir heyet oluşturulmuştur. Bu heyet; dünyanın birçok bölgesindeki haberleşme mühendislerinin yaptığı çalışmaları derleyerek, bunlar üzerinde yaptığı titiz çalışmalar sonucunda tüm ülkelerin kabul edebileceği uluslararası standartlar hazırlamıştır. Heyetin hazırladığı standartlar ise MPEG1, MPEG2 , vs dir. Bu heyetin yaptığı işler ise uygulamasına göre video ve audio kodlamada genel dünya standardını belirlemek, sistem değerlendirmeleri için uygun prosedürler hazırlamak ve geliştirmek, bit grubunu iletmek, kodlamak, çoğullamak ve kodunu çözmek için çatısını belirlemek ve bu işlemlerde kullanılan cihazlarında ortak bir standarda getirmek şeklinde gruplandırılabilir.

MPEG1 ; MPEG gurubunun ilk oluşturduğu standarttır. 1.5 Mbit/s değerinde digital video ve audio'yu kapsar, VHS kalitesine eşdeğerdir. CDIC (Compact Disc Interactive), cd playerlerde ve multimedya PC'lerde televizyon kalitesinde yayın elde etmenin en kolay yöntemi olarak üretilen decoder chiplerde bu yöntem geliştirilip kullanılmıştır.Bu standarta, ek olarak geliştirilen bir sistem de, aynı anda birden fazla sinyali birleştirerek, tek bir sinyal halinde uyduya transfer edebilme imkanı sağlanmıştır.MPEG-1 profesyonel televizyon teknolojisinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir.

MPEG2 ; Dijital TV teknolojisindeki gelişmeler daha kompleks bir standart oluşumuna yol açmıştır. MPEG-2 olarak tanımlanan bu standart, 2- 15 Mbps data oranlarını kullanarak yerel standart kalitesinden HDTV kalitesine kadar her kalitede yayın standardını tanımlayan esnek bir yapıya sahiptir.MPEG-2 standardında çalışan bir decoder MPEG-1 standartlı yayınları çözebildiği gibi CCITT H216 standardı olan video telefon yapısında olan sinyali alıp işleyebilir. Bu özelliye, sistemin önceki sistemi destekleme özelliği anl***** gelen (Backward compatible) denilmektedir. Standartlar kodlama aralığı ve sıkıştırma tekniklerinden oluştuğu için, zamana (gelecekti gelişmelere) karşı kullanırlığını yitirmemesi için geliştirilen sistemlerin önceki standartları da içererek bir önceki sistemi çöplüğe atılmasını önler.

NTSC ; (The National Television Standards Commity) ABD, Japonya dışında nerdeyse hiç kullanılmayan renkli TV yayın standardı. 525 çizgi, 30 görüntü/saniye özelliklerinde.

Noise ; (Gürültü) Rasgele değişen bozucu işaretler. Gürültü seste hışırtı halinde, resimde ise karlanma olarak orataya çıkar.

Noise Figure ; (Gürültü Sayısı) Bir sistemde işaret eklenen gürültünün miktarını gösteren sayı. İdeal bir kuvvetlendiricide bu sayı 0 dB dır.

Noise Temperature ; (Gürültü Sıcaklığı) Bir sistemde işarete eklenen gürültünün miktarını göstermek üzere kullanılan eşdeğer sıcaklık. Gürültü sıcaklığı ne kadar az ise eklenen gürültü o kadar azdır.

Narrowcasting ; Sadece belirli bir kitleye ulaşmak üzere elektronik medya kullanılması.

Nagravision ; tv şifreleme sistemi olup,Nagravision (Syster) Avrupada Teleclub ve Premiere in (Analog programları için) kullandıkları, Digital verisyonu da olan (türk Star Digital, Multicanal) bir paralı tv şifreleme sistemi.
 
Üst Alt