Ütopik nedir? Ütopik ne demek?

Ütopik nedir?

Hayali, ütopyayla ilgili anlamlarına gelmektedir. Yunancadan dilimize giren, gerçekleştirilmesi imkansız tasarı veya düşünce anlamına gelen ütopya kelimesinden türetilmiştir.

Ütopik kelimesi sıfat olarak kullanılır ve genellikle gerçekleşmesi mümkün olmayan, hayale dayanan, normali yansıtmayan düşünceleri betimlemek için kullanılır.

Ütopik sözlük anlamı

Hayali.

Ütopik kelimesinin cümle içinde kullanımı
"Sık sık ütopik düşüncelere dalıyor, kendini kandırıyordu."

Ütopya Nedir?

Ütopya, Yunancada "yok/olmayan" anlamındaki ou, "mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki topos sözcüklerinden türemiştir.

Ütopya, olmayan, ideal ülke/toplum düzenidir. Ütopyalar iki biçime ayrılır. Bunlar; olması istenilen nitelikte ütopyalar diğeri ise korkutucu, ürkütücü ütopyalardır.

Korkutucu ütopyalara aynı zamanda distopya da denmektedir. Totaliter ve baskıcı toplumları ifade eder.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt