• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Üroloji Nedir?

Okunuyor :
Üroloji Nedir?

İnci

Kıdemli
Üye
Üroloji Nedir?

Üroloji erkek ve kadında üriner sistem ve erkekte genital ve üreme sistemi hastalıkları ve bozuklukları ile ilgilenen cerrahi bir branştır. Ürolojinin ilgi alanında yer alan organlar böbrekler, böbreküstü bezleri, üreterler, mesane (idrar torbası), prostat, üretra (idrarın mesaneden vücut dışına atıldığı tubuler yapı) testisler, meninin taşındığı ve depolandığı organlar (epididimler, vasdeferens, vesiküla seminalisler) ve penistir. Ürologlar çeşitli genitoüriner kanserli hastalarla da ilgilenirler. Bunlar içinde sık rastlananlar böbrek hücreli kanserler (böbrekte), değişici hücreli kanserler (mesane, üreter ve böbreklerde), prostat kanseri ve testis kanseridir.

Ürologları ilgilendiren sık rastlanan iyi huylu hastalıklar ise işeme disfonksiyonları (iyi huylu prostat büyümesi, mesane çıkımı darlıkları üretra darlıkları, çeşitli idrar kaçırma problemleri, intersitisiyel sistit nörojen mesane, idrar yapamama), komplike ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlar, taşlar (böbrek, üreter, mesane taşları), üst üriner sistem tıkanıklıkları, erkeklerde kısırlık, hayalarda ağrı ve genital bölge travmaları, üriner sistem travmaları ve kanamaları,erkekte seksüel disfonksiyonlar ve ereksiyon bozuklukları. Çocuk ürologları ise konjenital üriner ve genital anomalilerin rekonstrüksüyonu , çocukluk tümörleri ve veziko üreteral reflü (idrarın mesaneden üreter ve böbreklere geri kaçması) gibi çocuklara özgü ürolojik problemlerde uzmanlaşmışlardır. Erkekte kısırlaştırma (Vazektomi = tüp bağlanması) operasyonları ve sünnet'te ürologlarca yapılmaktadır.
 
Üst Alt