Umre Mikat Yerleri Nerelerdir?

Umre Mikat Yerleri

Umre ibadeti, kurban bayramı dönemi haricinde yılın her zamanı yapılabilen bir ibadettir. Umrede Kabe ziyaretini gerçekleştiren Müslümanların uymaları gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan biride Mikat sınırlarıdır. Mikat; Umre ibadetini yapmak üzere Afaktan, Harem-i Şerife gelen müminlerin ihrama girmeden geçmelerinin yasak olduğu sınır yerlerini belirten ve bu isimle anılan bölgelerdir. Mikat sınırları beş bölgeden oluşmaktadır. Afak; Suudi Arabistanın dışında kalan yerlere verilen isimdir. Bunlar tek başlarına dile getirildiklerinde mikat olarak ifade edilir. Çoğul olarak dile getirildiğinde Mevakıt denilmektedir.

Mikat, umre ibadetine başlanılmadan önce ihrama girilen sınır bölgelerini kastetmektedir. Umre ibadeti niyet edilerek ihrama girilmesiyle başlanır ve tıraş olunarak ihramdan çıkılmasıyla son bulur. Umre ibadetinde de tıpkı hac ibadetinde olduğu gibi ihrama girilmeden Kabeye gidilmesi doğru değildir. Bu yüzden de Kabe sınırlarına girmeden önce ihrama girilmesi gerekilen sınır bölgeleri vardır. Mekkeye farklı uzaklıklarda bulunan bu Mikat yerlerine hangi ulaşım aracılığıyla gelindiğine bakılmaksızın buralar ihram yerlerdir. Deniz yoluyla da hava yoluyla da umre turlarıyla gelen müminler bu mikat sınırlarına ait bölgeleri geçmeden ihrama girmek zorundadır.

Mekkede bulunan kişilerin umre için mikat yerleri bulundukları Mekkedir. Bu kişiler bu şehirde ihrama girerler. Ancak umre ibadetini yapmak için Harem bölgesinin dışına çıkarak oradan, çoğunlukla Tenîm denilen bölgeden ihrama girerler. Mekke şehri çevresinde belli bir alana Mekke Haremi, Harem Bölgesi denilmektedir. Bu bölgenin dışında olan ve mikat sınırlarına kadar uzanan alana ise Hill adı verilmektedir. Hill ibaresi, ihrama son vermek manasında da kullanılmaktadır. Hill bölgesinin Mekkeye en yakında olan yeri ise batı tarafından üç, dört mil uzaklıkta bulunan Ten'îm adıyla anılan yerdir. Umre programı ile Mekkeye gelen müminlerin bu alana girmeden önce ihrama girmeleri için beş bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler şunlardır:

1- Zülhuleyfe: Burası Medine-i Münevvere yakınlarında yer almaktadır. Mekke-i Mükerremeye en uzak mesafede olan mikat sınırı burasıdır. Uzaklık mesafesi 450 kmdir.

2- Cuhfe: Burası Harem-i Şerife göre kuzey bölgede, Kızıldeniz sahilindeki Rabiğ yakınlarındaki kalmaktadır. Rabiğde ihrama giren bir kişi, Cuhfeden biraz önce ihrama girmiş olmaktadır. Bu mikat sınırının Mekkeden uzaklığı 283 kmdir. Umre organizasyonu ile Türkiye, Avrupa ülkeleri ve batıdaki ülkelerden Ciddeye gelip, Harem-i Şerife doğru yönelen uçak ve gemi ile sefer eden müminlerin Cuhfe hizasını geçmeden ihrama girmiş olmaları gerekmektedir. Çünkü Cidde şehri mikat sınırları içerisinde yer almaktadır.

3- Karn: Burası Taif yakınlarında olan mikat sınırıdır. Mikat sınırları arasında Mekke Mükerremeye en yakın olan yerdir. Uzaklık mesafesi yaklaşık olarak 75 kmdir.

4- Yelemlem: Burası güneyde, Yemen cihetinde olan mikat sınırıdır. Buranın Mekkeden uzaklığı 92 kmdir.

5- Zatü Irk: Burası kuzeydoğu, Irak istikametine doğru olan mikat sınırıdır. Buranın Mekkeden uzaklığı yaklaşık olarak 94 km dolaylarındadır.

Bu sınırlardan ilk dördü muttefikun aleyh hadislerle sabittir. Zatül Irk ile alakalı hadis-i şerif de, Sahih-i Müslim ve Sünen-i Ebi Davudda yer almaktadır.
Kaynak: hfdturizm.com
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt