• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Umre Mikat Yerleri Nerelerdir?

Okunuyor :
Umre Mikat Yerleri Nerelerdir?

hfdturizm

Acemi
Üye
Umre Mikat Yerleri

Umre ibadeti, kurban bayramı dönemi haricinde yılın her zamanı yapılabilen bir ibadettir. Umrede Kabe ziyaretini gerçekleştiren Müslümanların uymaları gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan biride Mikat sınırlarıdır. Mikat; Umre ibadetini yapmak üzere Afaktan, Harem-i Şerif’e gelen müminlerin ihrama girmeden geçmelerinin yasak olduğu sınır yerlerini belirten ve bu isimle anılan bölgelerdir. Mikat sınırları beş bölgeden oluşmaktadır. Afak; Suudi Arabistan’ın dışında kalan yerlere verilen isimdir. Bunlar tek başlarına dile getirildiklerinde mikat olarak ifade edilir. Çoğul olarak dile getirildiğinde “Mevakıt” denilmektedir.

Mikat, umre ibadetine başlanılmadan önce ihrama girilen sınır bölgelerini kastetmektedir. Umre ibadeti niyet edilerek ihrama girilmesiyle başlanır ve tıraş olunarak ihramdan çıkılmasıyla son bulur. Umre ibadetinde de tıpkı hac ibadetinde olduğu gibi ihrama girilmeden Kabe’ye gidilmesi doğru değildir. Bu yüzden de Kabe sınırlarına girmeden önce ihrama girilmesi gerekilen sınır bölgeleri vardır. Mekke’ye farklı uzaklıklarda bulunan bu Mikat yerlerine hangi ulaşım aracılığıyla gelindiğine bakılmaksızın buralar ihram yerlerdir. Deniz yoluyla da hava yoluyla da umre turlarıyla gelen müminler bu mikat sınırlarına ait bölgeleri geçmeden ihrama girmek zorundadır.Mekke’de bulunan kişilerin umre için mikat yerleri bulundukları Mekke’dir. Bu kişiler bu şehirde ihrama girerler. Ancak umre ibadetini yapmak için Harem bölgesinin dışına çıkarak oradan, çoğunlukla Tenîm denilen bölgeden ihrama girerler. Mekke şehri çevresinde belli bir alana “Mekke Haremi, Harem Bölgesi” denilmektedir. Bu bölgenin dışında olan ve mikat sınırlarına kadar uzanan alana ise “Hill” adı verilmektedir. Hill ibaresi, ihrama son vermek manasında da kullanılmaktadır. Hill bölgesinin Mekke’ye en yakında olan yeri ise batı tarafından üç, dört mil uzaklıkta bulunan “Ten'îm” adıyla anılan yerdir. Umre programı ile Mekke’ye gelen müminlerin bu alana girmeden önce ihrama girmeleri için beş bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler şunlardır:

1- Zülhuleyfe: Burası Medine-i Münevvere yakınlarında yer almaktadır. Mekke-i Mükerreme’ye en uzak mesafede olan mikat sınırı burasıdır. Uzaklık mesafesi 450 km’dir.

2- Cuhfe: Burası Harem-i Şerif’e göre kuzey bölgede, Kızıldeniz sahilindeki “Rabiğ” yakınlarındaki kalmaktadır. Rabiğ’de ihrama giren bir kişi, Cuhfe’den biraz önce ihrama girmiş olmaktadır. Bu mikat sınırının Mekke’den uzaklığı 283 km’dir. Umre organizasyonu ile Türkiye, Avrupa ülkeleri ve batıdaki ülkelerden Cidde’ye gelip, Harem-i Şerife doğru yönelen uçak ve gemi ile sefer eden müminlerin Cuhfe hizasını geçmeden ihrama girmiş olmaları gerekmektedir. Çünkü Cidde şehri mikat sınırları içerisinde yer almaktadır.

3- Karn: Burası Taif yakınlarında olan mikat sınırıdır. Mikat sınırları arasında Mekke Mükerreme’ye en yakın olan yerdir. Uzaklık mesafesi yaklaşık olarak 75 km’dir.

4- Yelemlem: Burası güneyde, Yemen cihetinde olan mikat sınırıdır. Buranın Mekke’den uzaklığı 92 km’dir.

5- Zat’ü Irk: Burası kuzeydoğu, Irak istikametine doğru olan mikat sınırıdır. Buranın Mekke’den uzaklığı yaklaşık olarak 94 km dolaylarındadır.

Bu sınırlardan ilk dördü “muttefikun aleyh” hadislerle sabittir. Zat’ül Irk ile alakalı hadis-i şerif de, Sahih-i Müslim ve Sünen-i Ebi Davud’da yer almaktadır.

Kaynak: https://www.hfdturizm.com/umre-turlari/
 
Üst Alt