Uluslararası ticari terimler

İTHALAT ve İHRACATTA MAL TESLİM ŞEKİLLERİ


Ticari İşletmede Teslim: Ex Works – E X W

Taşıyıcıya Teslim: Free CARRIER – F C A

Gemi doğrultusunda Teslim: Free Alongside Ship - F A S

Gemi Bordasında Teslim: Free on Board - F O B

Gemide Teslim: Delivered Ex Ship - D E S

Limanda – Harçları ödenmiş halde Teslim:
Delivered Ex Quay, Duty Paid - D E Q

Sınırda Teslim: Delivered At Frontier - D A F

Mal ve Navlun Bedeli ödenmiş Teslim: Cost and Freight - C F R

Mal, Sigorta ve Navlun Bedeli ödenmiş Teslim:
Cost, Insurance and Freight - C I F

Sadece Taşıma Bedeli ödenmiş Teslim: Carriage Paid To - C P T

Sadece Taşıma ve Sigorta Bedeli ödenmiş Teslim:
Carriage and Insurance Paid To - C I P

Gümrük resmi ödenmiş Teslim: D D P

Gümrük resmi ödenmemiş Teslim: D D U

MESLEK KURULUŞLARININ TANZİM ve TASDİK ETTİKLERİ EVRAKLAR


A T R Belgesi: Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları

E U R . 1 Belgesi: Sanayi ve Ticaret Odaları

İhracatçı Yetki Belgesi: Sanayi ve Ticaret Odaları

Gümrük Beyannamesi: Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri

Bedelsiz İhracat: Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri

Transit Ticaret: Bankalar

Kayda Bağlı İhracat: İhracatçı Birlikleri

Konsinye İhracat: İhracatçı Birlikleri

Kredili İhracat: İhracatçı Birlikleri

Takas: İhracatçı Birlikleri

Kotaya Tabi Ürün İhracatı: İhracatçı Birlikleri

Kimyasal Madde Uygunluk Belgesi: İhracatçı Birlikleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı

Hariçte İşleme İzin Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı

Standart Kontrol Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ticari Kiralama: Dış Ticaret Müsteşarlığı

DIŞ TİCARETTE UYGULANAN EŞYA BEDELİ ÖDEME YÖNTEMLERİ


Peşin Ödeme:Sipariş akabinde Satıcı Firmaya Mal Bedelinin ödenmesi.

Alıcı Firma Prefinansmanı: Malı sipariş veren ithalatçının üretim için verdiği Kredi.

Akreditifli Ödeme: İhracat Bedelinin Banka Teminatı ile ödenmesi.

Vesaik Mukabili Ödeme: İhracat Bedelinin Sevkiyat esnasında ödenmesi.

Mal Mukabili Ödeme: Mallar alıcının eline geçtikten sonra yapılan ödeme.

Kabul Kredili Ödeme: Akreditifler, Eximbank garantisi, Bedel garanti Mal mukabili.

Özel Takas: Mal veya Hizmetlerin Uluslar arası ortamda, bedelsiz – bir biri ile takası.

Bağlı Muamele: Ortak Pazar dışındaki ülkeler ile yapılan alış verişteki mal bedeli, Döviz tediye veya ödeme.

Kiralama: Kiralık mülkiyetin, Yatırım Malının mülkiyetinin kiracıya intikali.

Faktoring: Satılan Mal bedelinin başka bir kuruluş tarafından tahsilatı.

DIŞ TİCARETTE UYGULANAN EŞYA BEDELİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Peşin Ödeme: Sipariş akabinde Satıcı Firmaya Mal Bedelinin ödenmesi.

Alıcı Firma Prefinansmanı: Malı sipariş veren ithalatçının üretim için verdiği Kredi.

Akreditifli Ödeme: İhracat Bedelinin Banka Teminatı ile ödenmesi.

Vesaik Mukabili Ödeme: İhracat Bedelinin Sevkiyat esnasında ödenmesi.

Mal Mukabili Ödeme: Mallar alıcının eline geçtikten sonra yapılan ödeme.

Kabul Kredili Ödeme: Akreditifler, Eximbank garantisi, Bedel garanti Mal mukabili.

Özel Takas: Mal veya Hizmetlerin Uluslar arası ortamda, bedelsiz – bir biri ile takası.

Bağlı Muamele: Ortak Pazar dışındaki ülkeler ile yapılan alış verişteki mal bedeli, Döviz tediye veya ödeme.

Kiralama: Kiralık mülkiyetin, Yatırım Malının mülkiyetinin kiracıya intikali.

Faktoring: Satılan Mal bedelinin başka bir kuruluş tarafından tahsilatı.

DIŞ TİCARETTE GEREKLİ OLAN EVRAK LİSTESİ


Ticari Faturalar
Proforma Fatura
Orijinal Fatura
Eşyanın Ordinosu
Navlun Faturası
Sevk Belgesi – Konşimento
Manifesto
Çeki Listesi
Koli Listesi
Hamule Senedi
ATR Dolaşım Belgesi
A.T.A. Karneleri
Konsolosluk Faturası
Menşe Şehadetnamesi
EUR. 1 Belgesi
Helal Belgesi (Gıda ile alakalı)
Radyasyon Belgesi (Gıda ile alakalı)
Sağlık Belgesi (Gıda ile alakalı)
 
Üst Alt