Ufak bir arkeoloji testi

1-Tahtadan yapılmış boncuklar
2-Seramik kırıkları
3-Hiyeroglif yazılı bir taş blok
4-Mumya
5-Bir kutu içinde mumyalama işinde kullanılmış sargı bezleri
6-Altın bir skarabe mühür
7-Yapının yanmış köşesinden toplanmış toprak örnekleri ve içlerinde tahıl kalıntıları
8-Bir kutunun içinde olasılıkla kumaş lifleri
9-Tunçtan bir tanrı heykeli
10-İçlerinde yağlı bir nesne yakılmış küçük çanaklar (10-15 adet)[/COLOR]Yukarıdaki buluntu listesi aşağıdaki arkeoloji akımlarına ait arkeologlarca nasıl değerlendirilirdi? Hangi buluntularla hangi akım arkeoloğu nasıl ilgilenirdi? Neden?

a)Antikite Dönemi - (Antiquarian Period)
b)Kültür Tarihçiliği / Geleneksel Arkeoloji Dönemi - (Culture History)
c)Yeni Arkeoloji - (Processual Archaeology)
d)Yorum Arkeolojisi – (Post-Processual / Interpretive Archaeology)
 
Üst Alt